21. 09.

Autor:

Všem kutilům, kteří by si rádi osvojili nebo prohloubili znalosti z oblasti vaření, stolování a všeho, co se týká přípravy jídla. Příprava stravy je součástí sebeobsluhy lidí s postižením zraku a schopnost ji zvládat snižuje míru závislosti na okolí. Po absolvování tohoto kurzu si budete umět sami připravit spoustu zajímavých, jednoduchých, ale chutných jídel.

Klient si v kurzu osvojí a prohloubí tyto znalosti a dovednosti:

  • zaznamenávání jednoduchých receptů, práci s nimi a nakupování podle nich
  • orientaci v cenách potravin, v nabídce druhů produktů na trhu (v rámci kurzu si budeme potraviny nakupovat, seznamovat se s cenami, různými druhy jednotlivých potravin ap.)
  • nácvik přípravy jednoduchých jídel (studená kuchyně, vaření, smažení, pečení ad.)
  • přípravu jídel od sestavení receptu, nakoupení ingrediencí až po samotnou přípravu jídla
  • organizaci a obsluhování pomůcek pro zrakově postižené v kuchyni
  • stolování a přípravu tabule k různým příležitostem
  • úpravy a úklid kuchyně dle zásad sebeobsluhy lidí s postižením zraku

Místo konání kurzu

Kurz probíhá v prostorech cvičné kuchyňky TyfloCentra Brno
a částečně v terénu (nakupování). Cvičná kuchyň je uzpůsobena
a vybavena většinou základních pomůcek.

Komu je kurz určen

Cílovou skupinou jsou adolescenti a osoby v produktivním věku s těžkým postižením zraku nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové.
Jedná – li se o člověka s kombinovaným postižením, je nutné, aby si v případě potřeby zajistil tlumočníka, asistenta apod.

Kurz je náročný na pozornost, zručnost, pohyblivost, vyžaduje určitou míru samostatnosti, schopnost pochopit postupy, zapamatovat si je a zaznamenat si je. Omezený počet lekcí a koncepce kurzu neumožňuje časté opakování náročnějších postupů.

Cena kurzu

Kurz se skládá z 16 lekcí, 15 je nácvikových a poslední lekce zahrnuje závěrečnou zkoušku. Příspěvek na jednu lekci ze strany zájemce je 50,- Kč (příspěvek je použit na nákup potravin pro přípravu jídla). Celková cena kurzu nepřesáhne 800,-Kč za celé období.
Příspěvek se bude hradit jednou za měsíc po absolvování lekcí.

Termín konání kurzu

Kurz bude zahájen v září 2011 a ukončen v červnu 2012. Jednotlivé lekce budou probíhat jednou za 14 dní v úterý od 9 do 13 hodin.

Lektorka kurzu
Mgr. Mirka Dančáková

Termín pro přihlášení

Na kurz je nutné se přihlásit do konce září 2011. Kapacita kurzu je omezena, při vyšším počtu uchazečů se bude výběr odvíjet od dřívějšího data přihlášení.
Pokud máte zájem o další informace, nebo se chcete přihlásit, kontaktujte nás mailem: dancakova@tyflocentrumbrno.cz nebo telefonem na čísle 515 919 667.


15. 09.

Autor:

„Hovoří CML, centrální mozek lidstva.“ Tak na tuto památnou větu, která se nesla každý den na základně Strážná u Lelekovic, určitě jen tak nezapomene 18 účastníků letního zážitkového pobytu MEZISVĚTY, který se letos uskutečnil již podruhé.

Devíti dnů, plných nevšedních zážitků, se zúčastnilo 9 mladých lidí se zrakovým postižením a jejich 9 vidících vrstevníků. Účastníci byli ve věku 18 až 26 let.

Tento pobyt je u nás realizován velice ojediněle, jeho hlavním cílem je najít společnou cestu mezi dvěma zdánlivě odlišnými světy: lidí se zrakovým postižením a vidícími vrstevníky. Společně zde překonávali vlastní i nastražené překážky, společně komunikovali a vzájemně se ovlivňovali, získávali nové zkušenosti. Někteří se nebáli vrhnout do plnění úkolů téměř „po hlavě“, někteří se naopak zdráhali a vše sledovali nejdříve z povzdálí (v teple svého spacáku). Jako záminku své zdrženlivosti uváděli přítomnost nejrůznějších střevních parazitů či fingovali poranění kotníku, ale časem však zvítězila síla skupiny, zájem budoucnosti a přirozená zvědavost a tito individualisté nakonec neodolali a připojili se k ostatním účastníkům.

Program nabízel bezpočet aktivit, které byly náročné jak psychicky, tak fyzicky (záměrem bylo propotit tričko a celé odpoledne vysoušet boty). Organizátoři své svěřence mnohdy nešetřili. Právě tyto momenty prokázaly, kde jsou hranice účastníků a jak dalece se vlastně dá zajít.

Celý pobyt byl zasazen do příběhu návštěvy z budoucnosti, která se ve složení Akademiků vrátila zpět do roku 2011, aby získala chybějící informace pro CML – centrální mozek lidstva. V samotném závěru pobytu bylo zřejmé, že CML není zcela v pořádku, a je nutný zásah účastníků. I přes nejrůznější úskalí se podařilo CML opravit a doplnit všechny chybějící informace. Program byl opravdu „luxusní“, jak uvedl jeden z účastníků a je jasné, že záchrana lidstva nebyla účastníkům lhostejná, mnozí nasazovali vlastní život, jen aby společně dosáhli cíle.

S blížícím se koncem pobytu byla cítit soudržnost kolektivu a souznění celé skupiny, podařilo se nám společně vytvořit situace, kdy se tajil dech, či tekly slzy smíchu. Všichni tito lidé – ať už mají, nebo nemají postižení, dokážou v sobě najít přátelství, pochopení a sounáležitost. Přestože žijeme v odlišných světech, mnohé nás spojuje a musíme hledat i vytvářet příležitosti, které nám dávají prostor to dokázat. Letní zážitkový pobyt byl jedním z mostů, kdy se tyto dva světy propojily a vytvořily jeden společný prostor, kde všichni přijímáme i strádáme, kde se radujeme i litujeme, kde tolerujeme i prosazujeme, jsme najednou všichni stejní a přece každý jedinečný.

Nadace Život umělce - logoO spokojenost se po všech stránkách staral pětičlenný tým a dvě starostlivé kuchařky. Akci zorganizovalo TyfloCentrum Brno, o.p.s. za finanční podpory Nadace Život umělce, která letos přispěla 15 000 Kč.

Napsali o nás

Fotogalerie

Mezisvěty 2011, 20.až 28. srpna 2011


21. 04.

Autor:

Ve dnech 8. až 10.dubna se v brněnských Kohoutovicích opět rozezněly známé tóny svolávačky: „Mňam, mňam, Bobík!“. Na četné ohlasy účastníků jsme se rozhodli zavzpomínat na letní zážitkový pobyt MEZISVĚTY a uspořádat víkendové setkání příhodně nazvané MEZIČAS (tedy období mezi Mezisvěty ;-).

Abychom se neokradli ani o vteřinku volného času, který nám nabízel víkend, sjeli jsme se už v pátek do Kohoutovic, kde nás čekalo luxusní ubytování v několika hvězdičkovém volnočasovém zařízení, spaní bylo zajištěno víceúčelovými matracemi a pro co největší komfort si každý účastník směl přivézt svůj oblíbený spacák. Abychom předešli diskriminacím a vylučováním některých účastníků ze skupiny, spali jsme všichni v jedné místnosti, pouze některým slabším povahám se podařilo uprchnout do vedlejšího sálu, kde se snažili uniknout pronikavému zpěvu, kterým jsme po večerech (nocích) oslavovali naše setkání.

Nenechal na sebe čekat ani Ijáček – v pátek večer nás poctil svou návštěvou a oslavil s námi dodatečně narozeniny, nechyběl ani vynikající dort, narozeninová píseň a různé veselé soutěže, např. přenášení mincí pozadím.

Číst zbytek článku »TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS