23. 06.

Autor:

Pověst od pověsti, budova od budovy, asi tak nějak probíhala naše procházka po Brně v pátek 19. 6. 2015. Naše pověstné putování začalo na Petrově, dozvěděli jsme se, proč se zvoní na Petrově poledne již v 11 hodin, proč se mluví v souvislosti s Petrovem také o Projezené věži.

Procházka městem Brna byla přínosná nejen v tom, že jsme se dozvěděli něco o městě, ve kterém bydlíme, ale také proto, že jsme aktivizovali svoje svaly a orientační smysly během krátké procházky.

Ne všechny památky a pověsti jdou osahat, tak volíme cestu popisování. Při posledním zastavení jsme využili haptického modelu města Brna a mohli se tak zorientovat, co kde je a jaké jsou vzdálenosti, vyzkoušeli jsme také, zda nápis v Braillu je opravdu nápisem a proto nám jedna z klientek přečetla, co je na modelu Brna napsáno.

Krátká zastavení s kvízem nás dostala od Petrova až ke kostelu svatého Tomáše. Všichni si v kvízu vedli velmi dobře. Krásné odpoledne jsme zakončili s radostí, úsměvem a obohacení o nové skutečnosti, které jsme o našem městě nevěděli.

 


23. 06.

Autor:

Posilovnou na čerstvém vzduchu jsme si prošly v pátek 12.6.2015, s klientkami TyfloCentra. Protože fitcentra jsou pro naše klienty nedostupná, z důvodu nutnosti delšího vysvětlení práce se stroji a doprovodu, je nutné hledat alternativy. S našimi nadšenými sportovkyněmi jsme se vydaly na venkovní cvičení pod bašty hradu Špilberk. Cvičební stroje jsou zde dostupné pro všechny a na místě, kam v odpoledním čase sluníčka tolik nesvítí. A že nám sluníčko pěkně přálo.

S klientkami jsme si prošly všechna stanoviště, vysvětlily si, co se na nich cvičí, a mohly jsme se dát do sportování. S optimismem, podporou ostatních jsme si užily báječné odpoledne, které nás nejen naplnilo novým elánem, ale i možností zamyslet se nad tím, kam bychom mohly za sportem vyrazit příště.

Doufáme, že se s Vámi setkáme a to nejen na sportovně laděných akcích. Pěkné letní dny Vám přejí pracovnice aktivizace Brno.

 

Fotogalerie

07_Správně nastavíme nohy a můžeme vyzkoušet, co všechno dokážeme

 


18. 05.

Autor:

Step je označení pro travnaté oblasti mírného podnebného pásu. Zdejší klima se vyznačuje horkými léty a chladnými zimami. Celoročně je zde nedostatek srážek pro růst dřevin. Ano, děláme si z Vás trochu legraci, neprošly jsme se stepí, ale  v pondělí 11.5. jsem prošly lekcí stepu.

Step, o kterém budeme hovořit, je druh tance, který tančí jak sóloví tanečníci, tak skupiny, převážně pouze nohama, zbytek těla jen vyvažuje, a provádění tance se neúčastní. Nohy nám tedy vyklepávají rychlý hduební rytmus. K tomuto účelu se nosí speciální  obuv – boty, které jsou opatřeny kovovými plíšky.

Společně s 5 klientkami a tanečnicemi z No Feet, jsme si udělaly na Chaloupce dámské odpoledne. Po krátkém průletu historií a osobnostmi stepu jsme se dostaly k ukázkám. Seznámily jsme se se základními kroky. V testu „ Kolik dob jsme vystepovaly“ jsme si vedly věru dobře, dokázaly jsme rychlý slet klapotu odhadnout přesně. Asi máme v krvi nějaký ten rytmus. Stepařky si nás vzaly do parády a vysvětlily nám, jak máme stepovat a nacvičily jsme si 2 sestavy, které jsme zkombinovaly dohromady. No, na mistrovství to ještě není, ale na mini vystoupení bychom to zvládly.

Děkujeme stepařkám z No Feet za jejich čas. A my se těšíme, že i Vy za námi doklapete na další aktivitu.

 

Fotogalerie

step


11. 05.

Autor:

Sluncem zalitý den, Den Země 22. 4. 2015, nás vytáhnul ven. V rámci oslavy Dnů Země jsme s našimi klienty vyrazili na tradiční happening. Abychom dodali celému happeningu trochu nové energie, vyrazili jsme načerpat energii do Arboreta Mendelovy univerzity v Brně.

Na začátku našeho setkání jsme se seznámili s historií Arboreta. Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity v Brně, které bylo založeno Prof. ing. A. Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření plochy areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů.

Po krátkém průletu historií jsme se vydali obdivovat květiny ve skleníku. Skladba různých druhů tropických rostlin, orchidejí byla úchvatná. Ukázka různých barev, tvarů a vůni nám ukázal, jak je ta příroda krásná. Díky přednášce paní  ing. Jany Švancarové jsme se dozvěděli zajímavé informace a pro naše další putování zahradou jsme dostali dobrý návod.

Při průchodu zahradami jsme míjeli tematicky zaměřené části. Pro naše výtvarné okénko jsme se usadili v blízkosti jezírek, abychom vnímali všechny krásy okolní přírody. Při výrobě travňáčka – našeho panďuláka, jsme museli obětovat trochu pohodlí a tvořili jsme tak zvaně na koleni. Protože „travňáček“ není nic složitého, nebyl to ani problém. Pokud byste si chtěli také vytvořit travňáčka, můžete v pohodlí svého domova, většinu pomůcek najdete doma. Použijete silonkovou ponožku, nasypete do ní trochu zrní nebo trávy, zasypete hlínou a zavážete. Vytvarujete pomocí nitě nos, přišijete 2 knoflíky jako oči a kdo chce, z drátku může udělat brýle. Když budete pravidelně panďuláka zalévat, tak mu za chvíli začnou rašit vlasy, případně fousy, pokud zrno propadne. Naši klienti ocenili tuto aktivitu, protože mnohým z nich jsme vnukli nápad, co dělat se svými vnoučaty.

Naše skupina nejsou žádní peciválové, to mne utvrdilo hned ve chvíli, kdy se celá skupinka s nadšením, elánem a optimismem vydala na cvičení s paní Zlatou. Během cvičení jsme se přesvědčili o tom, že netřeba vyhledávat drahé stroje na cvičení, ale postačí obyčejný nafukovací balonek, který nám slouží jako cvičební pomůcka. Na čerstvém vzduchu, za doprovodu zpěvu ptáků a bzučení včelek jsme si protáhli těla. Díky přílivu nové energie, jsme se vydali na další putování zahradou, zastavili jsme se v zahradě pro nevidomé (část v arboretu, která má vyvýšené záhony a každá květina má svůj popis i v braillu).

Odpoledne v arboretu nám ukázalo, jak je krásně uprostřed města. Děkuji všem zúčastněným, kolegyním za pomoc při zajištění této akce a zase někdy nashledanou.

 

Fotogalerie

Fotogalerie

 


18. 12.

Autor:

Vánoční čas je v každém z nás,
když purpuru cítíte všude kolem Vás.
Cukroví pečem zas, vznikne tolik krás,
svátky všechny pohltí a v očkách dětí jas.

Těmito slovy začíná písnička známé české skupiny Nightwork. I my jsme začali naše Vánoční posezení 15. 12. 2014 písničkou a hned několika. Vánoční setkání letos bylo hlavně v duchu příjemného koncertu, o který se postarali žáci ze Základní umělecké školy Slunná v Brně Komárově. Kytara střídala zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klavír, zobcovou flétnu a třeba i klarinet. Během programu skvělých mladých talentů zazněly skladby známé i neznámé, vždy však našim uším milé a proto jejich úchvatné přednesy střídal velký aplaus. Díky paní ředitelce Mgr. Šárce Brychové vznikl krásný program, který byl přínosný pro naše klienty, ale i pro mladé, nadějné talenty, kteří si stouply před publikum. Děkujeme všem účastníkům tohoto setkání a přejeme mladým žákům, aby pokračovali v jejich dobře „naladěné struně“ i nadále. Příjemná atmosféra panovala i po odchodu umělců a všichni se dali do hovoru, snad pro seznámení, pro zjištění, kdo jaký zvyk dodržuje, jaké jsou Vánoce někde jinde, nebo jen proto, abychom si odpočinuli, zvolnili své tempo a vnímali tu atmosféru, která se v tento čas pomalu, ale jistě vytváří. Věřím, že po našem setkání nejeden z nás odcházel s úsměvem na rtech a doznívajícími tóny v srdci.

Celý pracovní tým TyfloCentra Vám přeje, naši milí čtenáři a příznivci, nejen hodně štěstí a lásky, ale především hlavně hodně zdraví. Ať jsou Vaše Vánoce takové, jaké je chcete mít a ať se brzy sejdeme na sečtenou v dalším článku.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Vánoční posezení, 15. 12. 2014TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS