20. 10.

11. října se v rámci projektu Slepotou život nekončí uskutečnilo setkání s paní Marií Hauserovou, která uvedla besedu nazvanou Od žákyně k učiteli aneb půlstoletí ve škole.
Paní Hauserová uvedla posluchače svým výkladem do školních začátků, kdy jako dítě s těžkým postižením zraku nastoupila do první třídy základní školy pro nevidomé a slabozraké děti. Vysvětlila systém umísťování zdravotně postižených dětí do speciálních škol v období padesátých a šedesátých let a při svém povídání dospěla až do období, kdy vystudovala vysokou školu a nakonec se jako vychovatelka a učitelka vrátila do školy, ve které začínala jako prvňáček.
Snad pro paní Hauserovou bylo příjemným zadostiučiněním, že se na besedu dostavili i její bývalí žáci, kteří v dobrém vzpomínali na svá školní léta pod jejím vedením. Díky účasti bývalých žáků paní Hauserové se rozvinula diskuze, která napověděla mnohé i o samých účastnících tohoto hezkého setkání.
Povídání paní Hauserové bylo zajímavé a přínosné a protože se následné diskuze zúčastnili lidé ve věkovém rozpětí od 22 do 63 roků, zaznělo zde mnoho rozličných informací, které mohly obohatit všechny přítomné.

Fotogalerie

Beseda Od žákyně k učiteli, 11. 10. 2011

Beseda se konala v rámci projektu „Slepotou život nekončí“, který je financován z evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS