18. 02.

Na počest nevidomé lektorky Zdeňky Vernarské, která pracovala v brněnském TyfloCentru, vyhlašujeme další, v pořadí již šestý ročník soutěže v ovládání počítače bez kontroly zrakem.

Soutěž je určena výhradně pro nevidomé uživatele náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC, kteří se profesně nezabývají výpočetní technikou (nepracují tedy jako lektoři, učitelé, konzultanti, apod.). Za nevidomé uživatele považujeme pro účely této soutěže ty, kteří k ovládání PC používají výhradně hlasový nebo hmatový výstup a nejsou schopni přečíst zrakem běžný tištěný text ani při velmi velkém zvětšení. Tuto skutečnost je třeba při přihlášení doložit čestným prohlášením.

V době konání soutěže nejdříve obdrží každý soutěžící e-mailem postupně zadání tří úkolů, které musí splnit, a odpovědi na úkoly ve stanoveném termínu odeslat opět e-mailem. Úkoly můžete plnit z domova, školy či internátu. Každý úkol bude bodován. Pokud některý z úkolů neodevzdáte v termínu, je automaticky hodnocen 0 body. Do závěrečného finále postupuje prvních pět soutěžících s nejvyšším počtem bodů.

Šestý ročník Memoriálu Zdeňky Vernarské proběhne od 1. března do 15. května 2013. Závěrečné utkání těch nejlepších, spojené s vyhlášením vítězů, se uskuteční v sobotu 18. května 2013 v Bílém domě na Žerotínově náměstí, jako součást doprovodného programu letošního Tmavomodrého festivalu. Každý účastník tedy musí počítat s tím, že pokud se dostane mezi pět nejlepších a bude chtít soutěžit o ceny, je nutná jeho osobní účast ve finále. Pokud se některý z pěti soutěžících s nejvyšším počtem bodů odmítne na finále dostavit, automaticky postupuje další soutěžící v pořadí. Na vítěze čekají hodnotné ceny (externí disky, USB flashdisky, sluchátka, speciální SW atp.), které do soutěže tradičně věnují firmy zabývající se vývojem a prodejem kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

Bližší informace o soutěži, včetně zadání úkolů z minulých ročníků a audiozáznamu průběhu finále, najdete na www.centrumpronevidome.cz/memorial.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 25. února 2013 na adresu
memorial@tyflocentrumbrno.cz.
Čestné prohlášení, které je součástí papírové přihlášky je třeba ještě zaslat podepsané běžnou poštou na adresu:
TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 3
612 00 Brno-Královo Pole.
Na obálku napište Memoriál.

Popřípadě je možné podepsanou papírovou přihlášku naskenovat a poslat na výše uvedenou mailovou adresu.

Přihláška ve formátu doc.

Těšíme se na vaši účast.

Pracovníci brněnského TyfloCentra.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS