18. 06.

Autor:

„Na Okoř je cesta jako žádná ze sta, vroubená je stromama…“, znělo v úterý nad rozhořívajícím se táborákem v prostorách Ateliéru Samuel na Hradišti. Sešli jsme se totiž v hojném počtu, abychom zavzpomínali na uplynulý školní rok, zazpívali si za doprovodu kytar a abychom si užili opékání špekáčků a jiných dobrot. Bylo fajn, že kromě znojemských klientů mezi nás zavítali i klienti odjinud (Brno, Kyjov) a také naši dobrovolníci a pěkné odpoledne užívali s námi. Sedělo se, opékalo, povídalo a zpívalo 3 hodiny. Spolupráce znojemského TyfloCentra s Ateliérem Samuel má již dlouhou tradici. „Samueláci“ nás pozvali do svých prostor a připravili posezení, ohniště a špekáčky, my jsme obstarali kytaristy (kterým tímto moc děkujeme) a další občerstvení (sponzorovala firma TLT Speedition ). Počasí nám nadmíru přálo – sluníčko na nás jen pokukovalo zpoza mraků a nijak nepálilo a déšť se také rozhodl ušetřit nás své přítomnosti. Při hřejivém táborovém ohni se vzpomínalo na akce právě končícího školního roku a plánovalo se i do budoucna. Právě táborák a opékání špekáčků byl jednou z aktivit, kterou by klienti přivítali i v dalších letech. Snad se tedy zadaří jej zařadit do programu pravidelně.

Fotogalerie

Táborák na Šumavě, 15. 6. 2010


9. 06.

Autor:

Během let 2008 – 2010 probíhaly ve Znojmě pravidelné besedy o poskytování první pomoci pro naše nevidomé klienty. Kromě teorie byla vždy velká část setkání věnovaná praktickému nácviku probraného tématu. Postupně tak naši klienti mohli vyzkoušet umělé dýchání a nepřímou masáž srdce u dospělého i miminka, práci s laickým defibrilátorem, různé druhy obvazů, naučili se přetočit zraněného z břicha na záda, ošetřit popáleniny i zlomeniny, seznámili se i s legislativou ohledně první pomoci a povinnosti ji poskytnout. Nebylo toho málo, co jsme si vyzkoušeli.

8. 6. 2010 se uskutečnilo poslední setkání na téma první pomoci. Věnovali jsme se různým polohám vhodným při různých poraněních. Teoreticky jsme probrali a prakticky vyzkoušeli:

  • stabilizovanou polohu
  • autotransfúzní polohu
  • protišokovou polohu
  • polohu vpolosedě
  • na břiše
  • Trendenlenburgovu polohu a další

Za mě, jako za lektorku všech těchto besed si přeji, aby naši klienti nikdy své poznatky nemuseli využít v praxi. Aby se nedostali do situace, kdy bude nutné poskytnout první pomoc. A po včerejším posezení píši s klidným svědomím, že pokud se do takové situace dostanou, budou si vědět rady. Včera jsem se o tom přesvědčila.

Poslední příležitost k zopakování si první pomoci a k ošetřování v simulované situaci bude ve Znojmě 23.6. 2010 – v areálu kláštera na Hradišti. Zájemci jsou srdečně zváni!

Fotogalerie

Beseda o první pomoci - polohování zraněných, Znojmo, 8. 6. 2010


1. 06.

Autor:

1. června 2010 jsme ve Znojmě očekávali s velkým napětím. Kolik klientů přijde? Zaujme tato akce i novináře či úředníky z MěÚ ve Znojmě? Kdo se na pomůcky pro nevidomé a slabozraké přijde podívat?

Prodejní výstava probíhala v klubovně DPS na Dukelské ulici od 11: 00 hod až do 16:15 hod odpoledne. A rušno bylo po celý den. Někteří klienti přišli nakupovat, jiní se přišli se sortimentem pomůcek seznámit. V budoucnu se jim bude lépe rozhodovat, kterou pomůcku si budou chtít pořídit pro svou potřebu. Všem příchozím se věnovaly 3 pracovnice z Olomouce, 3 znojemské pracovnice a 3 dobrovolníci. Všem jim patří velký dík za pomoc s organizací zajímavé a velmi důležité akce.

Na pomůcky pro nevidomé a slabozraké se přišel podívat i pracovník sociálního odboru, pan Zdeněk Kratochvíl. Během dne k nám zavítal i zástupce regionálních novin Znojemsko – novinář Gracián Svačina. Zajímal se nejen o vystavené pomůcky, ale i o služby TyfloCentra Brno, o.p.s., jako celku. Právě zmínka o naší akci v regionálních novinách k nám přivedla 2 zcela nové zájemce o naše služby.

Celou akci pomohla svým sponzorským darem uskutečnit znojemská rodačka, Mgr. Hana Svobodová a také známý herec Jaroslav Dušek (viz Čtyři dohody – charitativní představení ve Znojmě ).

Co všechno bylo na výstavě k vidění? Nejlépe bude, když se podíváte na fotografie z akce. Třeba se k nám příště přidáte také!

Fotogalerie zde:

 


26. 05.

Autor:

Květen ve Znojmě

Podle kalendáře je jaro v plném proudu. Na počasí venku to moc vidět zatím nebylo a není. Ve znojemském TyfloCentru jsme přesto nezaháleli. Co všechno jsme pro naše klienty připravili?

Sportovní aktivity byly zastoupeny oblíbeným plaváním v hale Ronja a návštěvou lanového centra Proud v Brně.

Kulturní aktivity se nesly v duchu návštěv divadelních představení. Naši klienti mohli vybírat mezi představením Zlatí úhoři a Dnes hrajeme Cyrana.

Hodnotící a plánovací posezení Na Věčnosti je pravidelnou a důležitou součástí naší činnosti. 11. 5. 2010  jsme se sešli Na Věčnosti a probírali jsme návrhy našich klientů na akce v příštím školním roce. Mnohé z jejich nápadů se pokusíme zařadit do našeho programu. Zajímavým nápadem je, např., návštěva krokodýlí farmy ve Velkém Karlově, návštěva uměleckého kovářství, návrh na návštěvu keramické dílny s možností něco si vytvořit. Klienti také projevili zájem o celodenní výlet za památkami Prahy a Českých Budějovic. Přivítali by i pokračování plavání v hale Ronja, návštěv divadelních představení, besed (cestovatelských a historických) a návštěv solné jeskyně.

Solná jeskyně je oblíbenou aktivitou našich klientů – seniorů. Ani nevlídné počasí a silný déšť neodradily skalní „jeskyňáře“ 14. 5. od jejich oblíbené akce.

Výlety zahájily a ukončily měsíc květen ve Znojmě. Hned 4. května vyrazila skupinka našich klientů za poznáním památek Mikulova. Naše klienty výborně provedla břeclavská kolegyně Jiřka. Květen jsme završili Cestou ze Znojma do pravěku.

Besedy se ve znojemském programu objevují převážně v zimním období, kdy se nedá příliš spoléhat na počasí a vyrazit ven. Proto jsme besedu nenabízeli v květnu žádnou. Ale i tak se jedna naše klientka zúčastnila besedy v břeclavském středisku – „Z Břeclavi na Kanárské ostrovy za dvě hodiny“.

A nezaháleli jsme ani v oblasti přípravy dalších akcí.

Naše administrativní pracovnice Olinka obnovila v květnu všechny nástěnky a informační panel.

Pozvánku na akci Tyflopomůcky Olomouc ve Znojmě naleznete zde.

Náš červnový program naleznete

Zde naleznete fotografie z přípravy letní turistické vycházky na Nový Hrádek.


26. 05.

Autor:

24. 5. 2010 se vydala skupinka odvážných znojemských klientů s průvodci mezi druhohorní veleještěry do Vyškova. Dobrodružstvím byla už cesta samotná. Počasí nám totiž moc nepřálo a trochu sluníčka jsme si do Vyškova museli ze Znojma vézt s sebou. A pak následoval jeden zážitek za druhým. Nejdříve cesta Dinovláčkem, kde nás výklad z reproduktorů naladil na to, co nás v druhohorách čeká. Pak už nás pohltila brána „Jurského parku“. Všude kolem se ozývaly zvuky bojujících Tyranosaurů, Triceratopsů, Gigantosaurů, Stagosaurů, Ankylosaurů … A my jsme mezi nimi pomalu procházeli, chvíli jsme se báli, chvíli jsme zamyšleně poslouchali zvuky praskajících brontosauřích vajec. Průvodci četli klientům popisky a pomáhali jim s haptickou prohlídkou modelů pravěkých monstrózních ještěrů. Dost času bylo i na fotografie ve Fotosaurovi. Zájemci si mohli vyzkoušet, jaké je to stát se na chvíli ještěrem, který se právě líhne z vajíčka. Kdo měl zájem, navštívil 3D Dinokino a pokochal se filmem o zrození ještěřího mláděte. DinoShop a DinoCafé byly příjemným zakončením pobytu v pravěku. A nechybělo ani DinoWC!

Odpoledne nás Dinovláček všechny odvezl zpět do civilizace. Před odjezdem z Vyškova jsme se ještě prošli místní ZOO, která se specializuje především na domácí a zdomácnělá zvířata celého světa.

Celý pobyt jsme zakončili posezením a chutným obědem v restauraci u ZOO.

Fotogalerie:

Společná fotka s Brachosourem by Radek Pavlicek.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS