17. 03.

Autor:

Český rozhlas Brno je nejstarší, největší a především nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu. Posluchačům v Jihomoravském a Zlínském regionu každodenně nabízí čtyřiadvacetihodinové regionální vysílání. Podílí se také na vysílání celoplošných stanic zpravodajstvím, publicistikou a dalšími skvělými pořady.

Klienti TyfloCentra patří k věrným a pozorným posluchačům brněnské rozhlasové stanice. I proto jsme 10. března 2015 společně zavítali do budovy Českého rozhlasu Brno na Beethovenově ulici. Zde jsme byli srdečně přivítáni panem ředitelem Jaromírem Ostrým, který se s námi podělil o různé veselé i kuriózní příhody a zážitky z natáčení rozhlasových pořadů.

Děkujeme všem zaměstnancům ČR Brno za uspořádání této exkurze, jejich vstřícný přístup k našim klientům a zejména panu řediteli za jeho poutavé a humorně laděné vyprávění o životě a zajímavé práci v rozhlasové stanici.

Poděkování patří také velkému počtu našich klientů, kteří se exkurze zúčastnili. Odměnou nám je vaše spokojenost a zájem a my se těšíme na další akce s vámi.

Zdroj fotografií: Český rozhlas Brno a TyfloCentrum Brno, o.p.s.

 

Fotogalerie

01_Budova ČR_Brno

 


18. 12.

Autor:

Dne 3.12. se abonenti z TyfloCentra sešli u prvního tajemství a to, že se do areálu katedrály dostanete motorovým vozidlem, přes závoru, jen na povolení biskupství, ale to se nás netýkalo.

Dalším  tajemstvím pro nás byla návštěva biskupského muzea, umístěného v budově při schodišti ze Zelného trhu. Prostory muzea jsou v suterénu a tvoří je sedm výstavních místností, kterých obsahem je průběh života Ježíše Krista. Vše je ztvárněno obrazy, sochami a církevními předměty. Měli jsme dvě privilegia a to, že sochy ať ze dřeva či kamene, jsme si mohli „prohlédnout“ rukama. V každé místnosti bylo pět až deset exponátů z dochované náboženské historie jižní Moravy. Zaujaly dřevěné sochy napuštěné konzervační volskou krví, které překonaly staletí. Druhým privilegiem byla možnost pro náš doprovod fotografovat. Velice výstižný výklad nás upoutal na necelou hodinu.

Třetí tajemství byla vlastní katedrála (od slova katedra=vyučovací místo). Její prostor je dělen na dvě části. V přední oltářové jsou mimo oltář zajímavé okenní vitráže a také výzdoba schodiště na kazatelnu. V zadní části je šest oltářů se sochami světců a obrazy. Vpravo od oltáře je kaple pro soukromé rozjímání s kovovými plastikami na skleněných dveřích. Zaujme také netradiční moderní křížová cesta s obvyklými 14 zastaveními.

V exteriéru katedrály je krásný portál vchodu, kazatelna, kde kázal Jan Kapistrán. Ta nemá vlastní schodiště a je přístupná pouze po doneseném žebříku. Na jedné z opěrných zdí je ve výšce asi 4 metry lucerna, do které se svíce vytahovaly ze země průtahem v opěrných kamenech.

Nyní ještě, co jsme neviděli i v okolí. K výhledům na sever a jih od Brna je možné vystoupit po 124 schodech na dodatečně přistavované věže s obrovskými zvony. Na severní straně je poklop, kterým se po 48 schodech dá sestoupit do zatopených sklepů starobylé restaurace U fajfky (kdysi v ní bydlel i Alfons Mucha). Na západní straně je v bastionu Puhlík umístěn cihlový vodojem (půdorys asi 16 x 3,7 x 6 metrů), do kterého se voda čerpala z řeky Svratky, tehdy tekoucí v  prostorách Lamplova mlýna, později lázní na Kopečné . Z vodojemu byla také napájena kašna Parnas,z části zachovalou cestou s nyní označenými poklopy. Je také potřeba se zmínit o částečně přístupných, nyní klášterních, Kapucínských zahradách v blízkosti biskupské konsistoře.

Snad těch tajemství / netajemství bylo už dost 🙂

Napsal: účastník Jirka Kratochvíl

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Tajemství Petrova, 3. 12. 2014


14. 11.

Autor:

Dobrý den, vítáme Vás na dni otevřených dveří. Ve čtvrtek 13. 11. 2014 se z tradičního dne stal v TyfloCentru Den otevřených dveří. Naše chaloupka otevřela všechny dveře pro všechny, kteří měli zájem přijít se podívat na naši práci. Již několik týdnů před samým dnem Dé se sešel tým pracovníků, aby vymyslel program, který Vás obohatí, poučí, ale i pobaví. Mezi novinkami našeho programu bylo Tyflokafé, neboli kavárna ve tmě. Po dokonalém zatemnění místnosti si naši návštěvníci, za symbolickou cenu, mohli vychutnat kávu a zákusek v naprosté tmě. O komfort našich návštěvníků se staral 3 členný tým. Díky jejich péči se Tyflokafé stalo velkým lákadlem a zážitkem. Myslím si, že všichni překonali své hranice. Náš tým v tom, že zvládl během dne otevřených dveří obsloužit mnoho zákazníků, ale i Vy, zákazníci sami. Opravdu není jednoduché vstoupit do naprosté tmy, do neznámého prostoru, s neznámými lidmi a proto Vám patří také velký obdiv a díky.

Abychom se nezastavili pouze u naší horké novinky, během tohoto „otevřeného dne“ jste mohli zažít i aktivity, které rozvíjely představu toho, jak se naši klienti cítí. Návštěvníci si mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí, labyrint plný překážek, se kterými se nevidomí na svých cestách a pochůzkách setkávají. Kdo zrovna neměl náladu na to vyzkoušet si chůzi s bílou holí, mohl zvolit jako variantu návštěvu oddělení her pro nevidomé (zvukové pexeso, hmatové pexeso, oblíbené Trojky a další…) velmi příjemným zpestřením byla i soutěž Paměťolamy, která probíhá v centru jako pravidelná aktivita.

V centru se snažíme držet i fyzičku a proto jsme do programu zařadili cvičení s naší cvičitelkou Zlatou, která návštěvníkům předvedla, jak se dá nenáročně cvičit. V podvečerních hodinách nám naše smysly zbystřila ukázka sebeobrany, kterou mohou vzít za své i nevidomí. Stačí pouze navštěvovat naše kurzy, abyste se mohli i Vy připravit na osoby, které by Vám mohly ublížit.

Jako stálou a neopomenutelnou nabídku na našem dni otevřených dveří jsme nabídli náhled do tajů výpočetní techniky pro nevidomé, dále kompenzační pomůcky, které mohou být pomocníkem nejen našim klientům, ale i všem lidem, protože některé pomůcky jsou dobré tzv. vychytávky.

Náš exkurz po dni otevřených dveří bychom mohli zakončit u naší skvělé dílničky HapAteliér, kde si každý mohl vyzkoušet embosování a domů si mohl odnést svůj malý výrobek. Na koho by se snad nedostala řada, či není výtvarně zdatný, mohl si zakoupit již hotový výrobek, který byl vyroben v dílně HapAteliér.

Domnívám se, že se Den otevřených dveří 2014 vydařil, bez Vás návštěvníků by to nemělo to správné kouzlo. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto dne.

Ve zpětné vazbě, kterou jsme dostali od návštěvníků, se nejvíce líbily aktivity Tyflokafé, dílnička – aneb vyrobte si sami a ukázka práce s PC, mobily a kompenzačními pomůckami.

Protože se sluší a patří, abychom dali zpětnou vazbu i my Vám, milí návštěvníci, tak na závěr pár slov. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu, doufáme, že jste si od nás odnášeli dobrou náladu a zachováte nám náklonnost i v příštím roce. Takže na dni otevřených dveří 2015 na viděnou :-).

My už se těšíme!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Den otevřených dveří Brno, 13. 11. 2014


14. 11.

Autor:

Přijďte nahlédnout do světa zrakově postižených! Zvala pozvánka na Den otevřených dveří v břeclavském TyfloCentru, který se konal ve středu 5. Listopadu 2014.

Nahlédnout do prostoru regionálního pracoviště TyfloCentra v Břeclavi, vyzkoušet si pomůcky a hry pro zrakově postižené nebo prohlédnout a koupit si výrobky z HapAteliéru, využili nejen budoucí zdravotníci, ale také veřejnost.

Pro návštěvníky jsme měli přichystány ukázky her pro nevidomé a slabozraké. K čemu slouží konkrétní pomůcky, mohli účastníci tipovat formou kvízu nebo rovnou vyzkoušet jejich funkci se zavázanýma očima. Především mladé zdravotní asistenty zaujaly simulační brýle. Při jejich zkoušení se rozvinula diskuse o jednotlivých vadách. Zážitkem byla i chůze s bílou holí a zdolání jednoduchých překážek. Lépe si pak představili problémy lidí s postižením zraku při závěrečné diskusi o předsudcích a mýtech.

Letošní Den otevřených dveří se vydařil! Budeme se těšit na další v příštím roce.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Den otevřených dveří Břeclav, 5. 11. 2014


14. 11.

Autor:

Můžeme tento článek začít klasickým, ve středu 12.11.2014 jsme se vydali na exkurzi do areálu SAKO Brno, ale možná by nebylo špatná začít odněkud jinud. Od takové malé eko pohádky.

Byla, nebyla jedna plastová láhev, ta si stála v obchodě v polici a čekala, až si ji někdo vezme domů. Netrvalo ani moc dlouho a láhev si opravdu někdo zakoupil. Mladá dívka, která velmi spěchala. Láhev ledabyle hodila do košíku, celou ji natřepala, až se bublinky začaly plašit. Láhev projela pokladnou a šup, už byla v temné kabeli a jediné, co mohla láhev dělat, bylo držet si své víčko, aby nevypustila „duši“. Naše milá láhev Petka se nosila snad celý den po různých koutech města. Pomalu z ní ubýval obsah a Petka věděla, že se blíží její konec. Mladá dívka dopila celý obsah lahve a chtěla Petku vyhodit. Šly si tak spolu okolo různě barevných kontejnerů a tu se dívka zastavila a chtěla Petku vyhodit. Petka se bránila a nechtěla si lehnout do modrého kontejneru, snažila se navigovat do vedlejšího, žlutého kontejneru, který je na plasty. Petka se bránila, co to šlo, ale bylo to stejně marné, mladá dívka odhodila Petku do modrého kontejneru. Papír z tohoto kontejneru byl sice příjemný, že hřál a byl měkčí, ale přece jen, bylo zde něco špatně. Petka měla dost času na přemýšlení, co se asi děje, a kde je chyba. Její přemýšlení však narušilo chrčení a velké vibrace. Celý kontejner se nadzvedl, Petka z toho až málem víčko upustila, a všechno se vyhodilo do nějakého auta. V autě to chvíli drncalo, Petka byla celá pomačkaná, a najednou světlo, velký dlouhý pád a šup na pás. Na pásu měla naše Petka chvíli na vzpamatování, ale než stačila celý tento šok rozdýchat, objevila se ruka, která ji vzala a hodila ji mezi ostatní plast. Petka zajásala, že je konečně mezi svými.

Pokud chcete i vy, aby odpadky, které vyprodukujeme, skončily na tom správném místě, třiďte odpad. Zkoumejte, co do kterého kontejneru patří, pokud si nevíte rady, odhoďte odpad do klasické popelnice. Nepřidělávejme lidem práci, buďme ekologičtí. Pokud si nevíte rady, obraťte se na paní Ing. Alenu Procházkovou z EnviCentra ve společnosti Sako Brno, nebo se přihlaste u nás a půjdeme znovu na další exkurzi, kde se to dozvíte.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Exkurze do areálu SAKO Brno, 12. 11. 2014TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS