29. 06.

Autor:

Jednoho krásného odpoledne v úterý 7. 6. 2016 jsme se s našimi klienty vydali na znojemský hrad, kde probíhala výstava s názvem „České korunovační klenoty na dosah“. Po zaplacení vstupného jsme se mohli volně procházet výstavou. Mohli jsme si osahat dobový oděv, který se nosil za vlády Karla IV., meč, který podle pověsti plní lidem různé sny a přání, když jej pohladí. Kolegyně Eva Pexová nám přečetla všechny popisky, co na výstavě byly. Dozvěděli jsme se vše o životě Karla IV., o jeho narození, odloučení od matky, kolik měl manželek, dětí a další zajímavosti. V jednom ze sálů bylo video, na kterém bylo ukázáno, jak se vyrábí repliky korunovačních klenotů, protože originály jsou uloženy v Praze v chrámu sv. Víta. Byla zde k osahání replika koruny Karla IV.. Podle legendy si ji nesměl dát na hlavu nikdo kromě krále. Legenda říká, že ten kdo si nasadí tuto korunu, která obsahuje i trn z trnové koruny Ježíše Krista, tak do roka zemře nepřirozenou smrtí. Koruna je vyrobena přibližně z dvou kilogramů zlata, je osazena perlami, rubíny, safíry, smaragdy a dalšími kameny. Mohli jsme si také prohlédnout královský plášť, který byl ozdobený hermelínem. V posledním sále byly vystavené krásné korunovační klenoty, ke kterým nám pracovnice muzea také něco řekla. Tyto repliky korunovačních klenotů jsou vyrobeny z českého skla. Po výstavě jsme si zašli na vyhlídku před hradem, kde jsme mohli obdivovat krásy Znojma kolem řeky Dyje. Všichni byli spokojeni s komentovanou prohlídkou výstavy a slyšeli jsme samé pěkné ohlasy.


20. 04.

Autor:

I Vyškov si letos připomíná výročí narození Karla IV. a jeho pobyt v našem městě a naši klienti nemohli tedy u toho chybět. Za hezkého počasí jsme se vydali do Muzea Vyškovska.

Výstavní místnost dominují 3D model sochy Karla IV. a hrad Karlštejn, které jsme si mohli osahat. Středověkou atmosféru pomáhají navodit repliky oblečení z tohoto období, dobové zbraně a mluvící meč. Vše jsme si vyzkoušeli. Mluvící meč nám po dotyku požehnal. Průvodkyně nám ochotně pomohla obléci kostým, jaký kdo chtěl, a mohli jsme se posadit na trůn a vyfotit.

Předčítala jsem klientům z panelů životní příběh Karla IV. a jeho žen a dalších osobností dějin. Dověděli jsme se vše, co je o nich známo, a ještě řadu dalších informací o středověku na Vyškovsku.

Jedna naše klientka ráda sbírá mince, tak si zakoupila „střižek“ a s pomocí průvodkyně jej vložila do raznice a vyrazila si vlastní minci s motivem muzea.

Získané vědomosti si naši klienti mohli ověřit v počítačovém kvízu „Poznáš mě podle popisu?“. Pochvalu si zaslouží naše klientka Jana, která projevila hluboké znalosti o osobnostech české historie, poznala Alžbětu Pomořanskou, Elišku Přemyslovnu a Jana Lucemburského.

Radost z obohacujících zážitků nám nepokazil ani déšť, který nás zaskočil při opouštění muzea.

 

 Fotoalbum

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110


6. 04.

Autor:

Včera se naši znojemští klienti TyfloCentra společně vypravili na výstavy do Domu umění. Při příchodu na nás již čekala naše průvodkyně Mgr. Monika Mažárová, která nás velmi mile přivítala a nastínila, jak vše bude probíhat. Nejprve jsme se vydali na výstavu „Zpátky do pohádky“, kde se nacházely kostýmy z hudebních pohádek Československé a pak následně České televize z let 1969 – 2008. Na výstavě jsme viděli cca 60 kostýmů a Mgr. Mažárová nám umožnila, abychom si je mohli prohlédnout ze všech stran a velmi zblízka vzhledem ke zrakové vadě. Nejstarší kostýmy pocházejí z pohádky Popelka a Zlatovláska, které jsou ze 60. a 70. let 20. století, nejnovější kostýmy byly z pohádky Kouzla králů, která byla natočena v roce 2008. Na výstavě byly vystaveny kostýmy ze 14 pohádek a našim klientům se nejvíce líbily kostýmy z nejnovější pohádky „Kouzla králů“, ale nadšení byli i z pohádky „Královna Koloběžka I.“, „Krkonošské pohádky“, „Ať přiletí čáp, královno“ a „Zlatovláska“. Překvapením pro nás byla pohádka „O chytrém Honzovi aneb Jak se Honza stal králem“, protože skoro nikdo pohádku neviděl a její kostýmy jsou velmi netradiční, zpracovány ve stylu Studio kamarád (Jů a Hele) výtvarníkem Stanislavem Holým. Při prohlížení a poslechu výkladu nám v pozadí hrály nejznámější hity z těchto pohádek. Navíc bylo u vstupu nachystáno i několik židlí a ke shlédnutí zde byla černobílá Popelka, kde hlavní roli ztvárnila Eva Hrušková. Klienti byly z černobílé Popelky unešení, neodolali a na chvíli se posadili. Při sledování pohádky byl dokončen výklad od Mgr. Mažárové a nabídnuta místní „herna“, kde bylo možné haptickým způsobem pomoci Popelce z pohádky „Tři oříšky pro Popelku“ přebrat hrách a čočku, zahrát si na klavír, pomoci Jiříkovi ze „Zlatovlásky“ a nahradit mravenečky ve sbírání perel apod. I přesto, že herna je připravena pro menší návštěvníky, skoro všichni klienti hernu vyzkoušeli a byli spokojení. Poté jsme se přesunuli na výstavu „Mince zemí Koruny české“, kde se nachází výstava českých mincí a medailí ze sbírky Josefa Květoně. Sbírka byla shromážděna na konci 19. století a začátkem 20. století. Ve sbírce najdeme nejstarší mince všech ražeb z území českého státu od historických počátků do ukončení činnosti pražské mincovny v roce 1857. Sbírka je doplněna mincemi českých panovníků i mimo území českého státu a ražbami cizích vydavatelů, kteří mají vztah k historickým událostem na našem území. Protože všechny mince a medaile jsou střeženy a jsou ve vitrínách, připravila si pro nás p. Mažárová kopie, které byly umožněny k haptické prohlídce. Drželi jsme v ruce nejenom dukát, ale i český groš, tolar, místní znojemská platidla aj. Výklad byl doplněn o historii místní mincovny, která se nacházela v dnešních místech Znojemského podzemí, a o ukázku původní ražby mincí, kde jsme dostali k haptické prohlídce střižek, raznici, palici a samotný stroj. Exkurzi do Domu umění ve Znojmě jsme zakončili v 2. patře, kde se nachází výstava „Staré umění Znojemska“. Součástí výstavy je hlava královny, tzv. Znojemské Libuše, z poslední třetiny 13. století, která byla objevena na dnešní Obrokové ulici a je nejstarším exponátem výstavy. Mgr. Mažárová si pro nás připravila kopii originálu, která je určena k haptické prohlídce a všichni klienti se tedy dozvěděli, jak ona bájná Znojemská Libuše vypadá. Mgr. Mažárové patří velké poděkování, protože se klientům velice důsledně věnovala, výklad i prohlídku „nám ušila na míru“ a veškerý výklad podala velmi vyčerpávajícím způsobem. Klienti byli spokojení, výklad se jim líbil a ještě dlouho diskutovali nejenom o kostýmech, pobrukovali si známé písničky z pohádek, ale probírali i ražbu a historii mincí.


1. 06.

Autor:

I takový by mohl být společný podtitul pro návštěvu dvou výstav, které jsme během jara navštívili s klienty TyfloCentra v Břeclavi. O návštěvě výstavy Lednice dávná se více dočtete v časopise Chaloupka.

V tomto článku vás zavedeme do Městského muzea a galerie v Břeclavi, kam jsme se vydali na výstavu – Velká válka: 1914-1918. Výstava časově mapuje období těsně před vypuknutím první světové války, až po vznik nového Československého státu. Je chronologicky členěna do jednotlivých zastavení, která přibližují události s válkou spojené. První zastavení je věnováno Břeclavi před válkou (jejímu členění, školství, obchodům i průmyslovým podnikům). Zvláště významný tu byl cukrovar. Následující zastavení jsou už věnována válce, jejím počátkům – výzva: Mým národům, odvodům vojáků, jejich vybavení a odchodu na frontu, ale i běžnému životu za války (ve městech a vesnicích zůstali děti, ženy a starci, nedostatek jídla, špatná hygiena, a s tím související nemoci). Přes ukázku rakouského zákopu a vojenského ležení legionářů v Rusku jsme postupně prošli až k panelům s informacemi o jednotlivých frontách. V závěru jsme se seznámili s formováním Československého státu a konkrétními důsledky války pro Břeclavsko. Zkusit obvázat figurínu v polním lazaretu nás nelákalo. Avšak možnosti „prohlédnout“ si pušku a granát, či vyzkoušet zda funguje kompas, jsme neodolali.

 

Fotogalerie

P1000269


17. 02.

Autor:

Originály korunovačních klenotů opouští trezor ve svatovítské katedrále jen zřídka, proto jsme si nenechali ujít příležitost prohlédnout si alespoň mistrně vypracované kopie. V úterý 10. února 2015 jsme s našimi klienty navštívili výstavu „České korunovační klenoty na dosah“ v letohrádku Mitrovských v Brně. V překrásně zdobených interiérech jsme si prohlédli mistrovsky vypracované repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti, které vytvořil jeden z nejlepších českých i evropských zlatníků současnosti Jiří Urban. Ten mimo jiné vyrobil šperky pro britskou královnu Alžbětu II. či pro papeže Jana Pavla II. a vytvořil také repliku císařské koruny Svaté říše římské.

Výstava v letohrádku Mitrovských však není „jen“ o královských insigniích. Celá expozice se točí kolem osobnosti Karla IV. Právě on totiž nechal vyrobit v letech 1345 a 1346 svatováclavskou korunu a právě on oslaví v příštím roce 700 let od svého narození. Pomyslně jsme se tak vydali zpět do 14. století. Viděli jsme významné listiny, pečeti, středověké zbraně, dobové oblečení, obuv i doplňky. Dále 3D model Karlštejna i sochu samotného panovníka v nadživotní velikosti.

Při prohlídce výstavy jsme se také dívali okolo sebe. Letohrádek Mitrovských je totiž jedinečné architektonické dílo s překrásnou interiérovou výzdobou. Postavit ho nechal roku 1779 hrabě Antonín Mitrovský, jeden z průkopníků umírněného osvícenství, podporovatel školství a člen zednářské lóže. Právě zednářské symboly se zde hodně vyskytují.

Naše velké poděkování patří panu Mgr. Petru Lukasovi, který nás velmi poutavě provázel celou výstavou. Také děkujeme velkému počtu našich klientů, kteří výstavu navštívili.

Odměnou nám je vaše spokojenost a zájem a my se těšíme na další akce s vámi.

 

Fotogalerie

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS