16. 09.

Autor:

V pátek 18. června 2010 scházelo pouhých 10 dnů do okamžiku, kdy jsme si měli připomenout 10. výročí založení obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno. Dnes je to pro společnost historický mezník, ale tenkrát to byl rozpačitý krok do neznáma.

K tomuto výročí jsme uspořádali slavnostní večer a pozvali ty, kteří s námi byli před 10 lety, v průběhu nebo po celou dobu těchto prvních 10-ti let a kteří jsou s námi i dnes – naše sponzory a dárce, členy správních a dozorčích rad za celou dobu naší existence a také zaměstnance, kteří to se společností táhnou celých těch 10 let: Hana Bubeníčková, Marie Švejdová, Radek Pavlíček, Josef Konečný, Dáša Zugárková, Mirka Dančáková. Všichni tito pracovníci se mohou pochlubit datem vzniku pracovního poměru ve společnosti v roce 2001, kdy se uzavíraly první smlouvy se zaměstnanci. Dostalo se i na ocenění naší paní auditorky, Soni Böhnelové, která v roce našeho výročí oslavila významné životní jubileum, ale co je podstatné, již 10 let nám zdarma poskytuje audit hospodaření naší společnosti a věřte, neodpustí nám vůbec nic.

Slavnostní večer byl zahájen krátce po 19 hodině v krásných prostorách vinného sklepu Moravské banky vín v Brně (Hlinky 106).  Zahájila jej Hana Bubeníčková, ředitelka společnosti. Celý večer moderovala Irena Kocí, pracovnice pro propagaci a získávání zdrojů. Program byl uveden předtančením páru nevidomé klientky společnosti a jejího manžela, kteří se účastnili jednoho z mnoha našich socializačních programů. Program byl sestaven z dalších tanečních vystoupení, mezi kterými byla také několikanásobná mistryně ČR ve stepu a vicemistryně světa Veronika Tůmová. Další vystoupení ve stylu „street dance“ předvedla děvčata z taneční skupiny Zone 4 you pod vedením Jany Kiršové. Orientální tanec zakončil taneční program v podání orientálně tanečního divadla Mahleesh. Program byl doplněn ochutnávkou vín, které zorganizovala Moravská banka vín.

Pracovníci společnosti připravili pro vážené hosty zážitkové hry, simulující svět nevidomých. První soutěžní hra o láhev skvělého vína se týkala zvukové hádanky z filmu s Vladimírem Menšíkem, který tak nádherně uměl vyprávět o vínu. Hosté si mohli uvědomit, jak nevidomí vlastně vnímají film. Výhru si nakonec odnesl pan Pelikán, majitel autoškoly, který nám bezplatně zapůjčil několik svých aut i s instruktory autoškoly na ojedinělou akci Automotodrom 2010 aneb nevidomí opět za volantem. Druhá zážitková hra, kdy hosté navazovali provázky a pruhy látky jak jinak než po tmě, měla alespoň na chvíli přiblížit svět nevidomých.

Nechyběla ani tombola, oblíbená kratochvíle všech večírků a zábav. Ceny do ní věnovali převážně noví sponzoři společnosti.

V průběhu večera jeden z nejvýznamnějších sponzorů společnosti, firma ADC Krone, připravila pro zúčastněné překvapení: věnovala naší společnosti automobil Škoda Roomster. Moc děkujeme. A tak se firma ADC Krone stala nejštědřejším dárcem tohoto večera. Auto rozhodně užijeme nejen na pobytové akce pro klienty, ale i pro cesty ke klientům a pro potřeby naší výtvarně a řemeslně zaměřené dílny HapAteliér.

Občerstvení v podobě rautu připravila Moravská banka vín. Hosté si mohli prohlédnout fotogalerii z činnosti společnosti a prohlédnout si výrobky chráněné dílny, kterou společnost provozuje. Doufáme, že se večer všem zúčastněným líbil a že se můžeme těšit na setkání při příležitosti dalšího výročí.

Program večera

Fotogalerie

Slavnostní večer k 10. výročí brněnského TyfloCentra, 18. 6. 2010

Hlavním sponzorem večera měla být firma Diamonds International Corporation – D.I.C. a.s., která za prezentaci na večeru měla věnovat do slosování diamant. Vítěz losování, paní Jana Mitysková, diamant na místě věnovala naší společnosti. Ale ani diamant, ani slíbených 8.000 Kč (existuje darovací smlouva)  za něj jsme však do dnešního dne neviděli.


7. 07.

Autor:

Letos konečně napuštěná přehrada nám opět umožnila společné setkání klientů a pracovníků při závěrečné plavbě před prázdninami. Termín plavby byl v pondělí 21. června, lodní zvon se rozezněl okolo 15 hodiny a naše loď se dvě hodiny proháněla kolem břehů brněnské přehrady.

Úvodního slova se ujala ředitelka společnosti RNDr. Hana Bubeníčková, která připomněla okolnosti vzniku naší společnosti, jejíž 10. výročí právě letos slavíme a přítomným klientům poděkovala za to, že našich registrovaných sociálních služeb využívají.

V druhé polovině plavby kolegyně Eliška Škrancová a Pavla Velinská vyhodnotily „turistickou ligu“ a výherce odměnily hodnotnými dary, které se mohly zakoupit díky dotaci Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Věříme, že všichni odměnění měli radost z cen i počtu kilometrů, které v průběhu roku zvládli.

Celou loď jsme měli k dispozici pro sebe. Pro otužilé bylo možné využít posezení na horní palubě, pro ty opatrnější byla k dispozici paluba dolní. A co by to bylo za závěrečné setkání bez drobného občerstvení, kapky vína a hudby v podání Radka Pavlíčka.

Plavba byla příjemným zpestřením dne, měli jsme dostatek času na povídání a společné setkání.

Děkujeme Magistrátu města Brna za příspěvek na pronájem parníku a Dopravnímu podniku města Brna za vstřícnost a sponzorský dar! Děkujeme všem, kteří přišli a těšíme se na setkání s Vámi opět v září.

Fotogalerie

Plavba lodí po brněnské přehradě, 21. 6. 2010


1. 05.

Autor:

Ve středu 21. dubna jsme podruhé uspořádali speciální zážitkový kurz řízení auta pro nevidomé. Velmi zdařilá premiéra před pěti lety pro nás byla silnou motivací a proto jsme přípravě věnovali velkou pozornost.
Akce se konala při příležitosti desátého výročí založení naší společnosti. Záštitu nad konáním mimořádné akce převzal PhDr. Milan Pešák, zakladatel naší společnosti, její dlouholetý podporovatel a člen správní rady.
Podmínkou úspěchu tohoto výjimečného zážitkového kurzu byla nejen precizní příprava, ale především spolupráce s brněnskými autoškolami Kubis, Navrátil, Pelikán a Suchý, které k tomuto nezvyklému podniku zapůjčily svá výcviková auta pro neobvyklé řidiče včetně instruktorů, kteří se stali i navigátory. Patří jim dík za jejich ochotu spolupracovat na nevšední akci na Masarykově okruhu, který nezištně pro akci zapůjčila akciová společnost Automotodrom Brno.
Akce byla určena občanům z řad nevidomých a slabozrakých, kteří dosáhli věku 18 let a jedinou překážkou pro získání řidičského průkazu je jejich zrakové postižení. Akce se zúčastnilo více než pět desítek nevidomých a slabozrakých z celé republiky, nejmladšímu bylo 19 let a mezi nejstarším a nejmladším účastníkem byl věkový rozdíl rovných 50 let. Mezi 53 účastníky bylo 15 žen. Někteří z nich buď kdysi auto řídili nebo si řízení zkusili jen tak někde mimo silnice, mnozí z nich však za volantem auta nikdy neseděli. Účastníci se proto museli registrovat a absolvovat nácvik základů řízení auta. Nešlo o silniční pravidla, ale o techniku jízdy tj. rozjezd, řazení a zastavení auta. Pokud tuto techniku zvládli, bylo jim umožněno absolvovat jízdu po Masarykově okruhu. Pro mnohé z nich byl samotným zážitkem již vlastní nácvik techniky rozjezdu, řazení a zastavení auta. Mnozí z nevidomých a slabozrakých účastníků ocenili atraktivitu prostředí Masarykova okruhu. Není to jen nějaké parkoviště či polňačka, je to krásná široká silnice se zatáčkami, stoupáním i klesáním, jezdí tudy významní závodníci, což zážitek z jízdy ještě umocňuje. Abychom celou organizaci zvládli, potřebovali jsme celou řadu našich dobrovolníků, jmenovitě bychom rádi poděkovali Michalovi Egerovi a Janu Kislenkovi a jeho kolegům. Program byl doplněn dalšími aktivitami, např. besedou s Městskou policií Brno a také soutěžním kvízem.
Letos čekalo na účastníky tohoto speciálního zážitkového semináře i mimořádné překvapení.  Z blízka si mohli „prohlédnou“ (hmatem i zbytkem zraku) závodní vozy, které na okruhu závodí. Závěrečná hodina programu pak byla vyhrazena jízdám v těchto vozech. Účastníci akce se stali spolujezdci a projeli si trať tak, jak ji jezdí profíci, Jiří Mičánek a Robert Šenkýř.
Všem, kteří se podíleli na této skvělé akci, patří velký dík.
Další informace najdete na našich webových stránkách v sekci Automotodrom 2010.


6. 04.

Autor:

V roce, kdy si připomínáme desetileté výročí vzniku společnosti TyfloCentrum Brno, jsme dne 10. března 2010 slavnostně otevřeli řemeslně výtvarnou dílnu HapAteliér v nových prostorech.

Pozvání přijali starosta Městské části Brno Královo Pole Ing. Ivan Kopečný, také starosta Městské části Brno Bohunice Ing. Robert Kotzian, jenž zastupoval jednoho z významných dárců, kteří přispěli na vybavení dílny. Mezi hosty byla i JUDr. Libuše Holasová, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Jihomoravského krajského úřadu a dále člen správní rady společnosti a čestný prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých PhDr. Milan Pešák a někteří zástupci dárcovských firem.

Pro vzácné hosty jsme připravili na úvod naše známé „představovací kolečko“, které se používá na setkáních, kterých se účastní i nevidomí lidé. Přivítání a krátkého úvodu se ujala ředitelka společnosti, RNDr. Hana Bubeníčková. Přítomní hosté měli možnost prohlédnout si nejen prostory dílny, kterými je provedla vedoucí pracovnice dílny Mgr. Jana Pilgrová, seznámili se i s pracemi a tvůrčím procesem našich tvořivých klientů, mezi něž patří i Božena Přikrylová – autorka sochy Spravedlnosti, umístěné v sídle ombudsmana. O pár dní později vyšel v brněnském Deníku rozhovor s Boženou Přikrylovou.

Klienti kurzu vaření, pod vedením lektorky Mgr. Elišky Škrancové, pro hosty připravili malé občerstvení v podobě minichlebíčků ve tvaru různých písmen šestibodové slepecké abecedy. Kávu a čaj poskytla Společnost pro Fair Trade, nezisková organizace, zasazující se o zvýšení odpovědnosti spotřebitelů a podporující tak férovější podmínky obchodování pro pěstitele a producenty ze zemí třetího světa.

O Slavnostním otevření HapAteliéru vyšel článek v Brněnském deníku.

Byla vytvořena přehledná brožura s informacemi o jednotlivých krocích, které vedly od získání prostoru až po jeho rekonstrukci do dnešní podoby HapAteliéru.

Dne 30. března na slavnostní otevření navázal i Den otevřených dveří v nových prostorech HapAteliéru. Návštěvníci si mohli prohlédnout nové prostory a zúčastnit se Velikonoční tvůrčí dílny. Studenti z Fakulty sociálních studií v Brně, zaměstnanci občanského sdružení Slepýši, sousedi i příbuzní nevidomých a slabozrakých klientů měli možnost během dopoledne si vyzkoušet výtvarné činnosti ve speciálních brýlích- klapkách, simulujících ztrátu nebo poškození zraku.

Fotogalerie

Slavnostní otevření HapAteliéru v nových prostorách, 10. 3. 2010


31. 01.

Autor:

V neděli 31. ledna 2010 zahrál v Městském divadle ve Znojmě fenomenální divadelní představení Čtyři dohody Jaroslav Dušek a jeho spolupracovníci. Pořadatelem této akce bylo znojemské středisko společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. ve spolupráci s městem Znojmem, zejména s příspěvkovou organizací Znojemská Beseda. Charitativní akce vznikla z iniciativy znojemského podnikatele Bronislava Mikuláška, který umělce do Znojma pozval a významně pomohl s organizací celé akce. Město Znojmo poskytlo zdarma divadelní sál a zajistilo prodej vstupenek. Herci odehráli představení pouze za režijní náklady.

Konečný výtěžek pro nás ze Čtyř dohod je 36 800 Kč. Nemalý zájem byl také o vstupenky zdarma, které jsme nabídli našim nejaktivnějším členům a spolupracovníkům Celkem jich bylo k dispozici 22. O volné  vstupenky byl mezi klienty velký zájem a stejně tak je zájem i o aktivity, které budeme z výtěžku představení financovat.

Za zmínku stojí i zajímavý detail – poprvé byla v Městském divadle Znojmo právě na Čtyřech dohodách  klientka s vodícím psem. Myslím, že tento fakt lze považovat za velmi významný posun na cestě ke Znojmu bez bariér.

Znojemské TyfloCentrum peníze použije na akce pro klienty, například na zajištění plavání, na besedu o zdravém jarním vaření, a na další sociální služby osobám s těžkým postižením zraku na Znojemsku.

Fotogalerie z představení Čtyři dohody zde:TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS