24. 09.

Autor:

Zářijový víkend 15. a 16. patřil Erbovním slavnostem. Brněnské TyfloCentrum se akce účastnilo již počtvrté. Slavnosti se odehrávají na volném prostranství parku na Slovanském náměstí. Stánky nejrůznějších zájmových či profesních sdružení, sídlících v Králově Poli, byly rozesety v trávě podél pěšin v parku. Ukazuje se, že pro úspěšný průběh akce je stěžejní počasí. Sobotní brzké odpoledne bylo deštivé a návštěvníky aby jeden hledal lupou… Naštěstí se záhy počasí značně vylepšilo a lidé začali proudit.

„Náš stánek byl umístěn vedle stánku kovářů, kde jsme obdivovali ručně tvořené předměty ze dřeva a kovu a na oplátku se nám dostávalo obdivu za věci z Hapáče,“ líčí kolegyně ze sociálně terapeutické dílny HapAteliér, Kateřina Káldy, která se po oba dva dny akce účastnila. Zároveň potvrzuje, že se brněnské TyfloCentrum do povědomí sousedů Královopoláků dostává, lidé se na náš stánek rádi po roce opět vrací a dokupují si výrobky a předměty z dílen.

„Našimi nejčastějšími hosty u simulačních brýlí a speciálně upravených her pro nevidomé, které si mohli vyzkoušet, byly rodiny s dětmi – je vidět, že děti nemají ostych přijít a bezprostředně si začít něco zkoušet, teprve v takovou chvíli je následují dospělí, kteří by bez takového vybídnutí možná k našemu stánku ani blíže nepřišli a i tak pro ně bylo nejpřijatelnější listovat v katalogu,¨“ vysvětluje Katka.

Návštěvnost našeho stánku na Erbovních slavností byla velká. Lidé si nejvíce kupovali keramické zvonečky a knoflíky, mýdla, magnetické záložky a košíčky z terapeutické dílny, které mají osobité kouzlo ručního výrobku. Návštěvníky hodně zajímala temná komora, která se poprvé v loňském roce stala součástí našeho Dne otevřených dveří a v lidech budila opravdový zájem. Letošní Den otevřených dveří se uskuteční 14. listopadu od 14 do 19 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Erbovní slavnosti 2013, 15. a 16. 9. 2013


17. 04.

Autor:

Milí přátelé,

zveme vás na letošní již 24. ročník Tmavomodrého festivalu. Mezinárodní hudební festival zrakově postižených dětí a mládeže, k němuž se váže celá řada doprovodných akcí.

Letos festival proběhne ve dnech 17. a 18. května.

Naše doprovodné akce jsou pro vás připraveny na pátek 17. května od 13 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Místem konání je jako obvykle sál Břetislava Bakaly neboli Bílý dům v Brně na Žerotínově náměstí.

I tentokrát se v rámci výstavy kompenzačních pomůcek můžete těšit na to nejlepší, co pro nás vystavovatelé, tedy zástupci osvědčených firem připravují včetně olomoucké prodejny Tyflopomůcek, u nichž si budete moci zakoupit jakoukoliv pomůcku pro každodenní či příležitostnou potřebu. V případě, že už teď víte, co byste si chtěli u nich pořídit, vám doporučujeme se s nimi předem domluvit, aby vám ji do Brna přivezli. Týká se to především těch cenově náročnějších.

A jaký program jsme pro vás připravili?

– tradiční 19. ročník výstavy kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené uživatele,

– již po patnácté se představí venkovní prezentace středisek výcviku vodicích psů z Prahy a Brna

tradiční již 22. ročník sobotního setkání příznivců výpočetní techniky s úpravou pro nevidomé a slabozraké uživatele

Výstavu doprovodí prodejní výstava výrobků z produkce dílny HapAteliéru brněnského TyfloCentra a v pátek i prodejní výstava výrobků z produkce žáků Střední školy Aloyse Klara.

V sobotu od 9:30 do 12:00 hodin proběhne v přednáškovém sále již tradiční setkání příznivců výpočetní techniky s úpravou pro nevidomé a slabozraké uživatele. V rámci tohoto setkání si budete moci vyslechnout upoutávky jednotlivých vystavovatelů, v nichž nás seznámí s novinkami a pozvou k návštěvě jejich stánků. A jakéže by to měly být novinky? Půjde především o informace spojené se zpřístupněním Windows 8.

ACE Design: zpřístupnění nového operačního systému Windows 8

Adaptech: Window-Eyes 8.1 v prostředí Windows 8 a Novinky v českém vydání programu SuperNova 13.5x

Spektra: SuperNova, Envid a ZoomText ve Windows 8

Galop: nejzajímavější novinky z nabídky firmy

V druhé polovině přednáškové části nás pánové Matěj Plch, Roman Kabelka a Pavel Ondra v krátkosti seznámí s tím, co jsou to tablety, proč a zda jsou vhodné nebo nevhodné pro nevidomé a s možnostmi jejich případné obsluhy bez použití zraku.

Patrik Pospíšil nám před půl dvanáctou v krátkosti představí vlastnoručně vytvořeného, jednoduchého e-mailového klienta, jehož obsluhu zvládne i úplný začátečník, a který spolupracuje se všemi používanými odečítači v systémech Windows 7 i 8. A kdo ví, možná k tomu ještě přidá i nějaké další, jednoduché a pro mnohé z nás užitečné aplikace.

Na úplný závěr proběhne vyhodnocení a ocenění výherců již šestého ročníku Memoriálu Zdeňky Vernarské. Základní část soutěže v těchto dnech právě probíhá. Finále soutěže se uskuteční během sobotního dopoledne a bude pro zájemce přístupné.

Pokud vás zajímá, jaké byly předchozí ročníky festivalu, podívejte se zde.

V případě potřeby zajištění doprovodu na místo konání, doprovod z místa konání, případně asistenci na místě, kontaktujte naše pracovníky Dispečinku asistenčních služeb na telefonu 515 919 670 nebo na mailu asistence@centrumpronevidome.cz, nejpozději do 10. 5. 2013. Po tomto datu již nejsme schopni zaručit, že asistenta zajistíme.


28. 03.

Autor:

Brněnské TyfloCentrum mělo opět po roce příležitost přivítat čtyřicet zahraničních studentů, které sem přivedla Mendelova univerzita v Brně.

Lidé z Belgie, Dánska, Finska, Holandska i ze Slovenska studují ve svých zemích obory související se sociální sférou, zejména oblastmi financování sociálních služeb. To se projevilo po prezentaci ředitelky brněnského TyfloCentra, RNDr. Hany Bubeníčkové, v následné diskuzi, kdy byly vznášeny dotazy zejména na způsob financování naší organizace.

Během úterního odpoledne 26. března měli studenti také možnost na vlastní kůži vyzkoušet některé aktivity poslepu – cvičná kuchyňka se proměnila v místnost s několika stanovišti – kromě vaření čaje zkoušeli čichový kvíz a drobné kompenzační pomůcky pro lidi s těžkým postižením zraku. Atrium se proměnilo v arénu šermířů – studenti s klapkami na očích se snažili zorientovat v neznámém prostoru. Velkému zájmu účastníků exkurze se těšili naši lektoři práce s PC se speciálními softwary.

Exkurze byla zakončena návštěvou HapAteliéru. Zprvu se zdálo nemožné, aby se všichni najednou vešli do nevelkých prostor dílny, ale nakonec prezentace dílen proběhla nad očekávání všech zúčastněných výborně.

Mezi studenty bylo i několik povědomých tváří – někteří se totiž účastnili exkurze již v minulém roce. Ti ocenili zejména realizaci věcí, které ještě loni byly ve stadiu plánů do budoucna – jako například otevření chráněné dílny. Pochvalovali si také zařazení praktických stanovišť do programu exkurze a naši snahu vylepšovat program prezentačních akcí.

Tak zase za rok na shledanou!

Fotogalerie

Zahraniční studenti na exkurzi v brněnském TyfloCentru, 26. 3. 2013 - fotogalerie na Flickru


4. 03.

Autor:

Již devatenáctý ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie Opta 2013 proběhl na brněnském výstavišti ve dnech 22. – 24. 2. 2013. Díky vstřícnosti organizátorů, jmenovitě paní Ireně Klugarové, se i brněnské TyfloCentrum mohlo výstavy aktivně zúčastnit.

Poděkování patří i stolaři Liboru Kotolovi, který poskytl na náš stánek zdarma koberec a zajistil i jeho odborné položení.

Návštěvníkům veletrhu z řad převážně odborné veřejnosti (studenti spec.škol, jejich pedagogové, oční lékaři, optici, optometristi a oftalmologové) jsme předávali informace o naší činnosti. Naší snahou bylo představit péči o zrakově postižené, kterým již oční korekce nepomáhá. Seznámili jsme je s prací kolegů z Tyfloservisu, nastínili jsme úlohu Školy pro výcvik vodicích psů a objasnili jsme jim rozdíly i podobnosti mezi námi.

Také proběhla setkání s řediteli či majiteli firem, dodávajících zboží do optik, abychom jim nabídli spolupráci. Od února jsme spustili provoz chráněné dílny HapAteliér a začínáme nabízet první výrobky… A také hledáme cesty, jak získat finanční podporu naší činnosti.

Kromě osvěty a připomenutí organizací, poskytujících sociální služby zrakově postiženým lidem, jsme měli za cíl pozvat návštěvníky veletrhu k nám, aby se mohli blíže seznámit s naší prací.

Všechny zájemce o bližší informace o péči věnované zrakově postiženým lidem srdečně zveme ve středu 13. 3. k nám do TyfloCentra na Chaloupkovu ul.č. 3 v Brně – Králově Poli. Od 17-ti hodin pořádáme setkání profesně spřízněných podnikatelů i optiků a očních lékařů, takový uzavřený »Půlden otevřených dveří«, kde blíže představíme brněnské TyfloCentrum a vedoucí brněnského Tyfloservisu, Ing. Bc. Petr Karásek, pohovoří o práci Tyfloservisu. Návštěvníci budou mít možnost také prakticky zakusit radosti i strasti života potmě a na vlastní kůži vyzkoušet např.chůzi s bílou holí či přípravu svačinky poslepu. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Fotogalerie

Opta 2013, 22 až 24. 2. 2013


28. 02.

Autor:

V úterý 19. února jsme byli pozváni do studia Brněnské televize, abychom popovídali o spuštění provozu chráněné dílny HapAteliér.

Ředitelka brněnského TyfloCentra, RNDr. Hana Bubeníčková, sochařka a nová kolegyně z dílny Božka Přikrylová a Irena Kocí využily pozvání a představily svoji práci i výrobky z dílny, pro které hledají odbytiště.

Rozhovor byl odvysílán ve Vlně z Brna – na výsledek se můžete podívat zde.

Děkujeme Brněnské televizi za pozvání a za zveřejnění podoby naší dárcovské dmsky v titulku!

Fotogalerie

Brněnská televize pozvala do studia brněnské TyfloCentrum, 19. 2. 2013 - fotogalerie na FlickruTyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS