20. 05.

Autor:

Nápad na návštěvu lanového centra vyšel od jedné z našich klientek, která také s přípravou akce aktivně pomáhala. Skupinka 4 klientů se svými průvodci tak vyrazila do Brna do lanového centra Proud v úterý 18. května 2010. Další účastníci se přidali v Brně.

V lanovém centru už na nás čekali s připraveným programem, který jsme domlouvali dlouho dopředu tak, aby vyhovoval našim klientům s těžkým postižením zraku. Nejdříve jsme si na rozehřátí zahráli na loučce různé zajímavé hry (např. dvojice se hledaly poslepu podle indicíí, které si každý vylosoval a které se mohly nejen prohlížet hapticky, ale také ochutnávat). Následoval nácvik pohybu na laně a jištění na nízkých překážkách (cca půl metru nad zemí). Instruktorka lanového centra Alice vždy kontrolovala, zda děláme všechno správně a opravovala a upravovala jištění a úvazy. Odvážnější z nás si mohli zkusit i pohyb na vysokých překážkách. Vždy jsme dbali na maximální možnou bezpečnost lezců. Kdo se na vysoké překážky neodvážil, mohl se bez problémů vrátit k těm nízkým a dosyta si zalozit tam. A nejšikovnější klienti s zkusili i zdolání tandemové překážky. A povedlo se jim to! Právě týmová spolupráce dvou osob při překonávání překážek je tím největším zážitkem z lanového centra.

Po třech hodinách sportovních výkonů na lanech přišel vhod oběd v nedaleké restauraci. A pak už jen cesta autobusem domů, během níž jsme si nadšeně o našich dojmech a zážitcích povídali. A za rok jedeme znovu !

Fotogalerie z akce zde:


3. 05.

Autor:

Srdečně zveme zrakově postižené občany na prodejní výstavu střediska Tyflopomůcky Olomouc. Tato akce se skuteční v úterý 1. června od 11:00 do 16:00  v klubovně DPS, Dukelských bojovníků 150.

Středisko Tyflopomůcky Olomouc se zabývá především prodejem pomůcek pro zrakově postižené. Zajišťuje jejich vývoj i následnou výrobu.

Tyflopomůcky mají ve svém sortimentu pomůcky, které usnadňují práci v domácnosti, audiopomůcky, společenské hry, různá měřidla, hodiny a pomůcky, které usnadňují orientaci v prostoru. Získáte zde i přehled o celém sortimentu kompenzačních pomůcek hrazených zdravotními pojišťovnami a sociálním odborem MÚ.

Budete mít jedinečnou možnost si všechny pomůcky v klidu prohlédnout, osahat a část sortimentu na místě zakoupit, případně objednat. K dispozici bude např. indikátor hladiny, indikátor barev a světla, diktafony, hodinky, budíky, kalkulačky, váhy osobní i kuchyňské a další drobné pomůcky.

Další informace o akci získáte na tel. 774 715 107 (Jana Puchegger Chadalíková) a 774 715 109 (Eva Indrová) nebo na e-mailových adresách: znojmo@tyflocentrumbrno.cz, m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz


30. 04.

Autor:

Rychlostí blesku uběhl duben ve znojemském TyfloCentru a je čas na rekapitulaci toho, co všechno jsme dělali.

Sportovní aktivity byly zastoupeny převedším plaváním v hale Ronja a turistickou vycházkou na Šobes.

Poznávací a vzdělávací aktivity v dubnu nabízely především 3 akce – beseda ve spolupráci s klubem neslyšících Auris„Nevídáno, neslýcháno“ , beseda na téma „První pomoc při záchvatových stavech“ a výlet do Přeskačského podzemí.

Měsíc duben bychom směle mohli označit za „měsíc kultury ve Znojmě“. Sešlo se totiž hodně zajímavých nabídek k návštěvě divadel a klienti je všechny využili. A tak jsme 13. 4. vyslechli koncert folkového zpěváka Karla Plíhala, 7. 4. jsme viděli vynikající Hanu Maciuchovou a Radka Brzobohatého ve hře „Chvilková slabost“,  26. 4. k nám přijel soubor Městského divadla Brno s muzikálem „My fair lady ze Zelňáku“. Hned 27. 4. jsme naopak my vyjeli do Brna na operetu „Netopýr“ do Janáčkova divadla. A aby kultury nebylo málo, připravilo město Znojmo představení pro uživatele sociálních služeb pod názvem „Znojemské Grácie vás baví“ (28. 4.). 29. 4. proběhla ve Znojemském derniéra představení „Hrobka s vyhlídkou“ a ani zde naši klienti nechyběli.

Především senioři velmi vítají návštěvy solné jeskyně. Je to fyzicky nenáročná aktivita a mohou se jí zúčastnit i ti, kdo si už opravdu na náročnější akce netroufají.

Zajímavou akcí byl „Slepec za volantem“, která se uskutečnila 21. 4. a zúčastnili se jí 2 naši klienti.

Víkendový psychorehabilitační  pobyt na Kuklíku ve dnech 8. – 11. 4. se stal již tradičním a pro mnohé klienty velmi žádaným. Na Kuklíku jsme si užili celé spektrum počasí – od jarního sluníčka až po sněhovou vánici a kroupy. Ale naši náladu to nijak nezkazilo.

Stále žádanějšími jsou doprovody a asistenční služba, které si klienti zvykli využívat v hojné míře.  Ani v poskytování sociálního poradenství jsme nezůstali pozadu – v dubnu se klienti hodně zajímali o informace o bílých holích a několik z nich si přišlo do naší kanceláře celý sortiment holí prohlédnout a poradit se o tom, jaká hůl by byla pro ně nejvhodnější.


21. 04.

Autor:

Konečně se oteplilo a tak jsme s klienty vyrazili do přírody.  Naplánovali jsme turistickou vycházku na Šobes – známou vinici nedaleko Hnanic. Cestou tam a zpět jsme ušli asi 6 km a příroda nám přichystala během cesty několik zajímavostí – rostlin i živočichů k prohlídce.

Hned na začátku naší cesty se vyhřívala užovka stromová, která správě v této lokalitě hojně vyskytuje. Přechod přes visutý most nad Dyjí měl také své nezapomenutelné kouzlo. Rostliny kolem  cesty krásně barevně kvetly a voněly –  pampelišky, sedmikrásky, modřence, petrklíče, sasanky, plicníky…  Na samém vrcholu Šobesu se v trávě, v listí i na cestě vyhřívaly na slunci ještěrky – nádherní ještěrčí samečci zbarvení do zelenomodra a také hodně loňských ještěrčích mláďat, která se  ještě nevybarvila a měla tak hnědou barvu. Ty bylo těžké najít pohledem, protože je jejich barva maskovala. Ale spolehlivě je prozrazovalo šustění při zběsilém útěku před námi. Cestou tam i zpět neušly naší pozornosti ani informační tabule a tak jsme se dověděli, že:

 • lokalita Šobes byla osídlena již v době pravěku
 • ve středověku se zde pěstovalo víno a dováželo se na císařský dvůr do Vídně
 • zde žijí pohromadě všechny 4 druhy užovek, které se u nás vyskytují na jiných místech samostatně
 • že užovka stromová je z nich nejvzácnější, je chráněná. Dorůstá až do délky dvou metrů, je zbarvená do hněda, černa, některé s příměsí tmavě zelené.
 • zde žije mnoho ještěrek
 • se zde pěstují tyto odrůdy vína: Ryzlink rýnský a vlašský, Rulandské šedé a bílé, Pálava a Sauvignon
 • visuté mosty přes Dyji jsou celkem 3
 • visutý most pod Šobesem neopravitelně poškodila povodeň v roce 2002, ale už v roce 2003 se jej podařilo vybudovat znovu

Na závěr naší procházky po Šobesu jsme si hapticky prohlédli zídky, které jsou pro tuto lokalitu typické – kamenné, stavěné nasucho (bez pojiva), aby lépe poskytovaly ve štěrbinách úkryt pro drobné živočichy.

Fotogalerie zde:


16. 04.

Autor:

Aprílové počasí začátkem dubna není nic neobvyklého. Jarní deštík ale neodradil naše klienty od chuti na poznávací výlet do nedávno zpřístupněného podzemí v malé vesničce Přeskače na Znojemsku.

Co všechno je v Přeskačích k vidění:

 • Hlavní a vedlejší podzemní chodbu
 • 2 kruhové místnosti pro úkryt osob s komíny sloužícími k odvodu kouře z ohniště
 • 1 kruhovou místnost pro uložení potravin
 • Zachovalá obilní jáma
 • Expozici ve vstupní části podzemí
 • Velké množství předmětů bylo možno si prohlédnout hapticky, např. střepy různých nádob …)

Přeskačské podzemí má mnoho zajímavostí, o kterých jsme se dověděli z výkladu naší průvodkyně. Samo podzemí bylo objeveno náhodou v roce 2004. Zpřístupněno bylo na podzim roku 2009. Většinu vyklízecích prací provedli obyvatelé obce Přeskače svépomocí a ve volném čase. Podzemní prostoty jsou vykopány v hornině nazývané hadec. Tato hornina je velmi pevná a má zvýšený obsah železa. Zajímavostí jsou žíly mastku a chloritů a chalcedonu. Podzemí bylo budováno pravděpodobně mezi 14. a 17. stoletím. Hlavní chodba je dlouhá asi 35 metrů, široká 150 – 180 cm a vysoká 170 – 190 cm. Strop podzemí se nachází cca 2,5 metru pod povrchem.

Po zajímavé prohlídce podzemí jsme se ještě měli možnost navštívit románský kostel Všech svatých v Přeskačích, který je evidován v seznamu národních kulturních památek.

Na závěr jsme se vydali v mírném jarním deštíku do sousedních Tavíkovic, odkud nám pak jel autobus přímo domů, do Znojma. Tato dvoukilometrová procházka mezi právě osetými poli byla příjemným zakončením celého výletu.

Fotogalerie zde:TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS