12. 05.

Autor:

První květnové úterý nás probudilo nevlídné, zatažené počasí, které slibovalo celodenní déšť. I přesto jsme se však odhodlaně vydali na první letošní daleký výlet, a to až do kraje Leoše Janáčka a lišky Bystroušky – do Hukvald.

Po asi dvou hodinách jízdy  jsme byli vyvezeni přímo až k bráně hukvaldského hradu, což ocenili především klienti, z nichž byli mnozí ještě myšlenkami ve vyhřáté posteli :-).

Po vystoupení nás přivítalo majestátné ticho, pařící se lesy a nádherné kopce začínajících Beskyd. Také prohlídka hradu byla ve znamení rozjímání, kdy jsme si mohli jakožto jediní návštěvníci projít klidným, rozlehlým, opuštěným areálem hradu bez nutnosti mačkání či překřikování se s ostatními výletními skupinami. V naprostém klidu jsme si tak mohli projít všechna nádvoří, nahlédnout do hradní studny, podívat se na řadu vyhlídek a projít se po nesčetném množství ochozů. Velkou atrakcí bylo pro klienty nahlédnutí do přírodního amfiteátru, kde se každý rok pořádá slavný hudební festival Janáčkovy Hukvaldy.

Poté již naše kroky směřovaly kolem bronzové sochy lišky Bystroušky a rozlehlé srnčí obory do nedalekého vodního mlýna, který je místní raritou – na komentovanou prohlídku se nedávno přijeli podívat zájemci až z Ameriky! S naším průvodcem, místním správcem, jsme tak měli jedinečnou možnost přenést se do dob minulých a projít se po více jak sto let starém mlýně s dokonale zachovalým vybavením, které si mohli klienti hapticky prohlédnout.

Na závěr celého výletu nesmělo chybět malé občerstvení a nakoupení suvenýrů, mezi nimiž dominovala místní specialita – Štramberské uši. A jelikož se nakonec celý náš výlet obešel bez deště, budeme mít ještě dlouho na co příjemně vzpomínat.

Fotogalerie

Výlet do Hukvald, 4. 5. 2010


4. 05.

Autor:

Poslední dubnový den tohoto roku se vydali pracovníci a klienti vyškovského TyfloCentra na jarní pěší výlet do Lulče. I když jsme se zpočátku obávali nepříznivé předpovědi počasí, která strašila deštěm a bouřkami, nakonec nás přivítal nádherný, slunečný, téměř letní den, kdy sluníčko pálilo již od brzkých ranních hodin.

Po příjezdu do Lulče, malé vesničky nedaleko Vyškova, jsme se vydali krásnou přírodou na nedaleký kopec, kde jsme se již těšili na letošní první opékání buřtů.

Jelikož bylo počasí bylo opravdu dost teplé, sluníčko pálilo a výstup do kopce byl náročný, cestou jsme si odpočinuli v  turistickém altánku,  z něhož v minulosti startovali paraglaidisté a ze kterého  byl krásný výhled na okolní vesnice a lesy. Proto jsme si společně popsali okolní krajinu a hlavně jsme  ulevili zpoceným zádům od batohů plných důležitého proviantu.

Po oddechu jsme došli polní cestou až k našemu cíli – zahradě na kopci, obestřené dokola krásnými jarními loukami s rozkvetlými stromy. Jelikož nás již pobízel hlad, ohníček brzy vzplál a mohli jsme se dát do opékání. Při opékání samotném bylo velice zábavné neustálé popisování klientům, kde se nachází oheň, kde buřt a kde ostatní klienti. Často tak přímo nad ohněm docházelo k malým osobním soubojům,  které měly naštěstí vždy zdárný konec.  Nutno také podotknout, že i když ten den bylo zrovna pálení čarodějnic, všechny ženské účastnice zvládly opékání bez újmy :-).

Před odchodem jsme nezapomněli pečlivě uhasit oheň a poté jsme se již vydali na zpáteční cestu, která tentokrát vedla náročným terénem z prudkého kopce. Po jeho úspěšném zdolání nás již pohodlná asfaltová cesta provedla celou vesnicí až k zastávce autobusu, odkud jsme se  vrátili zpět do Vyškova.

Celá akce se velice vydařila, a to především díky nádhernému počasí. Zůstalo nám tak nejen mnoho vzpomínek, ale také první letošní opálení.

Fotogalerie

Výlet do Lulče, 30. 4. 2010


3. 05.

Autor:

Duben začal ve vyškovském TyfloCentru netradičně, a to přivítáním nové sociální pracovnice – Evy Kadlecové. Ta se ihned zapojila do chodu TyfloCentra, a to nejen účastí na dubnových akcích.

Měsíc duben byl v TyfloCentru Vyškov ve znamení poznávacích exkurzí, kdy jsme se podívali nejdříve do vyškovského pivovaru a následně do čistírny odpadních vod. Obě tyto akce se vyznačovaly stejnými prvky – výborný průvodce, bohatý výklad a maximální přizpůsobení prohlídky zrakově postiženým (v pivovaru možnost ochutnávek, v čistírně maximálně podrobný popis všech zařízení pomocí rozměrů, objemových jednotek apod.). O obou těchto akcích jste se již mohli dočíst na blogu v samostatných článcích a také shlédnout zajímavé fotografie.

V dubnu nechyběla ani trocha sportu, kdy jsme se s klienty vydali do vyškovského Squash centra na hru oblíbeného bowlingu. Po téměř hodině hry si klienti vychutnali zasloužené občerstvení a sdělili si vzájemné zážitky ze hry. Jak se jim dařilo se můžete podívat na fotografiích.

V průběhu měsíce dubna obdrželi klienti poslední část dlouho očekávaných vypálených výrobků z keramické hlíny, které si vyrobili v březnové keramické výtvarné dílně. Nyní se můžete na fotografiích podívat, jak vypadají jednotlivé výrobky po vypálení glazur, zatímco na březnových fotografiích vypadaly jednotlivé naglazované a naburelované figurky poměrně nevzhledně. Klientům tak vznikly další veselé dárečky pro své blízké.

Závěr měsíce dubna patřil velice vydařenému pěšímu výletu do Lulče, který byl spojený s prvním letošním opékáním buřtů. Jak se klientům opékání dařilo se můžete dočíst v samostatném článku s fotografiemi.

I když se v dubnu neuskutečnilo několik plánovaných akcí, i tak byli klienti moc spokojeni a už teď se těší na převážně venkovní květnové aktivity a výlety.
29. 04.

Autor:

Další z běžných pracovních týdnů začal ve vyškovském TyfloCentru poněkud netradičně, a to exkurzí do čistírny odpadních vod Vyškov. Již při zařazení této akce do programu byly na klientech znát rozpačité reakce a spíše obavy, co je tam může čekat. Nakonec však u většiny z nich zvítězila zvědavost a tak jsme se mohli v pondělí 26. dubna sejít  v poměrně hojném počtu pěti klientů a dvou dobrovolníků před branou čistírny. Již zde bylo patrné, že se naše obavy nevyplní – kdo by čekal neupravený areál plný odpadků, vyteklých splašků s pobíhajícími hlodavci a všudypřítomný nepříjemný zápach, ten se velice mýlil!

Cesta nás zavedla do naprosto dokonale čistého a upraveného areálu, tvořeného barevně sladěnými budovami, věžemi a přečerpávajícími nádržemi všeho druhu. Snad jen neustálé hučení vody nám mohlo připomenout, že se nacházíme v čistírně odpadních vod.

Hned na úvod se nás ujal velice příjemný usměvavý pracovník čistírny, který se na více jak hodinu rozpovídal o všem, co s čištěním odpadních vod souvisí – od technického zajištění až po usměvavé historky, které tu místní zažili. Nejvíce klienty pobavilo vyprávění o likvidaci tisíce lahví nelegálně vyrobeného alkoholu, které museli zdejší pracovníci za dohledu policie jednu po druhé otevřít a znehodnotit vylitím do zdejší čistírny – zejména mužská část výpravy se při tomto vyprávění chytala za srdce…

Po vyčerpávajícím výkladu jsme se mohli s klienty projít mezi jednotlivými budovami, hapticky si prohlédnout jednotlivé nádrže, jejich zabezpečení a další zařízení rozlehlého areálu.

Poté nás již čekalo rozloučení, podepsání do knihy návštěv, velké poděkování našemu průvodci  a vydání se zpět do běžného pracovního ruchu.

Fotogalerie

Exkurze do čistírny odpadních vod ve Vyškově, 26. 4. 2010


7. 04.

Autor:

Měsíc březen vnesl do vyškovského TyfloCentra nejen konečně krásné slunečné jarní počasí, ale také elán a dobrou náladu našim klientům, kteří se hned první březnový den vydali na dlouho očekávanou exkurzi do Tyflopomůcek Olomouc. Tento celodenní výlet do „hanácké metropole“ nabídl klientům nejen prohlédnutí prostor olomouckých Tyflopomůcek, ale především možnost praktického vyzkoušení jednotlivých kompenzačních pomůcek. Na závěr si mohli klienti vyzkoušet oblíbenou zvukovou střelbu.

Další březnový týden zahájil pan Arnošt Mader svou  besedou o kamenech, která přilákala několik zvědavých klientů. Ti se během necelých dvou hodin vyprávění dozvěděli nejen o cestovatelských zážitcích pana Madera, který projel několik světadílů, ale také si mohli hapticky prohlédnout řadu kamenů, vyvřelin a dalších přírodnin.

Následujících několik akcí se věnovalo opět oblíbenému výtvarnému tvoření, které tentokrát začalo glazováním a burelováním hotových výrobků z keramické hlíny – klienti si tak mohli nazdobit svá malá umělecká dílka, která si vymodelovali v únorové výtvarné dílně a získat tak veselé velikonoční dárky pro své blízké (viz fotogalerie).

A aby nebylo modelování málo, hned druhá akce nabídla klientům možnost vyzkoušet si práci se speciální samotuhnoucí hmotou. I tentokrát si klienti vytvořili jarní motivy, jako např. ovečku, kuřátko apod., kterými si budou moci před Velikonoci vyzdobit svůj byt (viz fotogalerie).

Závěr měsíce března probíhal v již předvelikonoční atmosféře, kdy se klienti sešli nejdříve u příležitosti pečení velikonočních beránků a hned druhý den u posezení u kávy a čaje, kdy měli možnost nejen ochutnat upečené výtvory, ale také pohovořit o nadcházejících svátcích a lidových zvycích.

Myslím si, že všechny uskutečněné březnové akce se velice vydařily a bylo již znát, že nás opustila zima, špatné počasí a smutná nálada. Doufám, že nám to vydrží!TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS