4. 05.

Rrádi bychom zájemcům připomenuli, že už příští týden se ve dnech 14. – 15. května 2010 koná 21. ročník Tmavomodrého festivalu. Bližší informace o programu celého festivalu najdete na adrese www.bkc.cz/tmavomodry.php
Společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s. již tradičně připravila doprovodné akce, které vám v dalším textu přiblížíme, níže uvádíme i popis trasy a také možnost zajištění doprovodů.

Dvoudenní výstava kompenzačních pomůcek proběhne

 • v pátek 14. května od 13 do 18 hodin,
 • v sobotu 15. května od 9 do 13 hodin.

Seznam vystavovatelů

 • Adaptech, s.r.o., Praha – speciální software a hardware pro nevidomé a slabozraké, kamerové lupy, mobilní telefony
 • ACE Design s.r.o., Brno – speciální software pro nevidomé a slabozraké
 • Elvos s.r.o., Brno – kamerové lupy, hlasové majáčky
 • Galop, s.r.o., Praha – speciální software a hardware pro nevidomé a slabozraké, kamerové lupy, mobilní telefony
 • Patrik Pospíšil – ozvučené mobilní telefony
 • Spektra v.d.n., Praha – speciální software a hardware pro nevidomé a slabozraké, kamerové lupy, mobilní telefony, další kompenzační pomůcky
 • Sagitta Ltd., s.r.o., Brno – dodavatel optických pomůcek
 • Tyflopomůcky Olomouc – široký sortiment drobných pomůcek

Nebudou chybět ani prezentace škol výcviku vodicích psů před budovou Bílého domu – Střediska výcviku vodicích psů SONS ČR z Prahy a Školy pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka z Adamova, které jsou členy Mezinárodní federace škol vodicích psů (The International Guide Dog Federation).

Setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky

Začátek sobotního setkání je plánován na 9.30 a jeho plánovaný program vypadá následovně:

 • 9:30 – Dolphin Guide (Spektra, v.d.n.)
 • 9:50 – WebText – snadnější přístup k internetovým službám (ACE Design, s.r.o.)
 • 10:10 – Beletrik (Galop, s.r.o.)
 • 10:30 – Použití dotykových smartphone pro nevidomé (Patrik Pospíšil)
 • 10:45 – Ven ze tmy (JUDr. Přemysl Donát)
 • 11:05 – Memoriál Zdeňky Vernarské (finále 3. ročníku soutěže)

Anotace přednášek

Dolphin Guide je program pro všestranné používání počítače zrakově postiženými s ohledem na maximální snadnost obsluhy a uživatelskou přívětivost. V prezentaci budou představeny jeho možnosti s důrazem na využívání internetových služeb.

WebText usnadňuje přístup k informacím publikovaným na webových stránkách. Přednášející nás seznámí s výhodami speciálního nástroje oproti použití standardního prohlížeče s odečítačem, využití hlasového výstupu pro oznámení informace z Internetu či efektivní integrace s odečítačem. Součástí prezentace budou také praktické ukázky využití informací ze slovníků, encyklopedií a zpravodajství.

Cílem projektu Beletrik je zpřístupnit služby digitálních knihoven pro zrakově postižené nevidomým a slabozrakým uživatelům prostřednictvím mobilních telefonů s hlasovým výstupem. Prezentace bude zaměřena na praktickou ukázku přístupu do digitálních knihoven z mobilního telefonu pomocí aplikace Přehrávač Beletrik.

Prezentace Použití dotykových smartphone pro nevidomé seznámí zájemce s trendy ve vývoji mobilních telefonů a možnostmi použití dotykových telefonů pro nevidomé. Součástí prezentace bude také představení koncepce úpravy dotykového telefonu se softwarem PST a praktická ukázka upraveného dotykového telefonu pro použití nevidomým.

Ven ze tmy je nová orientační pomůcka, založená na principu detekování překážek pomocí 3D kamery. Informace o okolním prostoru je nevidomému uživateli předána prostřednictvím unikátního hmatového displeje přímo na tělo. Mimo to pro nás mají zástupci o.s. Integrace připravena navíc i nějaká překvapení.

Za organizátory se na setkání s vámi těší Radek Pavlíček, Josef Konečný a Hana Bubeníčková

Popis trasy

Jak se dostanete do Bílého domu – místa konání Tmavomodrého festivalu 2010?

Přijedete-li do Brna autobusem na UAN Zvonařka, pak bude nejvhodnější zvolit cestu tramvají číslo 12, která Vás doveze přes Hlavní nádraží až na zastávku Česká. Od UAN je to pátá zastávka. K tramvaji se dostanete tak, že z nástupiště přejdete k čekárně (je osazena hlasovým majáčkem). Tam zabočíte doleva a přejdete po nadchodu ke smyčce tramvají. Tuto smyčku budete obcházet tak, abyste ji měli po levé ruce. Tím se dostanete k ozvučenému přechodu, na němž přejdete přes Ulici Dornych. Na druhé straně zabočíte doleva a asi po 50 metrech dojdete k zastávce tramvají.

Pokud se mocí mermo budete chtít projít přes Galerii Vaňkovka, tak k ní se dostanete přes ozvučený přechod, nebo nadchod na opačné straně UAN. Doporučuji použít raději ozvučený nadchod, který vás dovede ke Galérii v úrovni prvního patra. Zde projdete celou Galerií, která je dlouhá 350 metrů. Východ na jejím druhém konci navazuje na lávku terasy obchodního domu Tesco, přes kterou se dostanete do městského podchodu pod hlavním nádraží. Upozornění: Všechny vchody do Galérie Vaňkovka i východy z městského podchodu jsou ozvučeny. Dveře do Vaňkovky jsou na fotobuňku. Jsou však dvoukřídlové a otevírají se směrem ven. Proto před nimi raději na chvilku zpomalte, aby měly dost času se úplně otevřít.

U Hlavního nádraží můžete, mimo již zmiňovanou tramvaj č. 12, použít také linku č. 13. Obě odjíždějí z prostředního nástupiště, od stojanu, který je na opačném konci než jsou schody do městského podchodu. Obě jedou směr Česká – Technologický park, eventuálně Červinkova. Po stisku tlačítka 3 na kapesním vysílači by vám to měly také samy říct.

(Důrazné upozornění: Linka číslo 4 jede z Hlavního nádraží také přes Českou, ale zastávku má v místě, kde v současné době dochází k rozsáhlým výkopovým pracím. proto ji pro cestu do Bílého domu rozhodně nedoporučuji.)

Z tramvají vystoupíte na třetí zastávce, kterou je stanice Česká. Po vystoupení z vozidla počkáte až tramvaj odjede. Pak přejdete přes koleje a na protější straně zabočíte vpravo. Půjdete po chodníku podél kolejí, které se stáčejí mírným obloukem do leva. Přibližně po 50ti metrech by Vás měl přivábit zvuk klepajícího semaforu, který si však musíte aktivovat pomocí
vysílače. Na tomto přechodu přejdete přes silnici. Po přejití se dostanete na dělící ostrůvek, z něhož musíte přejít pod úhlem asi 45 stupňů doleva ještě jeden jízdní pruh vozovky. Zde už není klepající semafor, ale stačí si hlídat jen vozidla jedoucí zprava. Po přejití na chodník už budete mít
vpravo před sebou budovu Bílého domu se dvěma vchody. Ten hledaný je od přechodu vzdálenější, takže zahnete malinko doleva a projdete se ještě asi 40 metrů podél trávníku, který odděluje budovu od chodníku. Na jeho konci vpravo je vchod do budovy, ke kterému vede asi 8 schodů nahoru. Za vchodem půjdete asi 6 metrů rovně až narazíte na přepážku recepce. Asi metr před ní projdete dveřmi vpravo do kavárny. Po levé ruce bude obslužný pult, po pravé ruce jsou stolky a židle kavárny. V přímém směru pak projdete do foyer Bakalova sálu, kde bude probíhat výstava.

Na závěr vás ještě jednou upozorňuji na rozsáhlé výkopové práce, které probíhají v oblasti ulic Česká, Joštova, Moravské náměstí a Rašínova. Ve výše uváděném popisu trasy byste se jim měli vyhnout. Velký pozor si však dávejte, pokud byste touto oblastí chtěli procházet pěšky. Bez doprovodu dobře vidící osoby to rozhodně nedoporučuji.

Popis trasy připravil Josef Konečný

Průvodcovská služba

Doporučujeme se na výstavu vydat s doprovodem, který Vám pomůže v místě s orientací. Zejména v pátek bývá na výstavě velké množství návštěvníků.

Pokud nemáte možnost sebou vzít průvodce, můžete si objednat průvodcovskou službu v Brně. Předpokládá to, že do Brna se budete schopni dostat. Objednaná asistenční služba může zahrnovat doprovod z nádraží na místo konání, doprovod z místa konání na nádraží, případně také průvodce na místě. Objednávky přijímáme na tel. 774 715 093 nejpozději do 7. května 2010 (po tomto datu již nejsme schopni zaručit, že asistenta zajistíme). Platba za asistenci proběhne přímo na místě u pracovníků TyfloCentra Brno dle platného ceníku. Vámi objednaní asistenti budou mít instrukce. Při objednání je nutné sdělit:

 • na které nádraží přijedete, v kolik hodin a odkud jedete,
 • v případě doprovodu z výstavy ze kterého nádraží, v kolik a kam jedete,
 • zda se vám má asistent věnovat i po dobu vašeho pobytu na akci, tj. doprovázet vás na výstavě a pomoci s orientací a s případnými dalšími informacemi.

Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS