3. 05.

Úterý 16. dubna patřilo ve Znojemském TyfloCentru turistické vycházce na Kraví horu – náhorní pláň jihozápadně od historického Znojma mezi údolím Dyje, Sedlešovicemi a Konicemi. Komentovanou vycházku si pro nás připravila paní Holubová, pracovnice Národního Parku Podyjí. Ve skupince 8 lidí jsme se vydali od řeky Dyje, nedaleko znojemské přehrady, jihozápadním směrem.

Kraví hora je již součástí Národního parku Podyjí a je porostlá jednak lesním porostem a jednak ojedinělou vřesovištní vegetací a teplomilnou květenou, které se zde daří kvůli výborným mikroklimatickým a půdním podmínkám. Zajímavostí je, že v péči o místní vřesovištní porosty napomáhá velkou měrou pasoucí se dobytek, zejména pak ovce, ale také pravidelné kosení trávy.

Během vycházky nám naše průvodkyně, paní Holubová, komentovala vše co bylo k vidění – kolem jakých rostlinek jdeme, jak která vypadá, nebo jaké má léčivé účinky. Skoro každého zástupce místní flóry jsme si mohli osahat, nebo si přivonět. Viděli jsme například Plicník lékařský, Violku vonnou, Akát, Břečťan, Dýmnivku plnou a jiné. Procházeli jsme kolem zajímavých stromů. Slyšeli jsme šplouchání řeky, šumění listí a dokonce i stádo ovcí.

V přístřešku, který byl na Kraví hoře, jsme si dali svačinu, načerpali síly a vydali se na zpáteční cestu. Procházka byla opravdu povedená – nejen že se povedlo počasí, ale především se nám pro naše turistické zájmy povedlo oslovit člověka na pravém místě. Průvodkyni, která nám dokáže přiblížit vše, co nemůžeme v přírodě na první pohled sami spatřit.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS