8. 07.

Autor:

V letošním roce pokračujeme v naší tradiční činnosti – pořádání exkurzí a besed pro školy. V prvním pololetí nás navštívily děti a studenti z různých organizací.

V únoru se k nám přišly podívat zvědavé děti ze střediska volného času Lužánky a ze sdružení SOS dětské vesničky. Paní učitelka ze sdružení SOS dětské vesničky, Mgr. Pavla Štochlová, Ph.D., napsala o této návštěvě pěkný článek.

Dítě, které ještě většinou nemá předsudky dospělé populace, může přijmout odlišnost jiného přirozeně a beze strachu. Paní Helena Grůzová nám zprostředkovala besedu na základní škole Mikulov, Hraničářů 617E, která se uskutečnila 19. března. Kromě pracovníků brněnského TyfloCentra se besedy zúčastnila i krasavice Claire – vodicí fenka, která, samozřejmě, byla hvězdou programu. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat učitelkám obou tříd, 2. B a 3. B, paní magistře Masaříkové a paní magistře Buchtové. Dětí se zajímaly o problematiku, byly aktivní, ale ne hluční, příjemně se nám s nimi pracovalo. Třída 2. B nás dokonce uvítala písničkou. Žáci měli možnost seznámit se s různými pomůckami pro nevidomé, vyzkoušet chůzi s bílou holí, psaní a luštění Braillova písma. Velkým přínosem pro děti byla možnost promluvit s naším kolegou Honzou Pokorným, který jim mohl přiblížit život člověka se zrakovým handicapem a ukázat, že „všechno jde, když se chce“.

V březnu a květnu jsme s velkým potěšením přivítali návštěvy studentů střední odborné školy knihovnické, v dubnu – třídu ze střední zdravotnické školy Jaselská. Začátkem června k nám zavítali studenti ze sportovního gymnázia Ludvika Daňka. Jsme rádi, že se mladí lidé zajímají o problematiku zrakového postižení. Snažíme se jim umožnit alespoň na okamžik ponořit se do světa nevidomých, plného zvuků, vůní a hmatových vjemů. Všem děkujeme za zájem a ve fotogalerii nabízíme kromě fotografií i obrázky, které nám věnovaly děti ze SVČ Lužánky.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Exkurze v brněnském TyfloCentru 2014


10. 06.

Autor:

Tímto bojovným pokřikem začalo v TyfloCentru sobotní ráno 26. dubna – chystali jsme se na Den Země na hradě Veveří. Na akci nás pozvala pořádající organizace Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. A jelo se. Svítilo slunce, na hradě se stavěly stánky, přes 20 různých organizaci a institucí se chystalo k představení svých činností, produktů a soutěží pro děti. My jsme byli připravení na návštěvníky malé i velké – z nabídky výrobků HapAteliéru si mohl vybrat každý. Měli jsme keramiku, výrobky z pedigu, krásné koše z pravého českého proutí, velké pro dospělé houbaře a košíky pro malé hošíky, mýdla, svíčky, magnetické záložky a barevná batikovaná trička.

Zájemci o koupi mohli ihned vyzkoušet, jaké to je, provádět nějakou, i zdánlivě jednoduchou činnost, bez kontroly zraku, např. nalit vodu do hrníčku. Všichni se mohli podívat na svět přes simulační brýle, zkontrolovat Colortestem barvu svého (nebo maminčina) oblečení a zjistit, jak funguje „hladinka“. Velký úspěch jsme měli s párovačem ponožek, samozřejmě, až návštěvník našeho stánku přišel na to, co to je. A musíme říci, že málokdo dokázal odhadnout účel té „placky s dírkami“. Nejzajímavější odpovědí byl oddělovač žloutků od bílků pro dvě vejce. Nemohli jsme si vůbec stěžovat na nezájem návštěvníků hradu, výrobky se prodávaly, na hmatovou skládačku Trojky stála fronta, a to nejen dětí. Někteří tatínkové byli velice úporní a nepustili ke hře své ratolesti, dokud to nesložili sami.

Na akci byl vidět stánek Lesů ČR, kde lidi mohli sáhnout na liščí kožišinu, stánek Českého svazu včelařů s plástvemi medu, hnutí Brontosaurus a Duha, středisko volného času Lužánky a představitele Jihomoravského kraje z projektu Zdravý kraj. Lidé mohli zakoupit místní potraviny nebo složit skládačku – dřevěnou židli. Děkujeme magistře Aleně Uhříčkové z Lipky za pozvání na skvělou akci, TyfloCentru se na hradě líbilo!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Den země Veveří, 26. 4. 2014


10. 06.

Autor:

Vždy nás potěší možnost přiblížit veřejnosti problematiku jednání s lidmi se zrakovým postižením. Proto jsme uvítali návrh spolupráce od Integračního centra podpory a poradenství na VUT v Brně (InTeg). Centrum vzniklo v rámci celouniverzitního projektu zaměřeného na zkvalitnění studijního prostředí pro studenty se specifickými potřebami učení. Těmto studentům InTeg nabízí mimo jiné i poradenství a pomoc při adaptaci výukového programu, osobní a studijní asistenci, zapůjčení kompenzačních pomůcek, zajištění individuální výuky a jiné služby.

Naše první společná akce proběhla 25. dubna. Jednalo se o zážitkový seminář Studium na VUT pohledem zrakově a tělesně handicapovaných. Návštěvnici z řad profesorů a doktorandů měli možnost nejen vyslechnout příběhy slabozraké studentky a studenta – vozíčkáře, ale i vyzkoušet chůzí s bílou holí nebo pohyb na mechanickém vozíku, seznámit se se specifickými pomůckami a zjistit, že nevidomý člověk může úspěšně ovládat počítač a mobilní telefon. Organizátorka akce, Kristýna Tříletá, kromě našeho TyfloCentra oslovila i Českou abilympijskou asociaci, která zajišťovala část programu věnovanou problematice tělesného postižení.

Cílem semináře bylo vysvětlit vyučujícím, že studenti s postižením nepotřebují zvýhodnění, ale zajištění stejných podmínek ke studiu. Ano, potřebují k tomu adaptaci studijního plánu, pomůcky nebo úpravu prezentací, to vše by ovšem mělo sloužit k tomu, aby se dotyčný dostal na stejnou „startovní čáru“, jako spolužáci. I nadále úspěšnost studia bude ovlivňovat píle, nebo, naopak, lenost. Jako další cíl jsme si stanovili nabourání zažitého přesvědčení, že nevidomí lidé mohou pracovat pouze ve chráněných dílnách, kde s větším nebo menším úspěchem pletou žinylkové koberečky. Samozřejmě, měli jsme výrobky našich kolegů z HapAteliéru, které velmi zaujaly návštěvníky semináře. Chtěli jsme ukázat, že lidé jsou různí, mohou vytvářet keramické mísy i počítačové softwary, a není třeba pátrat po tom, jaké postižení tvůrce má. Účastnici semináře byli aktivní, zapojovali se do nabízených činností a my jsme měli z akce dobrý pocit. Děkujeme Integračnímu centru a slečně Tříleté za perfektní organizaci celé akce a těšíme se na další spolupráci.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - VUT Brno, 25. 4. 2014TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS