28. 04.

Autor:

Ve středu 20. 4. 2016 jsme pro naše klienty, jejich přátele i zájemce z řad veřejnosti uspořádali Happening v Přírodní zahradě u Smrku. Tato akce se koná už pravidelně v rámci Brněnských dnů pro Zemi.

Letošní happening byl motivovaný heslem Lanaříme do TyfloCentra a podle toho také vypadaly aktivity, které jsme si pro toto odpoledne připravili. Lana, šňůrky a provázky nás provázely celým programem.

Na začátek nás přivítala paní Libuše Mičolová, která se o celou zahradu u smrku stará. Následovala komentovaná prohlídka nádherně rozkvetlé zahrady a první aktivita – hmatová stezka. Přes zahradu bylo natažené lano, ke kterému byly šňůrkou přivázány různé předměty. Účastníci měli za úkol po hmatu poznat, o který předmět jde. Aby byli síly vyrovnané, dostali vidící účastníci klapky na oči.

Následovalo cvičení s lany vedené paní Zlatou. Při tomto cvičení se účastnící protáhli a zpevnili své tělo. Zjistili také, že cvičit se dá s různými pomůckami a lano je pro podobné cvičení velmi vhodné.

Po cvičení se klienti i ostatní zájemci přesunuli k velkému stolu, u kterého si s pomocí pracovnice z HapAteliéru i dobrovolníků vyrobili zvonkohru. Na větvičku přivázali provázkem keramické ozdoby a dřevěné korálky a poté celou zvonkohru pověsili na strom. Závěr tohoto krásného, prosluněného odpoledne jsme strávili u ohně, kde si zájemci mohli opéct špekáčky, chleba nebo sýr.

Děkujeme všem účastníkům Happeningu, že se rozhodli strávit odpoledne v naší společnosti, všem kolegům z TyfloCentra, kteří se podíleli na organizace a také paní Mičolové, která nám umožnila uspořádat happening v Přírodní zahradě u smrku.

Aktivita byla pořádána v rámci projektu Do přírody s bílou holí, realizovaného za finanční podpory Statutárního města Brna.

Fotogalerie

web


20. 04.

Autor:

I Vyškov si letos připomíná výročí narození Karla IV. a jeho pobyt v našem městě a naši klienti nemohli tedy u toho chybět. Za hezkého počasí jsme se vydali do Muzea Vyškovska.

Výstavní místnost dominují 3D model sochy Karla IV. a hrad Karlštejn, které jsme si mohli osahat. Středověkou atmosféru pomáhají navodit repliky oblečení z tohoto období, dobové zbraně a mluvící meč. Vše jsme si vyzkoušeli. Mluvící meč nám po dotyku požehnal. Průvodkyně nám ochotně pomohla obléci kostým, jaký kdo chtěl, a mohli jsme se posadit na trůn a vyfotit.

Předčítala jsem klientům z panelů životní příběh Karla IV. a jeho žen a dalších osobností dějin. Dověděli jsme se vše, co je o nich známo, a ještě řadu dalších informací o středověku na Vyškovsku.

Jedna naše klientka ráda sbírá mince, tak si zakoupila „střižek“ a s pomocí průvodkyně jej vložila do raznice a vyrazila si vlastní minci s motivem muzea.

Získané vědomosti si naši klienti mohli ověřit v počítačovém kvízu „Poznáš mě podle popisu?“. Pochvalu si zaslouží naše klientka Jana, která projevila hluboké znalosti o osobnostech české historie, poznala Alžbětu Pomořanskou, Elišku Přemyslovnu a Jana Lucemburského.

Radost z obohacujících zážitků nám nepokazil ani déšť, který nás zaskočil při opouštění muzea.

 

 Fotoalbum

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110


6. 04.

Autor:

Včera se naši znojemští klienti TyfloCentra společně vypravili na výstavy do Domu umění. Při příchodu na nás již čekala naše průvodkyně Mgr. Monika Mažárová, která nás velmi mile přivítala a nastínila, jak vše bude probíhat. Nejprve jsme se vydali na výstavu „Zpátky do pohádky“, kde se nacházely kostýmy z hudebních pohádek Československé a pak následně České televize z let 1969 – 2008. Na výstavě jsme viděli cca 60 kostýmů a Mgr. Mažárová nám umožnila, abychom si je mohli prohlédnout ze všech stran a velmi zblízka vzhledem ke zrakové vadě. Nejstarší kostýmy pocházejí z pohádky Popelka a Zlatovláska, které jsou ze 60. a 70. let 20. století, nejnovější kostýmy byly z pohádky Kouzla králů, která byla natočena v roce 2008. Na výstavě byly vystaveny kostýmy ze 14 pohádek a našim klientům se nejvíce líbily kostýmy z nejnovější pohádky „Kouzla králů“, ale nadšení byli i z pohádky „Královna Koloběžka I.“, „Krkonošské pohádky“, „Ať přiletí čáp, královno“ a „Zlatovláska“. Překvapením pro nás byla pohádka „O chytrém Honzovi aneb Jak se Honza stal králem“, protože skoro nikdo pohádku neviděl a její kostýmy jsou velmi netradiční, zpracovány ve stylu Studio kamarád (Jů a Hele) výtvarníkem Stanislavem Holým. Při prohlížení a poslechu výkladu nám v pozadí hrály nejznámější hity z těchto pohádek. Navíc bylo u vstupu nachystáno i několik židlí a ke shlédnutí zde byla černobílá Popelka, kde hlavní roli ztvárnila Eva Hrušková. Klienti byly z černobílé Popelky unešení, neodolali a na chvíli se posadili. Při sledování pohádky byl dokončen výklad od Mgr. Mažárové a nabídnuta místní „herna“, kde bylo možné haptickým způsobem pomoci Popelce z pohádky „Tři oříšky pro Popelku“ přebrat hrách a čočku, zahrát si na klavír, pomoci Jiříkovi ze „Zlatovlásky“ a nahradit mravenečky ve sbírání perel apod. I přesto, že herna je připravena pro menší návštěvníky, skoro všichni klienti hernu vyzkoušeli a byli spokojení. Poté jsme se přesunuli na výstavu „Mince zemí Koruny české“, kde se nachází výstava českých mincí a medailí ze sbírky Josefa Květoně. Sbírka byla shromážděna na konci 19. století a začátkem 20. století. Ve sbírce najdeme nejstarší mince všech ražeb z území českého státu od historických počátků do ukončení činnosti pražské mincovny v roce 1857. Sbírka je doplněna mincemi českých panovníků i mimo území českého státu a ražbami cizích vydavatelů, kteří mají vztah k historickým událostem na našem území. Protože všechny mince a medaile jsou střeženy a jsou ve vitrínách, připravila si pro nás p. Mažárová kopie, které byly umožněny k haptické prohlídce. Drželi jsme v ruce nejenom dukát, ale i český groš, tolar, místní znojemská platidla aj. Výklad byl doplněn o historii místní mincovny, která se nacházela v dnešních místech Znojemského podzemí, a o ukázku původní ražby mincí, kde jsme dostali k haptické prohlídce střižek, raznici, palici a samotný stroj. Exkurzi do Domu umění ve Znojmě jsme zakončili v 2. patře, kde se nachází výstava „Staré umění Znojemska“. Součástí výstavy je hlava královny, tzv. Znojemské Libuše, z poslední třetiny 13. století, která byla objevena na dnešní Obrokové ulici a je nejstarším exponátem výstavy. Mgr. Mažárová si pro nás připravila kopii originálu, která je určena k haptické prohlídce a všichni klienti se tedy dozvěděli, jak ona bájná Znojemská Libuše vypadá. Mgr. Mažárové patří velké poděkování, protože se klientům velice důsledně věnovala, výklad i prohlídku „nám ušila na míru“ a veškerý výklad podala velmi vyčerpávajícím způsobem. Klienti byli spokojení, výklad se jim líbil a ještě dlouho diskutovali nejenom o kostýmech, pobrukovali si známé písničky z pohádek, ale probírali i ražbu a historii mincí.


30. 03.

Autor:

Minulý týden před Velikonocemi se v TyfloCentru Brno konalo Velikonoční pečení v rámci kurzu vaření. Klienti si vyzkoušeli pečení Velikonočního beránka, Velikonoční perníčky a někteří i vyfukování vajec. Atmosféra byla velice příjemná, jelikož nás navštívila vzácná návštěva ze Španělska, slečna Debora, kamarádka naší klientky Pavlíny. Debora přijela do České Republiky, do Brna a k nám do TyfloCentra. Díky této příležitosti jsme s ní udělaly krátký rozhovor o tom, jak se jí u nás líbilo…

Z jakého města jste k nám přijela?

Debora: Z Madridu

Jak se Vám líbí v Brně?

Debora: Ten den co jsem tady, tak dobrý. Přiletěla jsem teprve včera. Jsou tady věci,které ve Španělsku nemají např. tramvaje. Na rozdíl od Madridu je tu hodně

zahrádek, pohybovali jsme se především po Řečkovicích, kde je celkem hodně zeleně.

Jak se dlouho zdržíte v Brně a pokolikáté jste v Česku?

Debora: Zdržím se tu 2 týdny a v Česku jsem poprvé.

Jaký máte pocit z českého TyfloCentra jako organizace pro nevidomé slabozraké, víte o ní něco? Jak jste se tu cítila?

Debora: O této organizaci nevím nic, jen to co mi říkala kamarádka Pavlína. My máme ve Španělsku jiné zákony ohledně kompenzačních pomůcek a vím, že tu

probíhá kurz vaření.

Jak se Vám líbil Velikonoční workshop?

Debora: Zdálo se mi to velice zajímavé, protože jsem poznala odlišnou kulturu. Hodně originální je sladký beránek, vyzkoušela jsem si tady věci, které jsem předtím nikdy v životě nedělala jako např. uhníst těsto, vyválet ho a potom z něj vykrajovat perníčky (kohoutek, ptáček, slepička). Hrozně se mi tu líbilo a byli tu na mě všichni hodní.

Jaké jsou ve Španělsku Velikonoční speciality?

Debora: Záleží na autonomní oblasti Španělska, v Madridu jsou „TORRIJAS“ což jsou krajíčky staršího chleba, namočené v mléce se skořicí, obalí se ve vajíčku,

osmaží se a pocukrují. Podávají se vychladlé.

Máte ve Španělsku možnost kurzu vaření?

Debora: Ano ve Španělsku jsou kurzy, já je nedělala, protože jsem slyšela, že kurz probíhá spíše s mikrovlnou troubou a to mě neláká. Co vím tak tam je kurz

cukrářství, ale mě naučili vařit na základní škole, ze zkušenosti jak bydlí sama. Pokud by byl ve Španělsku podobný kurz vaření jako zažila tady tak bych ho ráda

absolvovala.

 

Fotogalerie

12922211

 


16. 03.

Autor:

Ve středu 2. března jsme se s věrnými návštěvníky výletů Turistické ligy TyfloCentra Brno vydali na první letošní výlet, abychom oficiálně zahájili turistickou sezónu roku 2016. Turistická liga je soutěž, která má za cíl ocenit všechny, kteří se turistice věnují. Nabízí možnost dozvědět se něco o sobě, srovnání s ostatními, ale především má motivovat ke vhodné pohybové činnosti a dávat možnost zvítězit sám nad sebou.

Náš výlet začal v Útěchově. Turistickou sezónu jsme zahájili u turistického ukazatele Nad Útěchovem, 490 m. n. m. a na důkaz jsme se všichni vyfotili. Doufáme, že během letošní sezóny navštívíme spoustu krásných míst a ujdeme mnoho kilometrů.

A když už jsme tu turistickou sezónu zahájili, vydali jsme se vstříc první trase, a to z Útěchova na Vranov.  Po chvíli nás ale nemile zaskočilo bláto, které se nám lepilo na boty a znepříjemňovalo chůzi. Zvolili jsme proto raději asfaltovou silnici. Po cestě jsme se také párkrát zastavili, abychom potrénovali svou paměť. Přečetli jsme si pětici slov a zkusili ji po chvíli zopakovat. Poté jsme přidali dalších pět slov a zase zkusili zopakovat. Vypadá, že nám paměť dobře slouží, ale i přesto se budeme snažit ji zlepšovat.

Po necelé hodině a půl jsme dorazili na Vranov. Přečetli jsme si zajímavosti o místním klášteře Paulánů a navštívili kostel Narození Panny Marie. Celoročně je v něm ke zhlédnutí pohyblivý betlém, který jsme si prohlídli. A protože hospůdka, kde bychom se mohli občerstvit, byla zavřená, vydali jsme se zpátky do Brna. Už teď se ale těšíme na naše další výlety do přírody.

Aktivita byla pořádána v rámci projektu Do přírody s bílou holí, realizovaného za finanční podpory Statutárního města Brna.

Fotogalerie

01_Turistická sezóna zahájena!TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS