3. 03.

Autor:

Odpoledne v úterý 1. března 2011, u příležitosti 10. výročí zahájení činnosti brněnského TyfloCentra, proběhl v  Knihovně Jiřího Mahena slavnostní křest čtvrté knihy našeho bývalého kolegy Jiřího Maršálka.

Povídkovou knihu Humorné příběhy 2 aneb Když človíček blázní vydalo brněnské TyfloCentrum, za podpory odboru kultury Magistrátu města Brna a díky přispění dárců z Brna (GA100N optik), sponzorů z autorových domácích Rosic (PPD.s.r.o. a Lékárna Rosice Lenka Petrželová)a podporovatele prodeje z Viničných Šumic (Evereshop).

Každý výtisk je opatřen CD se zvukovou podobou knihy. Autorem nahrávky je Borek Kapitančik, kmenový moderátor rádia KissHády, který s námi dlouhodobě spolupracuje a jeho hlas je mezi našimi klienty a příznivci znám především ze zvukových podob našeho čtvrtletníku Chaloupka .

Těžce zrakově postižený Jiří Maršálek chce čtenáře především pobavit a potěšit. V úvodu knihy píše: „Abych vás pobavil hned na začátku, jistě víte, že skoro nevidím. Píši to proto, že člověka potěší, jak slyší o něčím neštěstí. Opravdu nevím, proč se hněvala paní doktorka na očním, když jsem si přišel pro nové brýle, že přes ty staré už vůbec není vidět.“ Jeho styl je lehký, nabitý ironií a nadhledem, má cit pro jazyk a svou hravost uplatňuje v občasných souzvucích a rýmech: „První příběh je pravdivý, ten se skutečně stal. Navazuje na něj druhý, celý vymyšlený a působí jako sen. Musím přiznat, že občas nevím, který příběh je který a kdo vlastně jsem.“

Společně s autorem prožíváme příběhy, jejichž reálie jsou s odzbrojující samozřejmostí popsanou realitou člověka, jehož vnímání světa ovlivnila vada zraku.

Stejně jako autorovu minulou knihu básní Hledání a snění, kterou Maršálkovi brněnské TyfloCentrum vydalo, i tuto ilustrovala paní Iva Tycová. Autorka kreseb přijala úlohu kmotry knihy a společně s Pavlem Davidem, předsedou správní rady společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s.a Borkem Kapitančikem knihu pokřtili.

Připojujeme se k přání kmotrů – ať se kniha libí! Ať se dobře prodává! Ať se Jiřímu Maršálkovi daří psát dál!

V Brněnském deníku vyšel o události tento článek.

Fotogalerie

Křest knihy Jiřího Maršálka, 1. 3. 2011


12. 02.

Autor:

Ve dnech 6. – 24. ledna 2011 proběhla v Malé královopolské galerii v Brně jedinečná výstava prací těžce zrakově postižených klientů sociálně-terapeutické dílny HapAteliér brněnského TyfloCentra, nazvaná Dotekem aneb Bílá v bílé.

Vystavené obrazy a objekty v bílé barvě s pestrobarevnou vodící linií, tvořenou barevnými vzdušnými balony, celý tento výstavní koncept snesl poměřování náročnými kritérii výtvarného umění. Nejednalo se totiž pouze o raritní výstavu, kdy jsou návštěvníci v úžasu z toho, že i lidé s těžkým zrakovým handicapem vůbec dokáží takto tvořit. Kompaktnost všech vystavených dílčích cyklů – ať je to keramický labyrint, zvukové keramické obrazy, dřevěné hmatové obrazy, papírové slepotisky, nebo tajemné neprůhledné papírové krabice s ukrytými objekty – to vše spolu úzce souviselo a nabízelo tak návštěvníkům pohled do světa lidí se zrakovým postižením. Jak píše vedoucí sociálně-terapeutické dílny HapAteliér brněnského TyfloCentra Mgr. Jana Pilgrová v katalogu k výstavě: „Jak už sám název »Dotekem« napovídá, je na této výstavě zakázáno se nedotýkat. Kdo si jednotlivé exponáty neprohlédne hmatem, jako by na výstavě nebyl.“

A to byl jeden z hlavních smyslů výstavy – co nejvíce přiblížit návštěvníkům výstavy způsob vnímání světa nevidomých a slabozrakých lidí. Kdo z návštěvníků přistoupil při prohlížení vystavených objektů na zapojení hmatu, ten byl obohacen o další rozměr výpovědi vystavených děl.

Jedna z žen, které výstavu hlídají, si expozici pochvaluje a popisuje: „Vytáhne nás to z našeho času do jiné dimenze. A na naši psychiku to působí blahodárně, přináší nám to potěšení. No, a na co se těšíme, to nás posiluje.“

Zápisy v návštěvní knize přibývaly každým dnem. Za ojedinělý zážitek děkují pravidelní návštěvníci galerie, náhodní kolemjdoucí a také učitelé z okolních škol, kteří sem přišli i s celými třídami žáků. Katalogy k výstavě, vytištěné i v braillově písmu, ocenili návštěvníci výstavy z Ústavu sociální péče v Chrlicích. Za všechny vzkazy návštěvníků výstavy cituji: „Výstava je naprosto úžasná. Nejvíc se mi líbil dřevěný obrázek Zuzany Urbánkové. Senzace! Těch krabic jsem se trochu bála. Nebylo mi to moc příjemné do nich sahat a nevědět, co mě čeká. Jen v té červené se mi hned líbilo a zdálo se mi, že jsem v ní nahmatala stromy.“ Další ohlasy z výstavy jsou k přečtení pod článkem.

Děkujeme všem, kteří nám výstavu pomohli realizovat i návštěvníkům výstavy za podporu a povzbuzení. A největší poděkování patří těm, kteří se dotýkali, sahali, hmatali, bělostnou barvu vystavených exponátů tak ztmavnout nechali!

Fotogalerie

Interaktivní výstava Dotekem - ohlasy návštěvníků

Výstava se uskutečnila v rámci sociálně terapeutické dílny HapAteliér. Tato služba je součástí projektu „Zajištění vybraných služeb na území Jihomoravského kraje“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


21. 12.

Autor:

Ve dnech 13. a 14. prosince 2010 proběhla jubilejní desátá vánoční dílna v sociálně terapeutické dílně HapAteliér brněnského TyfloCentra.

U těžce zrakově postižených lidí spočívá vnímání okolí především na slovech a na zvucích. Detailním popisem průvodce, a zejména svým hmatem, získávají konkrétnější představu o okolí i o věcech. A dokonce je sami proměňují. Jejich prsty jakoby získaly čtvrtý rozměr – s jakou jemností a úplností dokáží několika doteky proniknout za povrch věcí, námi viděných! V sociálně terapeutické dílně se tyto neokázalé zázraky dějí.

Tematicky zaměřené dílny – ať už velikonoční, nebo vánoční – mají mezi zrakově postiženými klienty tradici a jsou hojně navštěvované. Celkem sedmnáct klientů, pod vedením Jany Pilgrové, mělo možnost vytvořit si vánoční dekorace z nejrůznějších materiálů.
Číst zbytek článku »


16. 11.

Autor:

Ve čtvrtek 11. 11. 2010 se otevřely všechny dveře obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s., registrovaného poskytovatele služeb zrakově postiženým především v Brně a v Jihomoravském kraji.

Od 9 hodin přicházeli návštěvníci do domu na Chaloupkově ulici č.7 v Brně – Králově Poli, který ve 30. letech 20. století odkázal nevidomým brněnský básník a dramatik Josef Chaloupka. Zde TyfloCentrum Brno, o.p.s. již deset let sídlí a „nabízí pomocnou ruku na cestě tmou“.

Návštěvníci si prohlédli nejen cvičnou kuchyňku, v níž Eliška Škrancová pořádá kurzy vaření pro zrakově postižené klienty, ale také počítačové učebny i se speciálními PC programy a kompenzačními pomůckami, umožňujícími pracovat s výpočetní technikou bez zrakové kontroly.

Zájem veřejnosti byl také o ostatní kompenzační pomůcky.  Anna Horká vždy nejprve vysvětlila a na fotkách ukázala různé stupně zrakového postižení a škálu zrakových vad. Lidé si pak vyzkoušeli mluvící váhu, budík, nebo metrové pásmo k měření vzdáleností. Prohlédli si společenské hry, jako jsou šachy, Člověče, nezlob se, dáma nebo Canastové hrací karty a zjistili, že i tyto hry jsou zpřístupněny lidem se zrakovým handicapem.

„Jak to chodí s bílou holí“ je název dalšího stanoviště, kde zájemci z řad veřejnosti, pod dohledem Terezy Kozderové, zkoušeli chůzi „poslepu“ a s bílou holí. „Dokud si chůzi »poslepu« člověk sám nezkusí, těžko si to představí. Po zážitku z chůze s klapkami na očích pak začnou vnímat svět »z pohledu« nevidomého“ vysvětluje Tereza.

Svícny, podsedáky, keramika, batikovaná trika, prstýnky a přívěsky z navlečených korálků i další výrobky ze sociálně-terapeutické dílny HapAteliér, které pod vedením Jany Pilgrové zrakově postižení tvoří, byly k dostání za dalšími otevřenými dveřmi.

Také dveře, za nimiž Pavla Velinská ukazovala speciální Pichtovy psací stroje, píšící v bodovém Braillově písmu, byly po celý den pilně otevírány.

Při pohledu z ulice se nenápadný dům, přezývaný „Chaloupka“, otevřel pro více než osmdesát návštěvníků. Kdo na Den otevřených dveří přišel, nahlídl do světa, v němž zrak není tím hlavním smyslem, umožňující poznávání věcí. Lidé z ulice tak zahlídli svět, v němž není snadné se orientovat, ale v němž se dá taky smysluplně žít.

Fotogalerie

Den otevřených dveří brněnského TyfloCentra, 11. 11. 2010

V prosincových Královopolských listech byla na páté straně otištěna reportáž redaktorky Jany Novotné, která všechny dveře brněnského TyfloCentra otevřela..


7. 10.

Autor:

Podzim je na „svátky zrakově postižených“  bohatý: 15. října si připomínáme Mezinárodní den bílé hole, 13. listopadu je Mezinárodní den nevidomých a druhý čtvrtek v měsíci říjnu pak Světový den zraku (letos vychází na 14.10.). A právě u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole TyfloCentrum Brno, o.p.s. již deset let pořádá soutěž pro zrakově postižené. TyfloBrno.

Jubilejní desátý ročník soutěže v chůzi s bílou holí se uskutečnil v sobotu  2. října 2010. I v tomto roce se soutěž konala v jedné z městských částí města Brna, tentokrát to byly Bohunice. Starosta Bohunic ing. Robert Kotzian poskytl nad akcí záštitu, osobně ji v sobotu ráno zahájil a chůzi s bílou holí a „poslepu“ hned vyzkoušel. Konání letošního ročníku TyfloBrna podpořila radnice městské části Brna – Bohunic i finančně, soutěžícím byly pořízeny odměny s logem brněnského TyfloCentra a bylo pořízeno občerstvení. Na území Bohunic pak byla vybrána ZŠ na Arménské ulici, v níž bylo zázemí pro účastníky akce. Za další drobné dárky a odměny pro soutěžící děkujeme i našim dárcům a sponzorům a kanceláři Brno – Zdravé město, do jejíhož 16. ročníku projektu „Brněnské dny pro zdraví“ je soutěž TyfloBrno zařazena.

„Měli jsme štěstí na vlídné počasí, slunce sice mohlo vydržet svítit déle, než do oběda, ale hlavně, že nepršelo“ hodnotí ředitelka brněnského TyfloCentra RNDr. Hana Bubeníčková.

V devět hodin ráno se jídelna základní školy na Arménské ulici zaplnila soutěžícími a jejich průvodci, dorazili strážníci Městské policie, starosta Bohunic, dobrovolní »andělé strážní« a všichni, kteří zdárný a bezpečný průběh akce zajišťují. Hlavní koordinátorka akce Tereza Kozderová z pořádajícího brněnského TyfloCentra dolaďuje poslední přípravné práce a zahajuje letošní ročník soutěže. Vítá čtrnáct soutěžících, devět mužů a pět žen z celé republiky. Vysvětluje, co soutěžící čeká: úspěšné zvládnutí soutěžní trasy zahrnuje i absolvování různých úkolů na jednotlivých stanovištích, zaměřených rovněž na dovednosti související s prostorovou orientací a samostatným pohybem, například chůze za zvukem, komunikace s „náhodným“ kolemjdoucím, schopnost odhadnout vzdálenost a směr v prostoru ulice (soutěžící měli kopírovat chůzí různé geometrické tvary), jízda na tandemovém kole je již tradiční disciplínou, stejně jako cestování MHD.

Každý soutěžící bude mít stejné podmínky pro absolvování trasy, slabozrakým budou zapůjčeny temné brýle, simulující naprostou ztrátu zraku, aby soutěžili opravdu všichni „poslepu“. Na zvukových nosičích je namluven přesný popis trasy, popis je k dispozici i v černotisku pro průvodce a v braillu. Na trasu jdou soutěžící v desetiminutových intervalech. Pořadatelé zdůrazňují, že čas a rychlost nejsou tím nejdůležitějším prvkem pro hodnocení, jde především o bezpečnost. Hlídky Městské policie jsou ve střehu v místech, kde nevidomí přechází vozovku.

Soustředit se na popis trasy v neznámém městském hluku a ruchu není vůbec snadné. Dvou a půl kilometrová trasa se stanovišti je v průměru zdolána za necelé tři hodiny. Dobrovolníci v rolích »andělů strážných« svůj úkol zvládli perfektně. I když viděli chybné kroky soutěžících, odolali pokušení ihned je navrátit do správného směru a trpělivě vyčkali, pokud je soutěžící požádají o pomoc.

Program desátého výročního TyfloBrna 2010 byl pestrý, výkony soutěžících vyrovnané. Za přispění dobrovolníků a Městské policie se všech 9 mužů a 5 žen v pořádku vrátilo do cíle. První místo obsadil nováček naší soutěže, Aleš Příborský z Hluboček, blahopřejeme. Uznání patří všem!

Akci předcházela tisková konference s odborným seminářem, na kterém vystoupil konzultant pro odstraňování bariér Josef Konečný z brněnského TyfloCentra. Hosté z řad městských zastupitelů i z médií seznámil s problematikou vnímání překážek zrakově postižených ve veřejném prostoru. V lidových novinách vyšel článek, v němž se problematika prezentovaná na tiskové konferenci odrazila. Stejně tak i v Právu o tři dny později byl otištěn článek, který se věnoval nejen TyfloBrnu, ale i komplikacím spojených s pohybem nevidomých po městě.

Fotogalerie

TyfloBrno 2010, 2. 10. 2010TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS