13. 06.

Autor:

Čokoláda patří mezi nejlahodnější a nejpopulárnější pokrmy na celém světě. Vyrábí se z kvašených, pražených a mletých zrnek tropického kakaového stromu. I naši klienti mají tento lahodný pokrm rádi, a proto jsme výstavu s názvem „Čokoládové mámení“ s radostí navštívili dne 12.června 2012.

Výstavou nás provázela Bc. Adéla Chylíková, která nám sdělila celý postup výroby čokolády a to od pěstování kakaových bobů až po vlastní existenci čokolády. Rovněž nám představila historii čokolády jak v zahraničí, tak i v českých zemí, získali jsme mnoho informací o prvních továrnách a cukrárnách.

Část výstavy byla věnována historii rodu Janských, kteří jsou ve Vyškově proslulí svojí cukrárnou a především čokoládovými dezertními bonbony. Během povídání se nám naše průvodkyně pokusila některé informace zpřístupnit pomocí dalších vjemů než jen těmi sluchovými. Mohli jsme si tak hapticky prohlédnout formy na tvorbu různých tvarů čokoládových bonbonů či tabulek čokolády, kleštičky na přenášení dezertíků či vůní určit rozdíly mezi máloprocentním a mnohoprocentním kakaem. Na závěr jsme ochutnali ovoce namočené v čokoládovém fondue a odnesli jsme si i pár čokoládových bonbonů.

Na závěr společného odpoledne jsme navštívili výše zmiňovanou cukrárnu Janských. Někteří neodolali a dali si zákusky a ti, co mají spíše „masový zub“ zůstali jen u nápojů.

Fotogalerie

Čokoládové mámení, 12. 6. 2012


12. 06.

Autor:

Jarní období přímo láká k delším vycházkám a sportovním aktivitám. Neváhali jsme a s klienty jsme tedy v pátek 4.května 2012 vyrazili z Vyškova do sousední vesnice Drnovice, která je dnes známá rozhlednou, která se nachází na kopci Chocholík. Abychom se mohli rozhlédnout do okolí, museli jsme vyjít 144 schodů.

Dne 14.května se v kanceláři TyfloCentra Vyškov konalo tradiční Posezení u kávy a čaje, které je typické především hodnocením již proběhlých akcí, prostor pro připomínky, návrhy a nápady na akce, o které by měli klienti zájem.

Sportovními aktivitami jsme pokračovali i v poslední části měsíce. Tentokráte jsme se zjišťovali, jak jsme na tom s přesností a „rozdali“ si to s deseti dřevěnými kuželkami. Akce Koulelo se koulelo aneb Turnaj v bowlingu se uskutečnil v pátek 25. května a klienti si užili spoustu legrace. Jak sami řekli: „Nebylo ani vítězů, ani poražených.“ A tudíž společné vítězství oslavili v místní restauraci.

Pondělí 28.května sice nebylo slunečné, ale to nevadilo našim klientům, kteří se sešli v odpoledních hodinách v kanceláři TyfloCentra Vyškov a společně s pracovníky se naučili vytvářet květiny z krepákového papíru. Některé tato výtvarná aktivita bavila více, některé méně, ale i přes to jsme vyrobili vázu plnou barevných květin. Klienti své výtvory věnovali na ozdobu kanceláře a tímto jim velice děkujeme.

Výletem jsme začínali, výletem i skončíme. Dne 29. května jsme se vydali do Kroměříže, kde jsme společně navštívili jednu z dominant zahradní architektury Květnou zahradu. Průvodcem po této raně barokní památce nám byl pan Jiří Sigmund, který nás nejprve seznámil s historií zahrady, a poté jsme se mohli společně vydat poznávat tropické rostliny, které jsou umístěny ve dvou velkých sklenících hned u vchodu do zahrady. Návštěva byla pro klienty velice zajímavá a to i přes to, že jsme se nedostali do samotného srdce zahrady – rotundy, která je momentálně v rekonstrukci. Za zmínku však stojí aktuálně probíhající instalace panelů jejichž úkolem bude mluveným slovem popisovat jednotlivé exponáty, čímž dojde ke zpřístupnění informací osobám se zrakovým postižením.

A teď už jen – vesele na červen!!!


12. 06.

Autor:

Dne 2. dubna 2012 jsme s klienty byli pozváni na výstavu Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme, kterou pořádalo občanské sdružení Klub přátel červenobílé hole a byla věnována životnímu uplatnění našich spoluobčanů s hluchoslepotou.

V průběhu této výstavy jsme se dověděli mnoho zajímavého ze života hluchoslepých spoluobčanů. Ústy paní Hanusové jsme se dověděli jakým způsobem mohou tito lidé trávit svůj volný čas, s jakými těžkostmi se potýkají při každodenních činnostech a jak se vyrovnávají se svým postižením. V prostorách Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, kde se beseda konala, současně probíhala i výstava výtvarných prací klientů Klubu přátel červenobílé hole. Naši klienti si tak mohli hapticky prohlédnout betlém z keramické hlíny, různé tvary motýlků z drátků a korálků, drhané náramky či vyšívaná vánoční přáníčka.

Podle ohlasů klientů byla tato výstava přínosná a všem se moc líbila.

Beseda se konala v rámci projektu „Slepotou život nekončí“, který je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 


1. 06.

Autor:

Dne 29. května jsme se vydali na výlet do Kroměříže, kde jsme společně navštívili jednu z dominant zahradní architektury Květnou zahradu, kterou založil v roce 1665 biskup Karel II.  Lichtenstein-Kastelkorn, který se nechal pro výstavbu tohoto díla inspirovat italskými a holandskými prvky zahradní architektury. Průvodcem po této raně barokní památce nám byl pan Jiří Sigmund, který nás nejprve seznámil s historií zahrady, a poté jsme se mohli společně vydat poznávat tropické rostliny, které jsou umístěny ve dvou velkých sklenících hned u vchodu do zahrady.

Klienty při návštěvě skleníků nejvíce zaujaly vzrostlé rostliny Agáve, které jsme si mohli také hapticky prohlédnout a velká sbírka kaktusů, o kterých nám pan Sigmund popovídal mnoho zajímavého, ale nedoporučil nám na ně sahat. I přes toto varování si někteří klienti zkusili kaktusy osahat, což se naštěstí obešlo bez bolestivých následků, a tak jsme mohli bez újmy na zdraví dál pokračovat v prohlídce. Po návštěvě skleníků nás pan Sigmund přivedl k neméně významnému skvostu, zahradní kolonádě, která je 244 metrů dlouhá a je vyzdobena pískovcovými sochami antických bohů. Zajímavá byla kolonáda, která nás fascinovala svojí akustikou. Pokud se na jedné straně mluvilo do zdi, tak člověk stojící na druhé straně kolonády slyšel, co první člověk vyslovil.

Návštěva byla pro klienty velice zajímavá a to i přes to, že jsme se nedostali do samotného srdce zahrady – rotundy, která je ale momentálně v rekonstrukci.

Pan Sigmund nás též upozornil na aktuální instalaci panelů jejichž úkolem bude mluveným slovem popisovat jednotlivé exponáty a tudíž zpřístupnit informace osobám se zrakovým postižením.

Fotogalerie

Květná zahrada v Kroměříži, 29. 5. 2012


9. 05.

Autor:

Jarní období přímo láká k delším vycházkám a sportovním aktivitám. Neváhali jsme a s klienty jsme tedy v pátek 4.května 2012 vyrazili z Vyškova do sousední vesnice Drnovice, která je dnes známá především železnou příhradovou konstrukcí zbudovanou koncem roku 2010.

Rozhledna se nachází na kopci Chocholík. Abychom se mohli rozhlédnout do okolí, museli jsme vyjít 144 schodů, které jsme pečlivě počítali. I když bylo počasí zatažené, mohli jsme vidět Drahanskou vrchovinu, Ždánický les, Chřiby. Z rozhledny je podle údajů na ceduli též vidět Pálava, Beskydy a Hostýnské vrchy, prý i Alpy.

Cestu jsme si zpříjemnili povídáním zážitků ze života a vtipy. Výlet se zdařil, protáhli jsme si nohy a pak už nám ani nevadil vlahý deštík, který se spustil až na samotném konci trasy.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS