16. 05.

Autor:

Komentovaná prohlídka unikátní výstavy uměleckých děl, která vytvořili lidé s těžkým postižením zraku spojená s besedou s jedním z nevidomých autorů.

V rámci projektu Slepotou život nekončí, jsme 4. května 2011 pro zájemce z řad lidí s těžkým postižením zraku v produktivním věku, připravili návštěvu výstavy Možná sdělení, kterou pořádá Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Výstava nabízí ojedinělou sbírku uměleckých děl, jejíž součástí je i expozice hmatového sochařství. Záměrem autorů i kurátorů výstavy je zpřístupnit díla především handicapovaným návštěvníkům. Po prohlídce uměleckých děl nás čekala beseda s jednou z autorek, s Alenou Stanickou, která tvoří svá díla v Mezinárodním centru Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené v Tasově.

Informace k výstavě Možná sdělení

V České republice se možnost plastického tvoření pro nevidomé otevřela díky činnosti Štěpána Axmana, který vytvořil nejen podmínky pro tvorbu, ale též teoretický základ postupu tvorby, jenž nevidomým umožňuje řemeslné zvládnutí a uchopení samotného procesu práce s hlínou.

V jihlavské galerii je výstava, která prezentuje objekty na světové výtvarné scéně jen zřídka vídané. Plastická tvorba nevidomých autorů se zde dostává na půdu oficiální galerijní prezentace a hledá odpověď na otázku o možných výtvarných kvalitách těchto artefaktů.

Sochařství ve všech svých podobách vždy pracuje s prostorem. Většina vidících lidí představu o prostoru a jeho vnímání získává především pomocí dominantního smyslu – zraku. Základní prostorové vnímání však získáváme prostřednictvím hmatu. Hmat je podstatnou součástí sochařské tvorby, a tudíž je tento výtvarný projev přístupný i lidem nevidícím. Jejich poznávání a pochopení samotného prostoru a objektů v něm však probíhá jiným způsobem, a také ve svém výrazu mají svá specifika. Nelze je posuzovat pojmy tradičními, vytvořenými zrakovým myšlením.

Beseda s jednou s autorek uměleckých děl

Našim záměrem nebyla pouhá návštěva výstavy, ale chtěli jsme ve spolupráci s galerií oslovit někoho z umělců, který by nám svá díla nejen představil, ale také šířeji popovídal o jejich vzniku, významu apod. Tento záměr se nám podařil a nad uměleckými díly se rozpoutala diskuse, která se věnovala tvorbě autorky Aleny Stanické. Přínos celé debaty je mimo jiné v tom, že inspirovala další nevidomé, kteří by se této tvorbě mohli věnovat.

Akce se zúčastnilo 8 lidí s těžkým postižením zraku z brněnského TyfloCentra a z detašovaného pracoviště ve Znojmě. Všichni byli spokojeni, a tak jen zbývá doufat, že tako akce účastníkům pomůže v další práci sami na sobě.
Po výstavě jsme navštívili místní ZOO.

Projekt slepotou život nekončí

Akce se konala v rámci projektu Slepotou život nekončí, který vám přináší možnost dovědět se mnoho zajímavého o sobě i svém okolí. Nabízíme vám blok úplně nových aktivit a na ně navazujících kurzů. Cílem je, abyste se necítili sami, abyste mohli naplnit svůj čas zajímavým programem, abyste o sobě přemýšleli a něco pro sebe udělali.

Projekt „Slepotou život nekončí“ je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Fotogalerie

Možná sdělení, 4. 5. 2011


3. 05.

Autor:

První jarní sluníčko i deštík provázel naše tradiční vycházky a výlety, které jsme pro naše klienty připravili. V pátek 4. března jsme se prošli z Lesné na Panskou líchu, kde jsme si prohlédli jezdecký areál, stáje, ale hlavně jsme obdivovali koně, kteří si hned získali naši pozornost i sympatie.

Fotogalerie

Vycházka z Lesné na Panskou Líchu, 4. 3. 2011

V úterý 29. března jsme se vypravili na tradiční výlet do bledulového údolí u Chlébského na Vysočině. Tamní příroda nám opět ukázala své krásy. Obdivovali jsme koberce kvetoucích bledulí, poslouchali jsme řeku, v zahrádkách na nás vykukovaly krokusy. Bylo teplo, a tak jsme si tento den krásně užili.

Fotogalerie

Tradiční výlet do bledulového údolí, 29. 3. 2011

Na středu 13. dubna jsme si naplánovali vycházku a sázení jedličky, která zdobila prostory TyfloCentra o Vánocích. Děkujeme Lesní škole Jezírko za odborný výklad o přírodě a za zapůjčení rýče. Tento den se naplno ukázalo aprílové počasí. Zažili jsme déšť, kroupy i sluníčko. Naštěstí slunečné počasí převažovalo a tak jsme šli od Lesní školky až do Jehnic.

Fotogalerie

Sázení vánočních jedliček, 13. 4. 2011

Pro ty, kteří mají rádi parky, byla připravena komentovaná prohlídka parku Denisovy sady s odbornicí z Veřejné zeleně města Brna, a to v pátek 29. dubna. Mezi klienty byl o prohlídku mimořádně velký zájem a potvrdilo se, že naši klienti se zajímají o město, ve kterém žijí a chtějí se dovědět něco z jeho historie i současnosti a prohlédnout si krásná místa, která v Brně jsou.

Fotogalerie

Komentovaná prohlídka parku Denisovy sady, 29. 4. 2011

Za podporu našich akcí, které umožňují lidem s těžkým postižením zraku dostat se do přírody a něco zajímavého se o ní dovědět, hapticky si prohlédnout mnoho věcí, děkujeme Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, který naše aktivity finančně podpořil.


23. 02.

Autor:

Snad všichni známe knížku Karla Poláčka „Bylo nás pět„. A právě tímto dílem byla inspirovaná výstava Koloniál u pana Bajzy aneb historie obchodu a obchodování, kterou jsme navštívili v úterý 8. února v Dětském muzeu na Kobližné ulici v Brně.

Dětské muzeum se přestěhovalo do nových prostor, získalo více vystavovacího prostoru, a proto se na výstavu mohla vydat opravdu početná skupina. Mezi klienty byl o komentovanou prohlídku mimořádně velký zájem.

Prohlédli jsme si postavy obchodníka Bajzy, cukráře Svobody, strýce Vařeky a řezníka Čtveráka a navštívili jsme unikátní prvorepublikové obchody s mnoha zajímavými exponáty vhodnými k haptické prohlídce. Kromě historických krámků nás čekal například jarmark, sbírka reklamních cedulí a plakátů či historických platidel.

Na závěr se sluší poděkovat naším průvodkyním, které nás svým poutavým komentářem provedli výstavou a umožnili nám prohlédnout si exponáty, které jsou běžným návštěvníkům přístupné pouze k nahlédnutí a lidem s těžkým postižením zraku byla umožněna haptická prohlídka.

Fotogalerie

Komentovaná prohlídka výstavy Koloniál u pana Bajzy, 8. 2. 2011


27. 01.

Autor:

Příprava programu na leden je vždy spjata s otázkou, jaké bude počasí a kam se jít podívat i v případě, že bude sněžit, mrznout apod. Nabízí se možnost spojit zimní procházku s návštěvou nějaké významné památky, výstavy apod.

První naší akci v roce 2011 byla 6. ledna tradiční vycházka z Útěchova do Vranova u Brna, která nás zavedla do zasněženého lesa, ale i do poutního chrámu Narození Panny Marie, který je dominantou obce Vranov. Prohlédli jsme si tamější jesličky, které po vhození drobných mincí hrají vánoční koledy a nebo se postupně rozsvěcují různé betlémské scény. Celou akci jsme zakončili posezením v místní restauraci.

14. ledna se uskutečnila vycházka do Přírodní zahrady u Smrku, kde se nachází unikátní slaměný Betlém vhodný k haptické prohlídce. Zahradou nás provedla paní Mičolová z občanského sdružení Smrk, které se o zahradu stará, za což jí patří naše poděkování.

Závěrečné putování nás zavedlo 26. ledna na Petrov na komentovanou prohlídku katedrály sv. Petra a Pavla a do Diecézního muzea, kde jsme si prohlédli stálou expozici Život Kristův.

O akce byl mezi klienty velký zájem, a tak se těšíme i na další. V únoru nás např. čeká komentovaná prohlídka výstavy Koloniál u pana Bajzy aneb historie obchodu a obchodování – úterý 8. února. Zájemci se mohou hlásit u Elišky Škrancové.

Fotogalerie

Tradiční vycházka z Útěchova na Vranov, 5. 1. 2011

Vycházka z centra města na Petrov, 26. 1. 2011


21. 01.

Autor:

V rámci projektu Slepotou život nekončí jsme dvakrát připravili interaktivní přednášku Ztracen ve velkoměstě, která byla věnována oblasti překonávání architektonických bariér.

Poprvé jsme s touto tematikou oslovili středoškolské studenty s těžkým postižením zraku a přednáška se konala 8. prosince 2010 v prostorách Střední školy na Kamenomlýnské v Brně, podruhé se zájemci o tuto problematiku sešli 20. ledna v naší klubovně v TyfloCentru na Chaloupkově ulici.

Program byl určen všem, kteří chodí samostatně po Brně a ne vždy se dobře orientují ve všech ulicích, nadchodech, podchodech, v městské hromadné dopravě, na autobusovém a vlakovém nádraží apod.

Účastníci se dověděli

 • jak poznat číslo přijíždějící tramvaje
 • kam se obrátit, když se člověk ztratí
 • jak se vyznat ve všech symbolech, které jsou na dlažbách ulic
 • kde a jak si zažádat o bílou hůl, popřípadě kompenzační pomůcku
 • jak chodit s bílou holí po městě – orientační body a linie
 • jaké využit kompenzační pomůcky pro dobrou orientaci ve městě Brně – např. vysílačka na bílé holi aj.
 • co může pomoci při cestování MHD v městě Brně
 • co může pomoci při cestování s IDS JMK, novinky v dopravě
 • asistenci ve vozidlech DPMB
 • jak si poradit, když nefunguje ozvučení nebo řidič pouští špatně zastávky
 • jak dát řidiči znamení a informovat jej o naší přítomnosti
 • kam se mohu obrátit, když potřebuji pomoc

K dispozici byly hmatové plánky nádraží a některých ulic v Brně, ukázky reliéfních dlažeb, vysílačka, hlasový majáček aj.

Pro účastníky byly připraveny materiály ve zvětšeném černotisku a braillově písmu, popř. si je mohli objednat v elektronické podobě.

Přednášku vedl zkušený odborník na odstraňování barier pro lidi s těžkým postižením zraku, pan Josef Konečný, sám člověk s těžkým postižením zraku, dlouholetý zaměstnanec TyfloCentra Brno, o.p.s.

Mezi klienty byl o přednášku mimořádně velký zájem (na první přednášce bylo 12 posluchačů, na druhé 11 posluchačů), během přednášek byly zodpovězeny četné dotazy účastníků a všichni se shodli na tom, že získané vědomosti jim pomohou při prostorové orientaci a samostatném pohybu po městě Brně případně Jihomoravském kraji.

Fotogalerie

Ztracen ve velkoměstě, 20. 1. 2011

Aktivita se konala v rámci projektu „Slepotou život nekončí“, který je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS