25. 05.

Autor:

Ve dnech 13. až 14. května proběhl v Brně 22. ročník Tmavomodrého festivalu, mezinárodní hudební přehlídky dětí a mládeže s postižením zraku, pořádané Brněnským kulturním centrem.

TyfloCentrum Brno, o. p. s., opět připravilo doprovodné akce – stejně jako v minulých letech byla pro návštěvníky připravena dvoudenní výstava kompenzačních pomůcek a setkání uživatelů výpočetní techniky, završené finálovým kláním 4. ročníku Memoriálu Zdeňky Vernarské.

I letos měli návštěvníci možnost prohlédnout si a na místě zakoupit výrobky klientů HapAteliéru – sociálně-terapeutické dílny brněnského TyfloCentra: batikovaná trika, keramické nádobí i šperky z nejrůznějších materiálů, magnetické záložky do knih, punčochová zvířátka a mnoho dalších pozoruhodných prací. K dostání byly i obě knihy Jiřího Maršálka, které brněnské TyfloCentrum nevidomému autorovi vydalo.

Naplňováním programu projektu příhraniční spolupráce „Ani nevidomé hranice nerozděluje / Keine Grenze trennt die Blinden“ přivedlo brněnské TyfloCentrum na festival i partnery z Rakouska, ze školy pro zrakově postižené děti a mládež ve Vídni Bundes – Blindenerziehungsinstitut (BBI). Dino Banjanovic i Denise Postl okouzlili svým vystoupením řadu posluchačů a někteří z nich je dokonce považovali za vrchol festivalu.

Výstavy kompenzačních pomůcek se již řadu let účastní renomované firmy z oboru. Návštěvníci s těžkým postižením zraku tak mají poměrně unikátní možnost se pod jednou střechou seznámit s aktuální nabídkou pomůcek, která je u nás k dispozici” říká Josef Konečný, organizátor doprovodných akcí. Kromě počítačových pomůcek a kamerových lup si mohli návštěvníci zakoupit pomůcky ze sortimentu Tyflopomůcek Olomouc, nebo se seznámit s činností škol výcviku vodicích psů, které jsou členy prestižní Světové organizace škol vodicích psů.

„Na pověry nedám“ usmíval se Radek Pavlíček z brněnského TyfloCentra, hlavní organizátor doprovodného programu 22. ročníku Tmavomodrého festivalu. „Naše doprovodné akce sice začínaly v pátek třináctého, ale na »Tmaváč« přišlo hodně lidí a nakonec toto datum přineslo organizátorům i návštěvníkům štěstí“.

Přednášky o novinkách v oblasti výpočetní techniky – přístupnosti produktů firmy Apple a mobilního operačního systému Android – přilákaly rekordní počet návštěvníků a na sobotním jubilejním 20. setkání uživatelů výpočetní techniky Malý sál v Bílém domě do slova a do písmene praskal ve švech. “Zájem návštěvníků nás velmi těší a potvrzuje, že cesta, kterou se ubíráme, tj. testování přístupnosti nových zařízení, pomůcek a technologií, prezentování a publikování výsledků našich testů, je správná,“ říká Radek Pavlíček a Roman Kabelka, spoluautor sobotního programu a jeden z přednášejících, jej doplňuje: “Nevidomí lidé se tak díky činnosti, kterou děláme, mohou seznámit s novinkami a alternativními způsoby, jak řešit kompenzaci svého těžkého postižení zraku.”

Finále letošního Memoriálu Zdeňky Vernarské bylo velmi napínavé a opět zamíchalo pořadím po základní části. Poprvé jsme měli dva soutěžící, kteří v základní části neztratili ani bod a dělili se tak o 1. a 2. místo. “Zlatou medaili” a hlavní cenu v podobě upgrade základní licence programu JAWS si odnesl nováček soutěže pan Petr Schweiner. I další aktivní účastníci soutěže pak získali hodnotné ceny, které věnovaly firmy ACE Design, s. r. o., GALOP sro., NWT, a. s. a výrobní družstvo nevidomých Spektra, v. d. n. Děkujeme za podporu.

Pátek třináctého byl nakonec opravdu šťastným dnem a nabitý program Tmavomodrého festivalu hladce plynul. Hudební vystoupení těžce zrakově postižených dětí a mládeže byla bohatě oceněna vstřícným publikem. Hromový potlesk patřil dětem i jejich pedagogům. U stánku s výtvory HapAteliéru se tísnily hloučky dětí, aby si pořídily památku, nebo dáreček pro rodiče. Účastníci setkání uživatelů výpočetní techniky se mohli seznámit s historií setkávání i s aktuálními trendy z oboru i nabídkou firem, nabízejících kompenzační pomůcky. Letošní ročník Tmavomodrého festivalu byl ohromným zážitkem pro všechny zúčastněné v Bílém domě na Žerotínově náměstí v Brně.

Bližší informace o doprovodných akcích Tmavomodrého festivalu a prezentovaných novinkách lze najít na www.centrumpronevidome.cz/tmf/2011 a www.poslepu.cz.

Fotogalerie

Tmavomodrý festival 2011


3. 05.

Autor:

Rádi bychom zájemcům připomenuli, že ve dnech 13. a 14. května 2011 se koná 22. ročník Tmavomodrého festivalu. Bližší informace o programu celého festivalu najdete na adrese www.bkc.cz/tmavomodry.php

Společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s. již tradičně připravila doprovodné akce, které vám v dalším textu společně s anotacemi přednášek a popisem trasy do místa konání přiblížíme.

Dvoudenní výstava kompenzačních pomůcek proběhne

 • v pátek 13. května od 13 do 18 hodin
 • v sobotu 14. května od 9 do 13 hodin

Seznam vystavovatelů

 • Adaptech, s. r. o., Praha: speciální software a hardware pro nevidomé a slabozraké, kamerové lupy, mobilní telefony
 • ACE Design, s. r. o., Brno: speciální software a hardware pro nevidomé a slabozraké
 • Elvos, s. r. o., Brno: kamerové lupy, hlasové majáčky
 • Galop sro., Praha: speciální software a hardware pro nevidomé a slabozraké, kamerové lupy, mobilní telefony
 • Spektra, v. d. n., Praha: speciální software a hardware pro nevidomé a slabozraké, kamerové lupy, mobilní telefony, další kompenzační pomůcky
 • Sagitta Ltd., s. r. o., Brno: dodavatel optických pomůcek
 • Tyflopomůcky Olomouc: široký sortiment drobných pomůcek

Nebudou chybět ani prezentace škol výcviku vodicích psů před budovou Bílého domu – Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR z Prahy a Škola pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka z Adamova, které jsou členy Mezinárodní federace škol vodicích psů (The International Guide Dog Federation).

Po oba dva dny se také budete moci seznámit s novinkami z oblasti přístupnosti mobilních telefonů se systémem Google Android a zařízení od Apple (iMac, iPhone, iPad).
Číst zbytek článku »


18. 04.

Autor:

V dubnu tohoto roku proběhla další konkrétní realizace výměnných krátkodobých pobytů zrakově postižených a lidí, kteří se jim věnují. Brněnské TyfloCentrum navázalo spolupráci se školou pro zrakově postižené děti a mládež ve Vídni Bundes-Blindenerziehungsinstitut (BBI). V rámci naplňování programu příhraniční spolupráce „Ani nevidomé hranice nerozděluje“ se ve středu 6. a ve čtvrtek 7. dubna 2011 šest zaměstnanců BBI zúčastnilo dvoudenní exkurze v TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Ve středu kolem poledne už trošku nervózní volám kolegyni Ireně, která byla průvodkyní našich partnerů během prvního dne jejich pobytu a očekávala je v hotelu, kde byli ubytovaní, aby jim pomohla v případě potřeby. Slovy “všechno je v pořádku, Radku, přijeli na čas, teď právě obědvají a za chvilku vyrážíme” mě Irča uklidňuje, takže se ještě mohu věnovat posledním přípravám na jejich návštěvu.

Pracovní výměnu zkušeností zahájili naši partneři v HapAteliéru – sociálně terapeutické dílně pro zrakově postižené na Poděbradově ulici 58. Vedoucí dílny Jana Pilgrová představila činnosti a cíle této služby. Hosté si mohli prohlédnout výsledky práce klientů, a jelikož v dílně v tu dobu několik klientů zrovna pracovalo, měli rakouští kolegové také možnost seznámit se s tím, jak dílna funguje v praxi.

Číst zbytek článku »


11. 04.

Autor:

TyfloCentrum Brno, o. p. s. vás zve na akci

Brno – centrum Jižní Moravy

V rámci společného projektu TyfloCentra Brno, o. p. s. a partnerského Bundes-Blindenerzihungs Institutu ve Vídni s názvem Ani nevidomé hranice nerozděluje jsme připravili další ze série společných pobytů klientů se zrakovým postižením. Uskuteční se v druhé polovině května v Brně s cílem poznat toto město, jeho tradice a historickou i moderní tvář. Z Vídně přijedou na akci studenti naší partnerské školy, akce je proto vhodná pro jejich vrstevníky z České republiky, kteří si mohou na akci procvičit komunikační dovednosti, cizí jazyky (němčina, angličtina) a navázat nová přátelství.

Termín: 20. až 22. května 2011
Zahájení pobytu: v pátek 20. května v 18:00 hodin na Internátu Škol pro zrakově postižené v Brně, Kamenomlýnská 2
Ukončení pobytu: v neděli 22. května ve 13:00 hodin v Brně
Doprava: vlastní
Ubytování: Internát Škol pro zrakově postižené v Brně, Kamenomlýnská 2
Strava: plná penze

Účastníci: Akce je určena pro 5 účastníků ve věku 15 až 26 let, a 5 průvodců (rozhoduje pořadí přihlášených). Každý účastník si zajistí vlastního průvodce. Znalost německého jazyka vítána!
Příspěvek na akci za 2 osoby (účastník + průvodce): 1 000 Kč. Platí se předem spolu se zasláním závazné přihlášky na akci.
Touto částkou si účastníci přispívají na část nákladů v rámci programu, ostatní náklady na pobyt jsou hrazeny z prostředků projektu Ani nevidomé hranice nerozděluje, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Z programu:

 • návštěva Expozice kultura nevidomých Technického muzea v Brně,
 • oběd v restaurantu l´Eau Vive na Petrově,
 • prohlídka kasemat hradu Špilberku,
 • návštěva Aquaparku v Kohoutovicích,
 • dopoledne u Brněnské přehrady (hřiště Mraveniště, plavba lodí).

Celý program bude tlumočen do českého i německého jazyka a je připraven s ohledem na potřeby účastníků s těžkým postižením zraku (možnost haptické prohlídky exponátů, rezervace hřiště, atp.).

Zájemci o přihlášky nechť se co nejdříve ozvou Radku Pavlíčkovi na e-mail pavlicek@tyflocentrumbrno.cz nebo na telefon 774 715 101. Počet míst je omezen, s přihlášením proto neotálejte 😉


6. 04.

Autor:

Zveme vás na tradiční akci pro zrakově postižené, Tmavomodrý festival, který se koná ve dnech 13. a 14. května 2011. Tmavomodrý festival je mezinárodní hudební přehlídka zrakově postižených dětí a mládeže. Organizátorem je Brněnské kulturní centrum. Velká koncertní přehlídka proběhne již tradičně v pátek 13. května v odpoledních hodinách (cca od 14 do 18 hodin) v Sále Břetislava Bakaly (tzv. Bílý dům na Žerotínově náměstí v Brně). Hlavní koncert je přístupný po celou dobu konání a vstupné je dobrovolné.

Společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s. již tradičně připravila doprovodné akce:

DVOUDENNÍ VÝSTAVA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

pátek 13. května od 13 do 18 hodin,
sobota 14. května od 9 do 13 hodin.

Co bude k vidění:

 • speciální programy a počítače pro nevidomé a slabozraké,
 • kamerové zvětšovací lupy pro slabozraké,
 • mobilní telefony a PDA zařízení uzpůsobené pro nevidomé,
 • optické pomůcky pro slabozraké,
 • pomůcky ze sortimentu Tyflopomůcek Olomouc (i k zakoupení).

Vystavovat budou firmy Adaptech, ACE Design, Elvos, Galop, Sagitta a Spektra.

Během výstavy bude možnost zakoupit si výrobek z naší výtvarné dílny pro zrakově postižené HapAteliér či košíkářské výrobky z Dědiny.

K zakoupení bude také nová kniha Humorné příběhy 2 aneb Když človíček blázní nevidomého autora Jiřího Maršálka s CD obsahující zvukovou nahrávku povídek, namluvenou Borkem Kapitančikem, moderátorem Rádia Kiss Hády. K dispozici bude i první kniha tohoto autora, kterou TyfloCentrum Brno vydalo před třemi roky, Hledání a snění s CD obsahující zvukovou nahrávku recitace básní v podání brněnského herce Ladislava Lakomého. Cena obou knih je pro tuto výstavu snížena na 150 Kč a zakoupením knih můžete přispět na další literární počiny nevidomých autorů.

Nebudou chybět ani prezentace škol výcviku vodicích psů před budovou Bílého domu – Střediska výcviku vodicích psů SONS ČR z Prahy a Školy pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka z Adamova.

SOBOTNÍ SETKÁNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH UŽIVATELŮ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

V malém sále Bílého domu se v sobotu 14. května uskuteční jubilejní 20. setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky. Těšit se můžete na novinky z oblasti ozvučených mobilních telefonů na platformě Android či informace o tom, jak lze poslepu používat produkty firmy Apple. Dále bude představen program Knihomol, možnost přenosu dat z programu Asistent či informace o lokalizaci a novém obchodním modelu Dolphin software. Proběhne také finále 4. ročníku soutěže pro nevidomé Memoriál Zdeňky Vernarské. Sobotní setkání zahajuje v 9.30, předpokládaný konec je ve 12 hodin.

Další informace a detailní program budeme postupně zveřejňovat na www.centrumpronevidome.cz/tmf.

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA

Doporučujeme se na výstavu vydat s doprovodem, který Vám pomůže v místě s orientací. Zejména v pátek bývá na výstavě velké množství návštěvníků.

Pokud nemáte možnost sebou vzít průvodce, můžete si objednat průvodcovskou službu v Brně. Předpokládá to, že do Brna se budete schopni dostat.

Objednaná asistenční služba může zahrnovat doprovod z nádraží na místo konání, doprovod z místa konání na nádraží, případně také průvodce na místě. Objednávky přijímáme na tel. 774 715 093 nejpozději do 29. dubna 2011 (po tomto datu již nejsme schopni zaručit, že asistenta zajistíme). Platba za asistenci proběhne přímo na místě u pracovníků TyfloCentra Brno dle platného ceníku. Vámi objednaní asistenti budou mít instrukce. Při objednání je nutné sdělit:

 • na které nádraží přijedete, v kolik hodin a odkud jedete,
 • v případě doprovodu z výstavy ze kterého nádraží, v kolik a kam jedete,
 • zda se vám má asistent věnovat i po dobu vašeho pobytu na akci, tj. doprovázet vás na výstavě a pomoci s orientací a s případnými dalšími informacemi.

Pro ty, kteří doprovod budou mít sebou: z autobusového i vlakového nádraží se na Žerotínovo náměstí dostanete tramvají č. 12, směr Technologický park. Z autobusového nádraží Zvonařka je to 5 zastávek, z vlakového Hlavního nádraží to jsou 3 zastávky. Zastávka se jmenuje Česká. Z Hlavního nádraží můžete použít i tramvaj č. 13. V případě potřeby na zastávce Česká se ptejte na Bílý dům.

Příjemný pobyt v Brně, pokud se rozhodnete přicestovat.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS