23. 08.

Autor:

Chcete se seznámit se sociálními službami poskytovanými na Znojemsku a přitom se pobavit? Pak přijměte pozvání na již 3. ročník Dne sociálních služeb ve Znojmě.

Na co se můžete těšit?

  • Praktické rady a informace týkající se žádostí o nejrůznější sociální služby (např. o pečovatelskou službu) či sociální dávky
  • Ukázka zdravotních a kompenzačních pomůcek nebo třeba první pomoci
  • Vlastní zážitek při hipoterapii, canisterapii, chůzi s bílou holí s klapkami na očích a další
  • Taneční a hudební vystoupení z řad uživatelů sociálních služe

 

Akce je určena pro širokou veřejnost a všem těm, kteří hledají radu a pomoc v tíživé sociální situaci. Koná se na Horním náměstí ve Znojmě a to ve středu 5. září od 10 do 16 hodin.

Na Den sociálních služeb pak navazuje přednáškový cyklus v rámci Týdne sociálních služeb, který probíhá i ve Znojmě od 8. do 12. října. Společně s besedujícími tak můžete diskutovat například o tématice Animoterapie, Rané péče, integrace lidí se zdravotním postižením či o mýtech vztahujících se k těžkému zrakovému postižení.  Více informací se dočtete v přiložených letácích.

Obě akce se konají za podpory města Znojma a Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska.

Soubory ke stažení


15. 06.

Autor:

Pro všechny zájemce z řad klientů TyfloCentra, kteří se rádi vydají za turistikou do přírody a k tomu se ještě něco nového dozvědí, jsou ve znojemském TyfloCentru připravovány turistické akce a výlety i s průvodci. Již pravidelně se těmto aktivitám věnujeme od začínajícího jara a pokračujeme v nich až do konce podzimu. Turistické trasy středně náročné střídáme s trasami nenáročnými na terén a fyzickou trénovanost účastníků. Chystáme také doprovodný výklad o místní přírodě či o historických a turistických zajímavostech.

První květnový týden jsme se tentokrát vydali v počtu celkem 6 lidí na asi sedmikilometrovou trasu z Hradiště u Znojma do Citonic přes louku Šafářka. Autobusem jsme vyrazili ze Znojma na Hradiště. Tady jsme se nejdříve zastavili u informační tabule, která zpracovává archeologické výzkumy na Hradišti. Dočetli jsme se, že z doby velkomoravského hradiště se zde našlo nespočet keramiky, kostěných a kovových nástrojů, ale i celá řada nádherných šperků – třeba bronzové náušnice. Potom jsme zamířili kolem Cholerové kaple ke geologicky zajímavému místu, kterému se říká U oveček nebo U zkamenělého stáda.

Pak jsme se vydali dlouhou alejí k lesu nad údolím Gránického potoka a zastavili jsme se u studánky, které místní neřeknou jinak než U víly samaritánky. Pokračovali jsme k místní hájence a cestou jsme míjeli přírodní památku Červený rybníček, kde je k vidění velké množství vážek nebo žábronožek. Naše trasa dále vedla k místní hájence, od které jsme se nechali vést lesní cestou až k louce Šafářka. Tato přírodní památka je chráněná pro přirozenou teplomilnou vegetaci, která se zde hojně vyskytuje. Mohli jsme zde obdivovat některé chráněné druhy rostlin, jako třeba vstavače a koniklece. Vyskytuje se zde vzácná růže galská. V závěru našeho putování jsme se v lese u Citonic zaměřili na konvalinky a sasanky. Příjemně unavení jsme došli až do Citonic, odkud jsme vyjeli autobusem zpátky směrem Znojmo.

Pro zájemce o pověsti: U oveček je název místa, kde je několik roztroušených křemencových balvanů, připomínajících pasoucí se ovečky. K těmto bílým balvanům se váže pověst: Lakomý sedlák zde pásl svých deset ovcí a odmítl dát chudé stařence kousek suchého chleba. Za tuto lakotu ho dobrá víla Samaritánka potrestala tak, že on a jeho ovečky se proměnily v bílé kameny a lípu. Na pahorku vedle lip stojí dřevěný vysoký kříž a okolo něho ze země vyčnívá řada bílých křemenných kamenů. O studánce U víly Samaritánky se vypráví, že v blízkosti Hradiště se nacházela kouzelná studánka s léčivou vodou. V blízké strži přebývala dobrodějná víla samaritánka. Znala léčivou moc vody a poskytovala pomoc všem, kteří sem přicházeli se svými neduhy. Jednoho dne přišel s nemocnými i člověk, který chtěl léčivé vody využít na výrobu a prodej léčivých nápojů. Ochutnal vody a zakrátko měl v kapse úřední potvrzení, že je majitelem studánky. Ale co se stalo? Voda pozbyla své léčivé moci. Podzemní duchové se pohněvali nad zneužitím svého daru člověku. Až když se studánka vrátí do dobrých rukou, vrátila se vodě původní kouzelná moc.

Fotogalerie

Turistika z Hradiště do Citonic, 3. 5. 2012


15. 06.

Autor:

Mgr. Jaroslav Šmerda, geolog Jihomoravského Muzea ve Znojmě, oslovil TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo s další zajímavou myšlenkou. Se znojemským TyfloCentrem už  spolupracoval v roce 2009, kdy se uskutečnila výstava kamenů s názvem Putující kameny aneb Pravidla chaosu. Tehdy byla výstava v Jihomoravském Muzeu přístupná lidem s těžkým postižením zraku tím, že všechny exponáty bylo možné prohlížet hapticky, byla vytvořena speciální haptická mapa koryta řeky Dyje a některé expozice byly doplněny i o nahrávku tekoucí a šumící vody. Ze spolupráce s panem Šmerdou vzešla i prohlídka znojemského muzea, kterou pro klienty TyfloCentra připravil v dubnu 2011.

Tentokrát to byl nápad neméně poutavý. Myšlenkou bylo, zpřístupnit Muzejní noc, která každoročně probíhá pod záštitou Jihomoravského Muzea ve Znojmě, také lidem s těžkým zrakovým postižením. A tak vznikla akce s názvem Ozvěny muzejní noci, která se konala v pondělí 28. května2012 a při které se klientům TyfloCentra otevřely brány Přemyslovského hradu.

A na co všechno se bylo možné těšit?

  • Sály vybavené dobovým nábytkem s předměty každodenní potřeby a plastikami sochaře Hugo Lederera – Exponáty bylo možné prohlížet hapticky, žádné skleněné vitríny
  • Speciálně pro tuto akci byl vytvořen text – Pověst o Přemyslu Oráči a to ve zvětšeném černotisku a v Braillově písmu
  • Hrátky s drátky aneb něco pro šikovné prsty – ukázka drátenického řemesla s archeoložkou Muzea  – paní Mgr. Alenou Nejedlou
  • Hmatová prohlídka expozic v hradním podzemí
  • Odborný výklad pana Jaroslava Šmerdy, který celou prohlídku připravil

Fotogalerie

Ozvěny muzejní noci pro klienty znojemského TyfloCentra, 28. 5. 2012


8. 06.

Autor:

V úterý 21. února jsme se sešli v prostorách znojemského TyfloCentra, abychom zahájili další z řady akcí konaných v rámci projektu Slepotou život nekončí. Pro ty, kdo se potýkají každý den s obtížemi, které jim způsobuje jejich zrakové postižení. Pro ty, kdo se zajímají o novinky z oblasti optických pomůcek a kdo chtějí být informováni o sortimentu těchto kompenzačních pomůcek…. Pro ty všechny byla určená beseda  o pomůckách, které často značnou měrou usnadňují život, ale i práci lidem s těžkým zrakovým handicapem.

     Besedou nás provedl pan Jaroslav Kavan, pracovník firmy Sagitta, který přivezené pomůcky nejdříve představil a poté už jsme se mohli pustit do praktického zkoušení. Nechyběla řada dotazů na pana besedujícího, co se týká možností využití předvedených pomůcek. Byly připravené příložní lupy, lupy s podstavcem, lupy s osvětlením a další, ale nejvíce z celého prezentovaného sortimentu zaujala klienty pomůcka s názvem Read Easy+. Při seznamování s tímto čtecím zařízením jsme zjistili, že se dá snadno ovládat a že je možné ji docela dobře využít pro čtení knih a větších vazeb, ale i nejrůznějších dokumentů či čtení textu z kulatých předmětů. Myslím, že tato beseda byla dobrou inspirací pro všechny, kteří hledají cesty jak být co nejvíce samostatní, jak v domácnosti tak i v zaměstnání.


14. 05.

Autor:

V úterý 3. dubna jsme se ve znojemském TyfloCentru sešli, abychom se společně pustili do tvoření ozdob pro nadcházející Velikonoční svátky. V prostorách TyfloCentra se nás sešlo celkem sedm takových zájemců. Pracovali jsme ve dvojicích nebo trojicích. Připravené jsme měli: barevné duhové tvrdé papíry, rolničky, nůžky, lepidlo, malé štětce, papírové modely králíčka, kuřátek a motýlů. Ze svých domovů jsme si přinesli zbytky pestrobarevných balících papírů, korálky, nit a jehlu.

Nejdřív jsme předkreslili na barevný duhový papír motýlky, králíky a kuřátka, a ty jsme potom vystřihli. Pokračovali jsme výrobou papírových korálků – na ty jsme si připravili špičaté trojúhelníky z barevných balících papírů, asi 20 cm dlouhé a 2 cm široké. Proužek papíru se natočil širším koncem na malém štětci až ke špičce. Špička papíru se na závěr nalepila lepidlem. Z barevných papírů jsme nastříhali malé čtverečky, asi 2 x 2 cm. Na jeden konec dlouhé nitě jsme přivázali rolničku a na druhý konec se navlékla jehla. Pak jsme už jen navlékali střídavě papírové korálky, obyčejné korálky a papírové čtverečky. Jehlu jsme provlékli spodním koncem papírových motýlků, králíků nebo kuřátek a na konci jsme zavázali očko na pověšení ozdoby. Ozdob se nám podařilo vytvořit hodně, takže si každý tvůrce odnesl alespoň jeden výtvor. A jako bonus jsme nezapomněli ani ty, kteří nemohli přijít, a tak jsme jim vyrobili také po jedné zvonící ozdobě – tu jim potom předáme na další společné akci.

Ozdobu doporučujeme zavěsit na místo, kde by mohla v průvanu zvonit…

Fotogalerie

Zvonící jarní ozdoby ve znojemském TyfloCentru, 3. 4. 2012TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS