6. 05.

Vidící člověk se s problematikou poskytování první pomoci opakovaně setkává během školní docházky, v rámci školení u zaměstnavatele nebo v přípravném kurzu pro řízení motorových vozidel. Běžně jsou k dispozici příručky první pomoci, jejichž stěžejní část tvoří instruktážní kresby nebo fotografie, pomocí kterých si vidící člověk dokáže vytvořit jasnou představu, jak při první pomoci postupovat. Žádný ze zmíněných kanálů ovšem nemůže uspokojivě využít člověk s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomý). Povědomí o poskytování první pomoci je tak mezi těžce zrakově postiženými relativně nízké.
A právě to bylo důvodem k tomu, že TyfloCentrum Brno, o.p.s., připravilo v rámci kurzů sociální rehabilitace Kurz první pomoci pro nevidomé. Od podzimu 2009 do jara 2010 probíhal již podruhé. Lidé s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomí) se v něm učí základům první pomoci specifickými metodami jako jsou: verbální popis, vzájemné polohování, ošetřování simulovaných zranění a simulovaných situací, zvukové ukázky z reálných a simulovaných situací apod. Absolvování kurzu přispívá ke snížení závislosti nevidomých a těžce zrakově postižených občanů na pomoci jiných osob tím, že se naučí samostatně ošetřovat drobná poranění u sebe i u jiných (např. při péči o vlastní děti), rozlišovat, která poranění budou vyžadovat lékařský zásah a efektivně komunikovat se složkami integrovaného záchranného systému. Sama existence kurzu rovněž nabourává vžité představy veřejnosti o tom, že nevidomí jsou závislí na pomoci jiných lidí a sami ostatním pomáhat nemohou.
O kurz první pomoci v rámci TyfloCentra Brno, o.p.s, je mezi lidmi s těžkým postižením zraku velký zájem právě proto, že bereme ohled na jejich handicap a přizpůsobujeme mu celou výuku – teoretickou i praktickou. Za necelé 2 roky existence tohoto kurzu jsme proškolili v poskytování první pomoci celkem 9 našich klientů. V průběhu 17 setkání jsme odučili celkem 68 výukových hodin, z nichž byla celá polovina věnována praktickému nácviku ošetření jednotlivých poranění. Absolventi našeho kurzu mají zájem o opakovaná setkání a procvičování, což nás velmi těší a určitě to vypovídá o dobré úrovni našeho kurzu.


Autor:

Tags:

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS