24. 10.

Autor:

Stalo se již podzimní tradicí, že se dveře břeclavského detašovaného pracoviště TyfloCentra Brno otevírají veřejnosti. Děje se tak u příležitosti Týdne sociálních služeb a kampaně Břeclav – zdravé město. Letos připadl termín na pondělí 22. října a pozvánky zamířily nejen ke stávajícím uživatelům, očním lékařům, do optik, k sociálním pracovníkům jiných organizací a na úřady, ale také k politikům z regionu. Nabídka přivedla patnáct návštěvníků z celého okresu Břeclav.  

Lákadlem pro současné klienty i nové potenciální zájemce o služby TyfloCentra bývá vždy prezentace pomůcek pro nevidomé a slabozraké. V tomto roce přivezl pracovník firmy Sagitta Ltd., s.r.o. sortiment lup pro lidi, kterým již ke čtení nepomáhají obyčejné brýle, a především digitální čtecí zařízení ReadEasy+, které umí přečíst knížku, časopis, ale i obal od potravin, příbalovou informaci od léků a jiné tištěné dokumenty.

Jako každý rok přijal pozvání poslanec inženýr Jiří Petrů, který přišel v doprovodu Igora Chlupa, čerstvě zvoleného krajského zastupitele za ČSSD. Ti se o naši činnost zajímají dlouhodobě, s klienty a pracovnicí diskutovali nejen o politice, ale také o financování sociálních služeb a přislíbili svou pomoc ohledně získávání dotací.

Krátkou návštěvu – překvapení – stihl také starosta Břeclavi MUDr. Oldřich Ryšavý, který se jako lékař zajímal především o optické pomůcky a různé typy slepeckých holí hrazených přes pojišťovny. Z pozice starosty se ptal na počet uživatelů služeb, finanční fungování organizace a poděkoval sociální pracovnici za její práci pro postižené občany. Pracovnice naopak ocenila silnou podporu, kterou od Města Břeclavi cítí, a pochválila práci zdejšího sociálního odboru.

Plakáty, novinové články a především upoutávka v měsíčníku Radnice však přivedla také tři nové zájemce o služby, kterým bylo poskytnuto základní sociální poradenství o kompenzačních pomůckách a další osoby z řad veřejnosti bez postižení zraku.

 


2. 10.

Autor:

Máte problém se zrakem a nestačí Vám již brýle? Jste po operaci šedého zákalu? Trpíte Vy nebo Vaši blízcí makulární degenerací sítnice v důsledku stárnutí? Potřebujete drahé speciální pomůcky a nemá Vám kdo pomoci s jejich vyřizováním? Víte, co by Vám mohlo pomoci ke spokojenějšímu a především soběstačnějšímu životu?
Detašované pracoviště TyfloCentra Brno, o.p.s. v Břeclavi zve na Den otevřených dveří v pondělí 22. října od 9.00 do 16.00 hodin. Zde si můžete prohlédnout ukázku pomůcek a lup pro zrakově postižené a se sociální pracovnicí zkonzultovat své problémy a možnosti. „V rámci akce bude možno vyzkoušet také digitální čtecí zařízení ReadEasy+ firmy Sagitta Ltd., s.r.o., které umí přečíst nejen knížku a časopis, ale také obal od potravin, příbalovou informaci od léků a jiné tištěné dokumenty. Tento přístroj bude k dispozici od 11.00 do 14.00 hodin,“ zve k návštěvě pracovnice Jiřina Falková.
TyfloCentrum poskytuje zejména odborné sociální poradenství, osobní asistenci a organizuje volnočasové aktivity a setkávání pro skupinu svých klientů s těžkým postižením zraku. Uživatelem služby se může stát osoba starší patnácti let.

TyfloCentrum najdete v Břeclavi na adrese Sovadinova 6 (SOU, přední budova, zvonit na zvonek). Více informací u Mgr. Jiřiny Falkové na tel. číslech 774 715 106 nebo 532 308 076.

 


Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnotící a motivační posezení v Břeclavi

Hodnotící a motivační posezení v Břeclavi

26. 09.

Autor:

Břeclavští zasedli k hodnocení a plánování aktivit u svého „kulatého stolu“ po mnoha měsících a tohle setkání bylo pro středisko velmi významné z mnoha důvodů. Předně jsme se v úterý 25. září setkali v počtu jedna pracovnice a sedm klientů, což je takřka plný počet všech aktivně docházejících na volnočasový program.

Již několik týdnů předem motivovala pracovnice klienty, aby povzpomínali, co se jim v uplynulém půlroce (od ledna do léta) v TyfloCentru líbilo, ale také co by chtěli absolvovat v příštích měsících. Bylo poznat, že si všichni vzali úkol k srdci a rozběhla se živá debata, kdy se sypalo hodnocení, pochvaly i návrhy jako z pytle. Na základě vzpomínek jsme jako vsuvku rozvinuli dodatečnou debatu o třídění odpadů a také o zvukových knihách a možnostech jejich přehrávání, protože klienti mají různé zkušenosti.

A co jsme se dozvěděli? Například když zazvonil jednomu z klientů mobilní telefon, reagoval slovy: „Neruš, já teď su na invalidní schůzi!“ Klienti nejlépe ohodnotili zajímavé besedy – s poslancem, hluchoslepým průvodcem po jeskyni, o třídění odpadů, ale také o Karlu Čapkovi a Operetách, které připravily pracovnice Městské knihovny Břeclav. Jako lokální patrioti vzpomínají i na komentovanou výstavu Břeclav pod hákovým křížem v Městském muzeu a galerii. Pracovnici TyfloCentra se ještě líbilo, jak se ujala nová pravidelná aktivita Klub čtenářů. Výstižně vše shrnul jeden z nejstarších klientů: „Mně se líbilo vše, jinak bych sem nechodil!“ Nad výčtem akcí klientky žasly, že ani není možné, abychom jich stihli tolik. Ale je to pravda!

A co plánujeme do budoucna? Na přání klientů se pokusíme:
•    domluvit hudební besedu o muzikálech a literární besedu o místním spisovateli Janu Kostrhunovi
•    navštívit výstavu místních keramiků a budovy bývalého Cukrovaru, kde by měly probíhat výtvarné workshopy, jak jsme se dozvěděli z novin v Klubu čtenářů
•    uspořádat besedu s pracovníky Tyfloservisu, aby nás naučili, jak se máme pohybovat po ulici – stejně jako osleplé klienty z metanolové kauzy, o kterých mluvili v televizi
•    informovat veřejnost o tom, jak by se k nám, nevidícím, měli na ulici chovat
•    setkat se s okrskářem Městské policie Břeclav, který má na starosti naši oblast, a dalšími zajímavými lidmi…

Na závěr dvouhodinové akce poděkovali klienti pracovnici za pořádání zajímavých a pro ně přínosných akcí slovy: „Buďme rádi, že máme takovou iniciativu tady a tolik nápadů!“ Tak ať se nám všem daří nápady realizovat, abychom se stále dozvídali něco nového a byli spokojení!


12. 09.

Autor:

Sociálně aktivizační aktivity zahájilo v září břeclavské pracoviště besedou s pracovnicí Městské knihovny Jindřiškou Klaudovou, která přišla klientům se zrakovým postižením povykládat o možnostech čtení, i když nevidí. Většina ze stávajících návštěvníků jsou senioři, kteří byli celý život samostatní a mnozí rádi četli. Nyní již na písmena nevidí, nepomáhá léčba ani speciální pomůcky, ze situace jsou nešťastní a proto je pro ně nabídka a především ochota zvukové knihovny jako dar z nebe.

Knihovnice přišla dobře vybavená a beseda se nesla spíše v duchu diskuze, kdy klienti kladli spoustu otázek a Jindřiška Klaudová na ně odpovídala. Tím sdělila jak obecné informace, za jakých podmínek je možné z fondu zvukových knih půjčovat, a také s klienty probrala všechny formáty a možnosti přehrávání. Pro zúčastněné bylo důležité především to, že mohli prodiskutovat své individuální požadavky a potíže.

Například jedna z klientek již „přečetla“ v minulosti všech 450 knih na kazetách a přestala vloni do knihovny docházet po potížích, které jí dělá obsluha CD přehrávače. Nevyhovuje jí tento formát. Knihovna má však dalších téměř dvě stě nových knih na kazetách a problém je vyřešen. Další klientku nadchla možnost chodit poslouchat knihy přímo do knihovny a plánované zakoupení MP3 přehrávačů, které by pracovníci zapůjčovali čtenářům v budoucnu domů rovnou s nahranými knihami. Právě jednají s výrobci, aby tyto přístroje měly jen jedno nebo dvě tlačítka, a byly tak snadno ovladatelné i pro seniory.

Tři z klientů rovnou na místě vyplnili přihlášky do knihovny a děkovali pracovnici TyfloCentra za zprostředkování této přínosné besedy. Rozcházeli jsme se všichni spokojení a usměvaví a s těšením na dalších aktivit, které pro TyfloCentrum Městská knihovna Břeclav připraví. V říjnu to budou České operety a v listopadu soutěžní odpoledne alá oblíbený Videostop.


25. 05.

Autor:

Po dlouhé době zavítalo břeclavské TyfloCentrum na návštěvu do Městského muzea a galerie. Klienti si přišli ve čtvrtek 24. května prohlédnout výstavu Koloniál pana Bajzy a přenést se tak do doby svého dětství. Průvodci nám byli jako vždy milí a ochotní pracovníci muzea a texty předčítala Jiřka Falková. Dozvěděli jsme se tak něco ze životopisu Karla Poláčka i natáčení seriálu Bylo nás pět, připomněli si fakta o rozvoji obchodu od pravěku dodnes stejně jako vývoj platidel. Věděli jste, že ve starověku se platilo i solí?

Samotná výstava nás uchvátila každým z 1250 kousků vystavených exponátů. S laskavým svolením jsme si mohli i některé osahat či vyzkoušet. Nejzajímavější byl chladicí box na zmrzlinu, kráječ na uzeniny a „multifunkční“ žehlicí prkno, ze kterého se dá poskládat i žebřík. Delší debaty mezi klienty, kterým je už víc než sedmdesát let, probíhaly u mýdla s jelenem a u cukrových homolí – obojí musel jak obchodník, tak zákazník ještě zpracovat, neexistovaly hotové výrobky jako dnes. Pána zaujal ještě starý motocykl, který by mohl hrát v Četnických humoreskách, a u klobouků zavzpomínal na svého otce, kloboučníka. Paní si se zájmem prohlížela starou deskovou hru a potom učila mladou pracovnici zacházet s váhou a závažími.

Jako obvykle jsme návštěvu muzea končili diskuzí o podobě Břeclavi před mnoha desítkami let, vzpomínkami a srovnáváním. Byla to velmi milá exkurze do třicátých let. Děkujeme!

Fotogalerie

Výstava Koloniál u Bajzů, 24. 5. 2012TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS