21. 09.

Všem kutilům, kteří by si rádi osvojili nebo prohloubili znalosti z oblasti vaření, stolování a všeho, co se týká přípravy jídla. Příprava stravy je součástí sebeobsluhy lidí s postižením zraku a schopnost ji zvládat snižuje míru závislosti na okolí. Po absolvování tohoto kurzu si budete umět sami připravit spoustu zajímavých, jednoduchých, ale chutných jídel.

Klient si v kurzu osvojí a prohloubí tyto znalosti a dovednosti:

  • zaznamenávání jednoduchých receptů, práci s nimi a nakupování podle nich
  • orientaci v cenách potravin, v nabídce druhů produktů na trhu (v rámci kurzu si budeme potraviny nakupovat, seznamovat se s cenami, různými druhy jednotlivých potravin ap.)
  • nácvik přípravy jednoduchých jídel (studená kuchyně, vaření, smažení, pečení ad.)
  • přípravu jídel od sestavení receptu, nakoupení ingrediencí až po samotnou přípravu jídla
  • organizaci a obsluhování pomůcek pro zrakově postižené v kuchyni
  • stolování a přípravu tabule k různým příležitostem
  • úpravy a úklid kuchyně dle zásad sebeobsluhy lidí s postižením zraku

Místo konání kurzu

Kurz probíhá v prostorech cvičné kuchyňky TyfloCentra Brno
a částečně v terénu (nakupování). Cvičná kuchyň je uzpůsobena
a vybavena většinou základních pomůcek.

Komu je kurz určen

Cílovou skupinou jsou adolescenti a osoby v produktivním věku s těžkým postižením zraku nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové.
Jedná – li se o člověka s kombinovaným postižením, je nutné, aby si v případě potřeby zajistil tlumočníka, asistenta apod.

Kurz je náročný na pozornost, zručnost, pohyblivost, vyžaduje určitou míru samostatnosti, schopnost pochopit postupy, zapamatovat si je a zaznamenat si je. Omezený počet lekcí a koncepce kurzu neumožňuje časté opakování náročnějších postupů.

Cena kurzu

Kurz se skládá z 16 lekcí, 15 je nácvikových a poslední lekce zahrnuje závěrečnou zkoušku. Příspěvek na jednu lekci ze strany zájemce je 50,- Kč (příspěvek je použit na nákup potravin pro přípravu jídla). Celková cena kurzu nepřesáhne 800,-Kč za celé období.
Příspěvek se bude hradit jednou za měsíc po absolvování lekcí.

Termín konání kurzu

Kurz bude zahájen v září 2011 a ukončen v červnu 2012. Jednotlivé lekce budou probíhat jednou za 14 dní v úterý od 9 do 13 hodin.

Lektorka kurzu
Mgr. Mirka Dančáková

Termín pro přihlášení

Na kurz je nutné se přihlásit do konce září 2011. Kapacita kurzu je omezena, při vyšším počtu uchazečů se bude výběr odvíjet od dřívějšího data přihlášení.
Pokud máte zájem o další informace, nebo se chcete přihlásit, kontaktujte nás mailem: dancakova@tyflocentrumbrno.cz nebo telefonem na čísle 515 919 667.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS