5. 06.

Autor:

Pohyb jako prevence pádů u seniorů. Besedu s tímto názvem jsme navštívili ve středu 28. Května ve dvoraně Rektorátu VUT v Brně, v rámci brněnských dnů bez úrazu. V úvodu se slova ujala paní PhDr. Karla Tománková, CSc. s přednáškou na téma Význam pravidelného pohybu jako účinná prevence před úrazy a pády. Během této přednášky jsme se dozvěděli o „tichém zloději kostí“ neboli osteoporóze. Během tohoto velmi poutavého vyprávění jsme se dozvěděli pár rad, jak pádům předcházet. Stručně si zde můžeme nějaká pravidla nastínit.

  1. Když vstáváte, vstávejte pomalu a s nádechem
  2. Kupujte si kvalitní obuv pro Vaše nohy
  3. Vyvarujte se doma koberečkům na podlaze
  4. Ve sprše buďte velmi opatrní, pořiďte si sprchovací sedátko, gumové podložky do vany i před vanu.
  5. Při pohybu venku noste světlé oblečení a nejlépe reflexní prvky
  6. Důležitý je správný pohyb, nepřetěžovat se, ale také nelenošit.

Tyto a mnohá dalších pravidla jsme mohli na besedě vyslechnout. Paní Tománková je odborníkem ve svém oboru a její přednáška byla velmi poutavá. Ke konci přednášky s námi udělala mini testy na naši kondici. Prvním bylo, abychom během 12 vteřin vstali a usadili se do židle co nejvíce krát. Kdo měl více, jak 7 mohl si gratulovat. Dalším testem byl test na rovnováhu. Postavte se a jednu nohu dejte dopředu, k palci druhé nohy, jak dlouho tak vydržíte stát? A co se stane, když dáte patu ke špičce druhé nohy? Naštěstí jsme nemuseli zavírat oči, což by bylo ještě mnohem těžší.

Po přednášce následovala malé cvičení, které dokáže doma každý, nejednalo se o žádné prudké pohyby, takže zacvičit si takhle může jak ten, kdo sedí v kanceláři, tak i ten, kdo se doma dívá na televizi. Postačila nám k tomu židle a ručník, tohle má doma každý, takže proč si během zpráv, nebo během našeho oblíbeného pořadu trošku nezacvičit? Tyto cviky nás učila paní PaedDr. Marta Muchová.

Kdo doposud netušil, tak i pád má své zákonitosti a dokonce je možno studovat pádové techniky. Během posledních pár minut naše setkání nám Ing. Mgr. Miloslav Pašek a PaedDr.Milan Slezáček ukázali a poradili, jak padat.

Typy pro zmírnění následku pádů:

  1. Pokud padáte vzad, nikdy nedávejte ruce pod sebe, snažte se přitlačit bradu k tělu a zkuste se mírně stočit k jedné straně – tím ochráníte páteř.
  2. Při pádu dopředu se snažte padat na natažené ruce, nikdy ne na zápěstí
  3. Při pádu do strany udržujte ruce v úhlu 45°, pokud budete dávat ruku pod sebe, můžete si zlomit zápěstí nebo vykloubit ramenní kloub.

Je těžké vše během těch pár vteřin pádu učinit, ale je dobré mít alespoň povědomí o tom, jak lze zmírnit následky pádu.

Přeji Vám všem, abyste utrpěli pádů v životě co nejméně. Buďte na sebe opatrní. Děkuji všem za účast a velmi děkuji paní Tománkové a Muchové a pánům Paškovi a Slezáčkovi za jejich odborné a velmi poučné povídání a ukázky. A nezapomeňte, že pohyb je prevencí pádů.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Pohyb jako prevence úrazů u seniorů, 28. 5. 2014


5. 06.

Autor:

V úterý jsme se s klienty vydali na výlet na Starou vodárnu ve Znojmě. Odpoledne jsme se sešli v TyfloCentru a vydali se Karolíninymi sady ke Staré vodárně, kde jsme se sešli s vodáckým instruktorem Ondřejem Antošem, který nám popovídal o historii vodárny a vodáctví na Znojemsku. Dozvěděli jsme se například, že Znojemská přehrada slouží jako zásobárna pitné vody, a že tu kdysi byly bazény na čištění vody. Prohlédli jsme si areál vodárny a šli jsme na prohlídku do věžičky, která je součástí budovy vodárny.  V prvním podlaží věžičky je na terase botanická zahrada, složená z typických zástupců rostlin, rostoucích v Národním parku Podyjí.  Dozvěděli jsme se také o tom, jaké je volnočasové vyžití na vodárně a prohlédli jsme si tělocvičnu, kam chodí veřejnost cvičit. Po prohlídce jsme zavítali do půjčovny lodí, která je součástí vodárny. Všichni jsme dostali vesty a pádla a ještě na souši jsme si zkusili jak pádlo držet a jak zabírat. Po této zkoušce už nastala slíbená vyjížďka. Projeli jsme pod několika mosty a někteří si prohlíželi malebnou přírodu, která byla všude kolem nás. Na konci vyjížďky nám začalo mírně pokapávat, ale všichni byli s výletem moc spokojení. Děkujeme Davidu Grossovi za zapůjčení lodí a instruktorům za vstřícnost a ochotu.

Už se těšíme někdy příště na další svezení.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Stará vodárna, 3. 6. 2014


4. 06.

Autor:

V úterý 3. června. 2014 jsme se vydali, s klienty z Vyškova za teplého počasí na výlet do Olomouce. Našim cílem bylo poznat zákulisí Moravského divadla Olomouc s komentovanou prohlídkou.

Ráno jsme se všichni sešli na autobusovém nádraží a společně odjeli autobusem z Vyškova do Olomouce. Po příjezdu autobusem do Olomouce jsme tramvají přejeli do centra. Odtud jsme se pěšky vydali k budově Moravského divadla Olomouc. V divadle nás přivítala milá, usměvavá paní, která nás po celou dobu poznávání zákulisí divadla provázela a velmi poutavě nám povídala.

Prohlídku zákulisí jsme zahájili v zajímavých prostorách, kde dle návrhářů a jejich návrhů vznikají úžasné dobové kostýmy. Odtud jsme se ocitli v depozitáři, starších již nepoužívaných kostýmů. Zde nám paní průvodkyně ukázala krásné kostýmy a poutavě o nich vyprávěla. Zavedla nás i do maskérny, vlásenkárny. I zde to bylo úchvatné. Další častí prohlídky byly zvukové zkušebny, herců, sólových zpěváků a sboru. Zajímavou místností, byla zkušebna orchestru Moravského divadla Olomouc. Členové orchestru, zde mají své vzácné nástroje, a proto má tato místnost možnost vlastní klimatizaci a regulaci vlhkosti vzduchu. V prohlídce jsme pokračovali zhlédnutím místností, kde zkouší baletní sbor. Následovala návštěva skladu divadelních kulis a dekorací, kde jsme viděli velmi zajímavé dekorace. Nyní jsme se dostali na prohlídku jeviště a jeho zákulisí. Po celou dobu naší prohlídky divadla, zde probíhala generální zkouška na večerní premiéru představení s názvem Operetní soirée (Setkání králů operety u papá Offenbacha). Po skvělé prohlídce budovy divadla jsme usedli do hlediště a shlédli druhou polovinu generální zkoušky na večerní premiéru.

Po velmi působivé návštěvě divadla, jsme navštívili nedalekou restauraci, kde jsme poobědvali. U oběda jsme vykládali o zážitcích z divadla. Po výborném obědě jsme navštívili Olomoucké náměstí, prohlédli jsme si památku, která je od roku 2000 zařazena mezi světové dědictví UNESCO. Jedná se o 35 metrů vysoký Sloup Nejsvětější Trojce. Dále jsme si prohlédli s komentovaným výkladem kapli svatého Jeronýma z konce 15. století a přilehlé kašny.

Klientům se vydařená akce moc líbila. Všichni jsme si odnesli hezké zážitky z výletu do Olomouce.


23. 05.

Autor:

V úterý 20. 5. jsme s klienty brněnského TyfloCentra a ostatních středisek vydali na výlet za vůní tvarůžků do Loštic a na hrad Bouzov. Ráno jsme se sešli na autobusové zastávce u Grandu a společně se vydali na cestu do Loštic. Hned po příjezdu do Loštic jsme navštívili Muzeum olomouckých tvarůžků, kde nám průvodkyně vysvětlila, z čeho se tvarůžky vyrábí a pustila nám filmové zpracování historie tvarůžků v Lošticích „Příběh neobvyklé vůně z vyprávění stréčka Křópala“. Firmu AW založil Alois Wessels v 19. století, vzal si půjčku, koupil dům, najal několik děveček a začal podnikat ve výrobě tvarůžků. Pomocí dřevěné tvarovací klapačky vyrobila jedna děvečka v průběhu pracovní směny až 6000 kusů tvarůžků.

Výrobna AW je jediná na světě, která může vyrábět pravé olomoucké tvarůžky, v roce 2013 získala ochrannou známku, která je na každém balení jejich výrobků. Po návštěvě muzea měli klienti volný program, někdo navštívil firemní prodejnu a vybral si ze širokého sortimentu firmy. Další zašli do tvarůžkové cukrárny, kde mohli ochutnat sladké i slané zákusky z tvarůžků. A někteří zavítali na voňavý oběd do zdejší restaurace. Odpoledne pak následoval rychlý přesun hrad Bouzov a jeho komentovaná prohlídka. Průvodkyně Lenka Havlínová nás provedla jednotlivými sály a každý si mohl osahat veškeré zařízení místností. Zajímavé byly hlavně dřevořezby a bohatě zdobená kachlová kamna, která byla dokonale řemeslně zpracovaná. Dozvěděli jsme se o zakladateli Bouzova – Búzovi z Búzova a jeho následovnících, kteří dál hrad rozšiřovali až do stávající podoby. Posledním vlastníkem hradu byl Řád německých rytířů. Od roku 1945 je hrad majetkem státu a v roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku. Prohlídku jsme zakončili malým občerstvením na nádvoří hradu a pak už následovala cesta zpět do Brna. Děkujeme za bezpečný odvoz panu řidiči Vítu Pešičkovi a za perfektní organizaci celého výletu kolegyni Martině Ludvíkové.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Loštice, 20. 5. 2014


17. 04.

Autor:

Středeční větrné počasí nás zaválo 16. dubna až do baltských zemí, kde jsme mohli společně s průvodkyní paní Mgr. Sylvou Brychtovou, objevovat tajemství světa Baltů. Během dvou hodin jsme prošli několik tisíciletí vývoje jedné civilizace. Dostali jsme se od pazourků až po velmi rafinované bronzové šperky a obřadní roucha, které se v Baltských zemích nosily. Na 3 patrech výstavy jsme tedy během chvíle ušli pěkně dlouhý čas a mohli jsme díky mnoha haptickým ukázkám zjišťovat, jak se měli lidé dříve. Zamysleli jste se například někdy nad tím, jak daleko jsme ušli s ohněm? V pravěku museli čekat na blesk, který zapálil strom a museli jej řádně udržovat a my? Vezmeme krabičku sirek a škrtneme třeba desetkrát.  I taková, pro nás dnes banální věc, jako je nůž. Koupíme ho v každém obchodě, nabrousíme jej doma během chvilky, ale dřív? Ostrý kámen musel posloužit a jeho opracování trvalo i celé týdny.  Někteří z nás toužili být archeology a objevovat tisíce let staré věci. My jsme měli možnost vžít se na chvíli do kůže archeologa a zkusit v písku vyhledat a oprášit různé artefakty a poznávat, oč jde. Paní průvodkyně dovolila našim klientům osahat si spoustu věcí a to dokreslovalo povídání i těm klientům, kteří jsou nevidomí. Po dvou hodinách jsme nastoupili do výtahu a výtah nás vysadil opět v Brně před Palácem Šlechtičen a my jsme se mohli vrátit do svých domovů.  Děkuji moc všem zúčastněným a hlavně paní Brychtové za její výklad. Již teď se těším na další setkání, doufám, že právě i vy nebudete chybět.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Svět tajemných Baltů, výstava, 16. 4. 2014TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS