1. 06.

Již podvanácté se brněnské TyfloCentrum spolupodílelo na bohatém a pestrém programu Tmavomodrého festivalu. Dvacátý třetí ročník jedinečné přehlídky zrakově postižených mladých hudebníků, nemající obdoby nejen v celé České republice, ale nejspíš ani v Evropě, proběhl v brněnském sále Břetislava Bakaly ve dnech 17. – 19. května 2012.

Prostory přiléhající k sálu B. Bakaly na Žerotínově náměstí byly i letos vyplněny doprovodnými akcemi – TyfloCentrum Brno, o.p.s. zajistilo ve foyer dvoudenní výstavu kompenzačních pomůcek, již jednadvacáté setkání uživatelů výpočetní techniky probíhalo v Malém sále, jubilejní pátý ročník Memoriálu Zdeňky Vernanské a jeho finálové kolo proběhlo v předsálí a v prostoru bývalé kavárny se uskutečnil jarmark výrobků z dílen nejen nevidomých tvůrců – k dostání byly výtvory nejen z HapAteliéru brněnského TyfloCentra a také výrobky z Dědiny, ale i předměty z dílny o.s. Práh a dalších. Před vchodem do budovy pak byly opět k vidění školy pro výcvik vodicích psů a stánek tam mělo také o. s. Bezmezí.

Výstava kompenzačních pomůcek také letos překvapila mnohými novinkami. Josef Konečný, organizátor doprovodného programu k tomu poznamenává:

„Zástupci brněnské firmy ACE Design nám předvedli, mimo svůj běžný sortiment, jako novinku program Asistent 2.1 s vylepšeným přístupem do Knihovny digitálních dokumentů.

Zástupci firmy Adaptech s sebou přivezli, také vedle svého tradičního sortimentu, několik zajímavých novinek. Mezi nejzajímavější patřila například jejich speciálně upravená PC klávesnice s možností podsvícení, kamerová lupa Zoom Twix, nebo bezdrátové reproduktory, použitelné například i pro zajištění kvalitního hlasitého poslechu mobilních telefonů.

Pracovníci Galopu připravili pro návštěvníky festivalu opět malé občerstvení, při kterém jim poskytovali užitečné informace a rady, týkající se především odečítače Jaws a mobilních telefonů. Ve své prezentaci se pak zaměřili na málo známé, avšak velice praktické funkce JAWSu, kterými jsou například funkce »Prozkoumat«, »Korektor« nebo »Rozpoznání textu z obrázků«.

Zástupci výrobního družstva nevidomých Spektra k nám přijeli s celým svým bohatým sortimentem výpočetní techniky a kamerových i digitálních lup. Mimo to nás zaujali také novinkami – čtečkou Clear-Reader, monitorem TwinView, umožňujícím dělený obraz z lupy a počítače při běžícím programu ZoomText, nebo SuperNova, ale také kamerovou lupou Compact 5HD.

Také pan Kavan, zástupce firmy Sagitta, s sebou přivezl bohatou sbírku všemožných zvětšovadel, jako například stolní lupy I-Discover a I-see, ultrazvukové brýle pro nevidomé a také čtecí zařízení ReadEasy+.

Velký zájem byl již tradičně o nabídku pomůcek každodenní potřeby pro nevidomé i slabozraké, se kterými k nám opět přijela děvčata z olomouckých Tyflopomůcek“ popisuje Josef Konečný z brněnského TyfloCentra, který doprovodný program k Tmavomodrým festivalům organizuje od samotného počátku v roce 1991.

V sobotu 19. 5. dopoledne proběhlo finálové kolo Memoriálu Zdeňky Vernarské. Organizátor Jan Pokorný z brněnského TyfloCentra popisuje průběh: „Pátý ročník soutěže uživatelů výpočetní techniky byl letos vyhlášen od března do května (do Tmavomodrého festivalu). I letošní ročník byl rozdělen na dvě části: Korespondenční, ve které přihlášení soutěžící plnili postupně tři úkoly. Každý úkol měl většinou tři podotázky, které byly ohodnoceny různým počtem bodů. Kromě obsahové správnosti byla hodnocena i grafická úprava a zpracování otázky. Letos se celkem přihlásilo jedenáct účastníků. Do druhé – finálové – části soutěže postoupilo pět soutěžících, kteří v korespondenční části dosáhli nejvíce bodů. Ve finále si soutěžící postupně volili tři otázky z pěti oblastí, které byly zaměřeny na různá témata výpočetní techniky. Tematickou oblast a stupeň obtížnosti si mohli soutěžící zvolit sami“ vysvětluje Jan Pokorný. Pořadí soutěžících nakonec finálové kolo proměnilo, po korespondenční části třetí Jiří Hladiš dokázal ve finále nasbírat nejvíce bodů a zvítězit. Na druhém místě se umístil Karel Giebisch, třetí byl Petr Schweiner, čtvrtá skončila Dana Škvárová a pátá příčka v letošní soutěži patří Janě Homolové. Vyhlášení výsledků soutěže pak bylo závěrečným bodem doprovodného programu setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky. Hodnotné ceny vítězům předali sponzoři: firmy ACE Design, Galop, NWT a Spektra. Všem finalistům blahopřejeme, štědrým sponzorům děkujeme!

Oslovili jsme vítěze letošního pátého ročníku Memoriálu Zdeňky Vernarské Jiřího Hladiše, aby se s námi podělil o své zážitky…

1. jaké to pro vás bylo – účastnit se Memoriálu?

Bylo to pro mne velmi zajímavé. Chtěl jsem si porovnat své znalosti o výpočetní technice s ostatními.

2. byla to vaše první zkušenost s takovou soutěží?

Ano, byla to první zkušenost s takovouto soutěží.

3. co pro vás výhra znamená? (teď nemyslím jen hodnotné ceny 🙂

Výhra pro mě znamená to, že čas, který jsem věnoval svému koníčku, se mi tímto zúročil. Dobře jsem si zasoutěžil, Karel měl dobrý náskok v korespondenční části, takže závěrečné kolo bylo poněkud plné adrenalinu, zda se mi podaří jej předstihnout. Ztratil jsem body v poslední korespondenční otázce, která se týkala blogů. Tyto služby nevyužívám, ale jinak jsem si byl jistý. Proto se mi povedlo náskok v ústní části srovnat.

4. příští rok budete opět soutěžit?

Proč ne, uvidím, jestli se mi bude dařit, nebo štěstí bude mít někdo jiný. O tomhle přece soutěže jsou, abychom se pobavili a v přátelském duchu pogratulovali vítězům a vzdali čest poraženým. Jsem rád, že taková soutěž u nás je.

A jak hodnotí celou doprovodnou část Tmavomodrého festivalu ředitelka obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, RNDr. Hana Bubeníčková? „Dvoudenní výstava kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké i sobotní setkání nevidomých uživatelů výpočetní techniky jsou ukázkou toho, jak vývoj techniky pomáhá překonávat bariéry, které slepota staví do cesty především v oblasti získávání informací. A také, jak nové technologie umí stavět bariéry nové a jak je potřebné podporovat i tento vysoce specializovaný obor zvaný tyflotechnika“ míní a četná účast mnoha zájemců a návštěvníků její slova potvrzuje.

Celá akce je příležitostí k setkávání, ke každoročnímu oživení kontaktů a blízkosti, je to místo pro potkávání se lidí se společnými zájmy a směřováním. Děkujeme všem, kteří se podílí na existenci Tmavomodrého festivalu a za rok se těšíme se všemi opět na shledanou.

Fotogalerie

Tmavomodrý festival 2012, 18. a 19. 5. 2012


Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS