4. 07.

Autor:

Teploměry ukazují vysoké teploty, koupaliště jsou plná a i kalendář nasvědčuje příchodu prázdnin. Ano, je tu červen, šestý měsíc gregoriánského kalendáře, kdy začíná na severní polokouli léto. Název měsíce je odvozován různými způsoby, někteří tvrdí, že jeho původ je v červenání ovoce a jahod typické pro tuto dobu. Jiní zase přikládají význam jména červům, kteří v tomto období dělají škody na ovoci. V měsíci červnu se též slaví Mezinárodní den dětí.

Naší cílovou skupinou jsou však soby starší 15 let, kteří se také občas rádi vrátí do období dětství, i když jen ve vzpomínkách. Tuto možnost jsme jim umožnili v rámci výtvarné dílničky s náhvem „Motýlení aneb Motýli z papíru“, kdy jsme si v prostorách kanceláře z barevných papírků vytvořili krásný veselý hmyz.

Abychom získali nové informace a dozvěděli se novinky z oblasti pracovního práva, změny zákona o zaměstnanosti a mnoho dalšího, absolvovali jsme kurz pracovní rehabilitace „Pracovně právní minimum“. Tento kurz se konal v rámci projektu Slepotou život nekončí.

Čokoláda patří mezi nejlahodnější a nejpopulárnější pokrmy na celém světě. I naši klienti si rádi „smlsnou“ na tomto lahodném pokrmu a proto jsme navštívili výstavu „Čokoládové mámení“, kde jsme mohli zapojit všechny smysly: čich, hmat a chuť.

Také jsme se naposled v tomto „školním roce“ setkali s očním lékařem MUDr. Liborem Němcem, který nám přišel popovídat moudra na téma „Oko a pilíře zdraví“.

V červnu se také konalo druhé setkání nad oblíbenou knihou v rámci akce Čtenářský klub aneb učení za školou, kdy jsme s klienty pokračovali v četbě knih, které si sami vybrali.

Na přání klientů byla uspořádána odveta souboje se zákeřnými kuželkami a to na bowlingové dráze v restauraci U Prcka. Akce se vydařila, celé odpoledne nás provázel smích a i medaile byly.

Závěr měsíce byl věnován akci „Vítání prázdnin s opékáním špekáčků“. Společné chvíle jsme prokládali historkami z dětství a vzpomínkami na proběhlé akce.

 

Krásné léto všem!!


12. 06.

Autor:

Jarní období přímo láká k delším vycházkám a sportovním aktivitám. Neváhali jsme a s klienty jsme tedy v pátek 4.května 2012 vyrazili z Vyškova do sousední vesnice Drnovice, která je dnes známá rozhlednou, která se nachází na kopci Chocholík. Abychom se mohli rozhlédnout do okolí, museli jsme vyjít 144 schodů.

Dne 14.května se v kanceláři TyfloCentra Vyškov konalo tradiční Posezení u kávy a čaje, které je typické především hodnocením již proběhlých akcí, prostor pro připomínky, návrhy a nápady na akce, o které by měli klienti zájem.

Sportovními aktivitami jsme pokračovali i v poslední části měsíce. Tentokráte jsme se zjišťovali, jak jsme na tom s přesností a „rozdali“ si to s deseti dřevěnými kuželkami. Akce Koulelo se koulelo aneb Turnaj v bowlingu se uskutečnil v pátek 25. května a klienti si užili spoustu legrace. Jak sami řekli: „Nebylo ani vítězů, ani poražených.“ A tudíž společné vítězství oslavili v místní restauraci.

Pondělí 28.května sice nebylo slunečné, ale to nevadilo našim klientům, kteří se sešli v odpoledních hodinách v kanceláři TyfloCentra Vyškov a společně s pracovníky se naučili vytvářet květiny z krepákového papíru. Některé tato výtvarná aktivita bavila více, některé méně, ale i přes to jsme vyrobili vázu plnou barevných květin. Klienti své výtvory věnovali na ozdobu kanceláře a tímto jim velice děkujeme.

Výletem jsme začínali, výletem i skončíme. Dne 29. května jsme se vydali do Kroměříže, kde jsme společně navštívili jednu z dominant zahradní architektury Květnou zahradu. Průvodcem po této raně barokní památce nám byl pan Jiří Sigmund, který nás nejprve seznámil s historií zahrady, a poté jsme se mohli společně vydat poznávat tropické rostliny, které jsou umístěny ve dvou velkých sklenících hned u vchodu do zahrady. Návštěva byla pro klienty velice zajímavá a to i přes to, že jsme se nedostali do samotného srdce zahrady – rotundy, která je momentálně v rekonstrukci. Za zmínku však stojí aktuálně probíhající instalace panelů jejichž úkolem bude mluveným slovem popisovat jednotlivé exponáty, čímž dojde ke zpřístupnění informací osobám se zrakovým postižením.

A teď už jen – vesele na červen!!!


2. 05.

Autor:

Duben je měsíc charakteristický především proměnlivým počasím. Nám však počasí přálo a tudíž jsme mohli uskutečnit aktivity, které byli zaměřeny jak na protažení těla, tak i získání nových informací či tvorbu „výtvarných děl“.

Začátek měsíce byl věnován projektu Slepotou život nekončí, kdy jsme s klienty vyrazili na besedu s osobami s hluchoslepotou s názvem „Kolem ticho, kolem tma aneb Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme“. Na besedě jsme se seznámili s různými komunikačními prostředky, které tito lidé využívají, dozvěděli jsme se, jak osoby s hluchoslepotou tráví svůj volný čas a jak se realizují ve výtvarném oboru.

Před Velikonočním pondělkem jsme si vyrobili „haptické“ kraslice a to pomocí nalepování vlny, šnečků z vlny, koření či dalšími technikami, které si sami klienti vymysleli.

S panem Mgr. Lukášem Šínem jsme se vydali do pravěku v brněnském muzeu Anthropos, kde jsme nejen obdivovali známého mamuta s mládětem, ale měli jsme možnost si hapticky prohlédnout kosti pravěkých zvířat či nástroje, které tamější obyvatelé používali ke svému přežití.

Společně s klienty brněnského TyfloCentra jsme se zúčastnili besedy I život ve tmě je bohatý aneb Pod rouškou tmy, kdy nám o svém životě a profesní dráze povídal pan Anton Mészáros, opět v rámci projektu Slepotou život nekončí.

V duchu Velikonoc jsme pokračovali i v polovině dubna, kdy jsme zavítali do Muzea Vyškovska, které prezentovalo práce a velikonoční výtvory žáků základních škol a základních uměleckých škol okolí Vyškova a současně jsme měli možnost si prohlédnout nádherné výrobky tvořené patchoworkem.

Nesmíme opomenout ani tradiční setkání s očním lékařem panem MUDr. Liborem Němcem, jež nás seznámil s metodami čínské medicíny akupresurou a akupunkturou jako dalšími způsoby jak pozitivně působit na naše oči.

Velice zajímavá byla exkurze u dobrovolných hasičů města Vyškova a odborný výklad pana Vojtěcha Suráka, při níž jsme nejen zjistili jak těžký je dýchací přístroj, jak vypadají proudnice, ale také jsme se usadili i do hasičského auta.

Konec dubna byl spíše odpočinkový, věnovaný besedě o tradicích, které se pojí k jarnímu období, a tvorbě čarodějnic.

Start nového ročního období máme úspěšně za sebou a už teď se těšíme na další setkání.


1. 12.

Autor:

Měsíc listopad se ve vyškovském TyfloCentru nesl v duchu besed a prezentace služeb TyfloCentra.

Nejprve jsme se vydali do země, která je i přes vysokou chudobu zemí krásnou. Atmosféru země nám přiblížil v úterý 2.11.2010 „Potulný učitel“ pan Jan Tvrdík, který po Indii cestoval 3 měsíce. Ve vyškovském TyfloCentru nám prezentoval nejen fotky z této cesty, ale i mnoho zážitků a nechyběla ani haptická prohlídka suvenýrů.

Po dlouhém cestování jsme nechali hýčkat nejen svoji duši, ale i tělo na besedě o fytoterapii s paní Zlatou Zumrovou, která se konala v úterý 9.11.2010. Beseda byla velmi poučná, dozvěděli jsme se, jak se vyrábí čaj v pytlících, který čaj je pro naše tělo nejvhodnější a další poznatky, které náš organismus posilují. Na závěr besedy si každý klient namíchal vlastní krém, kam přidal olej z rostlin podle toho, na kterou část těla krém chtěl aplikovat.

Následně v jednom týdnu proběhl Den otevřených dveří a to v úterý 23.11.2010 a následně jsme byli pozváni na Den pro dětskou knihu, která se konala v sobotu 27.11.2010 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Účast byla na poměry a velikost města přiměřená. Cílem bylo nastínit práci pracovníků TyfloCentra a především služeb, které společnost poskytuje osobám se zrakovým postižením. Vše jsme se snažili nastínit formou zážitků jako byla např. chůze s bílou holí, ukázka a popis kompenzačních pomůcek, společenské hry bez zrakové kontroly, či poznávání koření podle čichu, a rozeznávání předmětů denní potřeby hmatem.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem „pomocníkům“, kteří byli ochotni věnovat svůj volný čas a zajistit průběh těchto akcí.


5. 11.

Autor:

Měsíc říjen patřil na jižní Moravě podpoře a propagaci sociálních služeb napříč jejich zaměřením, cílovými skupinami a poskytovateli. Také břeclavské pracoviště TyfloCentra Brno, o.p.s. se zapojilo do dvou „Veletrhů“ a uspořádalo Den otevřených dveří. Kromě toho spolupracuje na bezbariérových úpravách chodníků v centru města a pomáhá mezi svými klienty s výzkumem pro podporu a plánování sociálních služeb pro potřeby krajského úřadu.

Týden sociálních služeb proběhl v regionu první týden, proto jsme sbalily pomůcky pro zrakově postižené a vydaly se v úterý 5. října do Hustopeč. Kryté stánky bezpečně chránily vystavovatele před nepříznivým počasím a to neodradilo téměř 400 zájemců, převážně dětí a studentů zdejších škol, kteří se přišli podívat. U stánku TyfloCentra bylo stále plno, nejvíce zaujaly obrázky zrakových vad, brýle simulující zrakové vady a ukázky Braillova písma. Učitelky ze základních škol se zajímaly, jak je možné takové brýle vyrobit a plánují s dětmi na toto téma vytvořit projekt. Pracovnice TyfloCentra samozřejmě nabídly svou pomoc. Účast v Hustopečích byla však důležitá také kvůli seznámení s místními organizacemi – například Svazem tělesně postižených, navázání spolupráce se sociálním odborem městského úřadu a zahájením depistáže klientů v rámci projektu „Slepotou život nekončí“.

O dva dny později, ve čtvrtek 7. října, již svítilo slunce a rozjasnilo tak Veletrh sociálních služeb na Pěší zóně v Břeclavi. Zde organizátoři připravili kromě prezentace jednotlivých subjektů také hudební doprovodný program a vyhlásili vítěze ankety o nejvstřícnějšího řidiče MHD. U stánků se během dne zastavilo také asi 400 kolemjdoucích a stávajících uživatelů sociálních služeb. TyfloCentrum se dělilo o stánek se Spolkem neslyšících a dohromady tvořili velmi zajímavý celek se všemi vystavovanými pomůckami, které jiné organizace neměly.

Do třetice připravily břeclavské pracovnice Jiřina Falková a Žaneta Benešová Den otevřených dveří na pondělí 18. října. Lákadlem pro veřejnost se stala dopolední prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, kterou uskutečnily kolegyně z brněnského Tyfloservisu. Ačkoliv bylo rozesláno asi osmdesát pozvánek a účast přislíbili pečovatelé, lékaři i pracovníci úřadů, otevřenými dveřmi prošlo celkem patnáct zájemců. Stávající klienti TyfloCentra využili Tyfloservisu, vyzkoušeli optické pomůcky a některým z nich již pomáháme s vyřizováním. Velmi nás těší zájem tří úplně nových zájemců o služby a také návštěva poslance ing. Jiřího Petrů. Ten se o problematiku postižených zajímá a působí v rámci své práce také v parlamentní komisi. Za sociální odbor Městského úřadu dorazil koordinátor komunitního plánování Jaroslav Kolda.

Úspěšný měsíc završila beseda o Hieronymu Lormovi a jeho abecedě pro hluchoslepé, kterou Jiřina Falková připravila ve svém volném čase pro návštěvníky mikulovské Galerie Efram. V neděli 24. října sem přišlo téměř dvacet posluchačů, kteří neváhali zavázat si oči šátky, zastrčit do uší vatu a zkoušet komunikovat jako lidé postižení hluchoslepotou.

Všechny tyto propagační aktivity jsou pro malé pracoviště jako je Břeclav velice důležité. Lidé potřebují informace, aby věděli, kam se mohou v případě potíží obrátit, a těch není nikdy dost. Více informací o službách lze získat přímo u sociálních pracovnic na tel. číslech 532 308 076 nebo 774 715 106.

Fotogalerie

Den otevřených dveří a jiné prezentační aktivity v Břeclavi, říjen 2010TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS