24. 02.

Autor:

Dvacátý ročník mezinárodního veletrhu oční optiky a oftalmologie Opta 2014 proběhl na brněnském výstavišti ve dnech 14. – 16. února. A brněnské TyfloCentrum, díky laskavé vstřícnosti Brněnských Veletrhů, se také zúčastnilo. Ve spolupráci s Optikou Čivice a za pomoci Libora Kotola postavilo TyfloCentrum na výstavišti vlastní stánek, na němž prezentovalo svoji činnost a nabízelo zážitkové aktivity. Optika Čivice poskytla TyfloCentru finanční dar, jehož větší část byla využita k pokrytí nákladů spojených s účastí na Optě. Libor Kotol zajistil důstojný stánek, včetně vybavení nábytkem.

Oproti loňskému roku, kdy bylo brněnské TyfloCentrum na Optě poprvé, mělo letos možnost aktivně se zapojit také do doprovodného přednáškového programu, který zajišťuje Společenstvo očních optiků a optometristů – i jim patří poděkování za vstřícnost a spolupráci! Prezentace naší činnosti byla zařazena do pátečního přednáškového programu hned dvakrát a my jsme tak měli možnost názorně osvětlit podobnosti a odlišnosti ve vztahu k ostatním poskytovatelům sociálních služeb zrakově postiženým lidem v Brně a Jihomoravském kraji.

Náš stánek – oproti loňskému roku značně vylepšený – nabízel návštěvníkům z řad odborné veřejnosti užitečné informace o naší činnosti. Optici, oční lékaři, optometristi, oftalmologové i studenti všech těchto oborů měli možnost přímo si vyzkoušet nejrůznější činnosti poslepu (k dispozici jim byly klapky na oči, simulující naprostou ztrátu zraku a hmatové pexeso, šachy i Člověče nezlob se) – pod článkem ve fotogalerii jsou výmluvné momentky. Ti, kteří se u nás zastavili, měli také příležitost prohlédnout si fotky z jednotlivých našich aktivit, seznámit se s výrobky z naší chráněné dílny HapAteliér či zúčastnit se našeho malého kvízu, týkajícího se kompenzačních pomůcek.

Od účasti na Optě jsme si kromě vlastní prezentace slibovali také posílení spolupráce s firmami z řad dodavatelů optického zboží, kterou jsme započali právě před rokem. Věřím, že i tento účel brzy naplníme a že se nám podaří zrealizovat další společnou spolupráci nejen s těmi, se kterými již kooperujeme, ale že získáme na naši stranu další podporovatele, dárce, sponzory.

Z velkých dodavatelských firem optického zboží v rámci České republiky spolupracujeme v tuto chvíli s Optikou Čivice a se Sagittou. Druhá jmenovaná získala letos prestižní ocenění odborné poroty Top Opta za svůj výrobek, usnadňující čtení zrakově postiženým lidem ReadEasy+  MOVE. Srdečně blahopřejeme!

Všem, kteří se o úspěšnou účast brněnského TyfloCentra na veletrhu Opta 2014 zasloužili, děkujeme!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Brněnské TyfloCentrum na mezinárodním veletrhu Opta 2014, 14. až 16. 2. 2014


13. 02.

Autor:

To je název přednášky, kterou se brněnské TyfloCentrum představí odborné veřejnosti na mezinárodním veletrhu Opta 2014. Stane se tak součástí pátečního odborného programu veletrhu, který zajišťuje Společenstvo očních optiků a optometristů, jež poskytlo přednáškový prostor zdarma.

„Pracovníci brněnského TyfloCentra tak mají jedinečnou možnost představit odborné veřejnosti svoji práci a přiblížit jim naše poslání“, vysvětluje Irena Kocí, pracovnice propagace a zdrojů.

Díky vstřícnosti Veletrhů Brno, jimž patří poděkování, zúčastní se brněnské TyfloCentrum také letošního výročního veletrhu Opta po celou dobu jeho konání – tj. od 14. – 16. 2. 2014. Ve spolupráci se stolařem Liborem Kotolem, který sponzorsky zajišťuje neziskové organizaci stánek, budou mít návštěvníci Opty možnost blíže se seznámit s nejrůznějšími pomůckami a celým spektrem činností a aktivit, které nezisková organizace nabízí lidem se zrakovým handicapem. Nabízet bude nejen informace a zážitky, ale také jedinečné výrobky nevidomých kolegů z chráněných dílen HapAteliér.

Poznáte, k čemu slouží tyto pomůcky? Chcete si zkusit, jaké to je třeba chodit, když člověk nemá zrak v pořádku? Jak asi vidí člověk se zrakovým handicapem? Jaká je péče o zrakově postižené lidi v Brně a v Jihomoravském kraji? Nejen na tyto otázky jsme připraveni odpovědět na našem stánku v době konání veletrhu, nebo kdykoli v našem Centru na Chaloupkově ulici č. 3 v Brně – Králově Poli.

Účast brněnského TyfloCentra na veletrhu Opta 2014 finančně podpořila Optika Čivice.

Za spolupráci děkujeme i dalším podnikatelům z oboru: Top Optik Grůzové, optičce Hance Kroumanové a firmě Sagitta. Více o spolupráci s optickými firmami najdete na adrese centrumpronevidome.cz/spoluprace.


18. 11.

Autor:

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhl Den otevřených dveří v brněnském TyfloCentru. Již podruhé jsme otevřeli dveře pronajatých prostor na Chaloupkově ulici č.3, kde již druhým rokem působíme, protože náš dům na téže ulici (č. 7) je v havarijním stavu a nedá se užívat.

Cestu k nám našlo přes sto dvacet návštěvníků. Většina z nich prošla všech pět interaktivních stanovišť, představujících naše jednotlivé sociální služby, které poskytujeme lidem s těžkým zrakovým postižením. Každá služba měla připraveny aktivity, které bylo možné vyzkoušet se zaklapkovanýma očima – mrkněte do fotogalerie pod článkem.

Ve velké klubovně probíhal program přednášek a prezentací, návštěvníci se dozvěděli více o bariérách ve městě, o novém projektu Nevidomí na trh práce, o chráněné dílně HapAteliér, dokonce si mnozí zacvičili na židlích pod speciálním slovním vedením.

Tajemná temná komora – zatemněná místnost plná zvuků, tvarů a vůní – přinesla nečekané zážitky všem odvážným, kteří vystáli frontu a dostali se dovnitř. „Těžko se to vysvětluje, to se musí zažít“, líčí jedna z letošních návštěvnic „temné komory“ Dne otevřených dveří, která právě sundává pásku z očí. V ruce si nese vzkaz, napsaný v naprosté tmě… Více nebudu prozrazovat, ať nekazím dojem těm, kteří si přijdou Den otevřených dveří k nám vychutnat příští rok!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Den otevřených dveří, 14. 11. 2013


4. 11.

Autor:

Letos proběhne Den otevřených dveří v brněnském TyfloCentru ve čtvrtek 14. listopadu od 14 do 19 hodin.

Akce je určena nejširší veřejnosti, srdečně zveme všechny, kteří mají chuť na vlastní kůži vyzkoušet některé – často zdánlivě běžné a obyčejné – činnosti poslepu.
Každá sociální služba, kterou v TyfloCentru poskytujeme, bude mít svoje stanoviště s malými ,,ochutnávkami“ jednotlivých činností poslepu. Ve Velké klubovně pak proběhne strukturovaný program:
  • ASISTENCE: chůze s bílou holí + Pichtův psací stroj Braillova písma
  • PORADENSTVÍ A AKTIVIZACE: fotky, interaktivní činnosti, společenské hry se speciální úpravou
  • HAPATELIÉR: tvoření poslepu v atriu + prodej výrobků + prezentace v klubovně v 16:20
  • REHABILITACE: ukázky práce s PC se speciálními softwary + cvičná kuchyň – měření, vážení, hladinka + ukázka pomůcek
  • TEMNÁ KOMORA – PROŽÍVÁNÍ BEZ DÍVÁNÍ! Temnota plná hlasů, zvuků, vůní, chutí i předmětů…JINÁ DIMENZE?
  • HARMONOGRAM PROGRAMU – VELKÁ KLUBOVNA:

14.00 – 15.30  Kavárna pro klienty – pí. Švejdová
15.45 – 16.15  cvičení Zlaty Zumrové (na židlích, na míčích) – poslepu

16.20 – 16.45  HapAteliér – NOVINKA – chráněná dílna – prezentace

16.50 – 17.15  »Nevidomí na trh práce« – představení projektu (Ing.Plachá)

17.15 – 17.45  Bariéry – přednáška Pepy Konečného a Jiřího Fenze

18.00 – 19.00  propagační materiály, bližší informace – katalog výrobků, brožura o pomůckách,

,,Takzvaná „temná komora“ je zatemněná místnost, v níž dělají průvodce naši nevidomí kolegové z brněnského TyfloCentra,“ přibližuje Tereza Kozderová, vedoucí aktivizačních služeb. ,,Temná místnost potlačí funkce zraku a návštěvníci tak budou moci prožít něco, co sice neuvidí, ale zjistí, že samotný vjem je neméně silný právě zapojením a zvýšeným aktivováním ostatních smyslů – sluchu, hmatu i čichu…zvuková koláž u vchodu do temné komory vybudí dojem vstupu do jiného prostoru; čichový kvíz nastartuje představivost a spolu s hmatovými hádankami dá prožít nezvyklý vjem jinak běžné a obyčejné činnosti,“ vypočítává Kozderová.
Všechny srdečně zveme!

17. 10.

Autor:

Brněnské TyfloCentrum se ve čtvrtek 10. října připojilo k Jarmarku chráněných dílen, který pořádalo sdružení Práh v rámci Dnů duševního zdraví u galerie Vaňkovka v Brně.

Na prostranství podél nákupního centra Galerie Vaňkovka vyrostlo tržiště s výrobky z dalších asi patnácti chráněných dílen. Na našem stánku byly k vidění nejen výrobky z HapAteliéru, návštěvníci měli také možnost sledovat naši nevidomou kolegyni z HapAteliéru, Boženku Přikrylovou, při výrobě tažené ošatky z pedigu.

„Nejvíc se prodávaly výrobky, které nebyly nikde na jiných stáncích: magnetické záložky, embosovaná přáníčka,  pletené čepice..“ vypočítává Jiřina Pojzlová, kolegyně z HapAteliéru. Dodává, že lidé měli velký zájem o plánovaný Den otevřených dveří, který se uskuteční za měsíc, ve čtvrtek 14. listopadu na Chaloupkově ulici 3.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Jarmark chráněných dílen, 10. 10. 2013TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS