7. 10.

Podzim je na „svátky zrakově postižených“  bohatý: 15. října si připomínáme Mezinárodní den bílé hole, 13. listopadu je Mezinárodní den nevidomých a druhý čtvrtek v měsíci říjnu pak Světový den zraku (letos vychází na 14.10.). A právě u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole TyfloCentrum Brno, o.p.s. již deset let pořádá soutěž pro zrakově postižené. TyfloBrno.

Jubilejní desátý ročník soutěže v chůzi s bílou holí se uskutečnil v sobotu  2. října 2010. I v tomto roce se soutěž konala v jedné z městských částí města Brna, tentokrát to byly Bohunice. Starosta Bohunic ing. Robert Kotzian poskytl nad akcí záštitu, osobně ji v sobotu ráno zahájil a chůzi s bílou holí a „poslepu“ hned vyzkoušel. Konání letošního ročníku TyfloBrna podpořila radnice městské části Brna – Bohunic i finančně, soutěžícím byly pořízeny odměny s logem brněnského TyfloCentra a bylo pořízeno občerstvení. Na území Bohunic pak byla vybrána ZŠ na Arménské ulici, v níž bylo zázemí pro účastníky akce. Za další drobné dárky a odměny pro soutěžící děkujeme i našim dárcům a sponzorům a kanceláři Brno – Zdravé město, do jejíhož 16. ročníku projektu „Brněnské dny pro zdraví“ je soutěž TyfloBrno zařazena.

„Měli jsme štěstí na vlídné počasí, slunce sice mohlo vydržet svítit déle, než do oběda, ale hlavně, že nepršelo“ hodnotí ředitelka brněnského TyfloCentra RNDr. Hana Bubeníčková.

V devět hodin ráno se jídelna základní školy na Arménské ulici zaplnila soutěžícími a jejich průvodci, dorazili strážníci Městské policie, starosta Bohunic, dobrovolní »andělé strážní« a všichni, kteří zdárný a bezpečný průběh akce zajišťují. Hlavní koordinátorka akce Tereza Kozderová z pořádajícího brněnského TyfloCentra dolaďuje poslední přípravné práce a zahajuje letošní ročník soutěže. Vítá čtrnáct soutěžících, devět mužů a pět žen z celé republiky. Vysvětluje, co soutěžící čeká: úspěšné zvládnutí soutěžní trasy zahrnuje i absolvování různých úkolů na jednotlivých stanovištích, zaměřených rovněž na dovednosti související s prostorovou orientací a samostatným pohybem, například chůze za zvukem, komunikace s „náhodným“ kolemjdoucím, schopnost odhadnout vzdálenost a směr v prostoru ulice (soutěžící měli kopírovat chůzí různé geometrické tvary), jízda na tandemovém kole je již tradiční disciplínou, stejně jako cestování MHD.

Každý soutěžící bude mít stejné podmínky pro absolvování trasy, slabozrakým budou zapůjčeny temné brýle, simulující naprostou ztrátu zraku, aby soutěžili opravdu všichni „poslepu“. Na zvukových nosičích je namluven přesný popis trasy, popis je k dispozici i v černotisku pro průvodce a v braillu. Na trasu jdou soutěžící v desetiminutových intervalech. Pořadatelé zdůrazňují, že čas a rychlost nejsou tím nejdůležitějším prvkem pro hodnocení, jde především o bezpečnost. Hlídky Městské policie jsou ve střehu v místech, kde nevidomí přechází vozovku.

Soustředit se na popis trasy v neznámém městském hluku a ruchu není vůbec snadné. Dvou a půl kilometrová trasa se stanovišti je v průměru zdolána za necelé tři hodiny. Dobrovolníci v rolích »andělů strážných« svůj úkol zvládli perfektně. I když viděli chybné kroky soutěžících, odolali pokušení ihned je navrátit do správného směru a trpělivě vyčkali, pokud je soutěžící požádají o pomoc.

Program desátého výročního TyfloBrna 2010 byl pestrý, výkony soutěžících vyrovnané. Za přispění dobrovolníků a Městské policie se všech 9 mužů a 5 žen v pořádku vrátilo do cíle. První místo obsadil nováček naší soutěže, Aleš Příborský z Hluboček, blahopřejeme. Uznání patří všem!

Akci předcházela tisková konference s odborným seminářem, na kterém vystoupil konzultant pro odstraňování bariér Josef Konečný z brněnského TyfloCentra. Hosté z řad městských zastupitelů i z médií seznámil s problematikou vnímání překážek zrakově postižených ve veřejném prostoru. V lidových novinách vyšel článek, v němž se problematika prezentovaná na tiskové konferenci odrazila. Stejně tak i v Právu o tři dny později byl otištěn článek, který se věnoval nejen TyfloBrnu, ale i komplikacím spojených s pohybem nevidomých po městě.

Fotogalerie

TyfloBrno 2010, 2. 10. 2010


Autor:

Tags: , ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS