7. 11.

Autor:

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Vyškov srdečně zve všechny, kdo mají zájem dozvědět se něco více o poskytovaných sociálních službách a nahlédnout do světa zrakově postižených na Den otevřených dveří.

KDY: v úterý 19. listopadu 2013 od 9:00 do 16:00

KDE: TyfloCentrum Vyškov, Osvobození 56, Základní škola Letní pole, vchod brankou ze strany budovy

PROGRAM:

 • představení nabídky služeb: odborné sociální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, příspěvku na péči, průkazek ZTP a ZTP/P aj., předčitatelská a průvodcovská služba, pořádání volnočasových akcí pro klienty
 • ukázka kompenzačních pomůcek
 • k vyzkoušení: chůze s bílou holí, psaní na Pichtově psacím stroji, brýle simulující zrakové vady
 • smyslové kvízy a hry
 • ukázka a prodej výrobků z chráněné dílny

Další informace Vám poskytnou Mgr. Zuzana Šrámková, tel.: 774 715 108, e-mail: sramkova@tyflocentrumbrno.cz a Renata Hejkerlíková, tel.: 532 308 248, e-mail:hejkerlikova@tyflocentrumbrno.cz

Rádi Vás přivítáme!

 


4. 11.

Autor:

Letos proběhne Den otevřených dveří v brněnském TyfloCentru ve čtvrtek 14. listopadu od 14 do 19 hodin.

Akce je určena nejširší veřejnosti, srdečně zveme všechny, kteří mají chuť na vlastní kůži vyzkoušet některé – často zdánlivě běžné a obyčejné – činnosti poslepu.
Každá sociální služba, kterou v TyfloCentru poskytujeme, bude mít svoje stanoviště s malými ,,ochutnávkami“ jednotlivých činností poslepu. Ve Velké klubovně pak proběhne strukturovaný program:
 • ASISTENCE: chůze s bílou holí + Pichtův psací stroj Braillova písma
 • PORADENSTVÍ A AKTIVIZACE: fotky, interaktivní činnosti, společenské hry se speciální úpravou
 • HAPATELIÉR: tvoření poslepu v atriu + prodej výrobků + prezentace v klubovně v 16:20
 • REHABILITACE: ukázky práce s PC se speciálními softwary + cvičná kuchyň – měření, vážení, hladinka + ukázka pomůcek
 • TEMNÁ KOMORA – PROŽÍVÁNÍ BEZ DÍVÁNÍ! Temnota plná hlasů, zvuků, vůní, chutí i předmětů…JINÁ DIMENZE?
 • HARMONOGRAM PROGRAMU – VELKÁ KLUBOVNA:

14.00 – 15.30  Kavárna pro klienty – pí. Švejdová
15.45 – 16.15  cvičení Zlaty Zumrové (na židlích, na míčích) – poslepu

16.20 – 16.45  HapAteliér – NOVINKA – chráněná dílna – prezentace

16.50 – 17.15  »Nevidomí na trh práce« – představení projektu (Ing.Plachá)

17.15 – 17.45  Bariéry – přednáška Pepy Konečného a Jiřího Fenze

18.00 – 19.00  propagační materiály, bližší informace – katalog výrobků, brožura o pomůckách,

,,Takzvaná „temná komora“ je zatemněná místnost, v níž dělají průvodce naši nevidomí kolegové z brněnského TyfloCentra,“ přibližuje Tereza Kozderová, vedoucí aktivizačních služeb. ,,Temná místnost potlačí funkce zraku a návštěvníci tak budou moci prožít něco, co sice neuvidí, ale zjistí, že samotný vjem je neméně silný právě zapojením a zvýšeným aktivováním ostatních smyslů – sluchu, hmatu i čichu…zvuková koláž u vchodu do temné komory vybudí dojem vstupu do jiného prostoru; čichový kvíz nastartuje představivost a spolu s hmatovými hádankami dá prožít nezvyklý vjem jinak běžné a obyčejné činnosti,“ vypočítává Kozderová.
Všechny srdečně zveme!

17. 04.

Autor:

Milí přátelé,

zveme vás na letošní již 24. ročník Tmavomodrého festivalu. Mezinárodní hudební festival zrakově postižených dětí a mládeže, k němuž se váže celá řada doprovodných akcí.

Letos festival proběhne ve dnech 17. a 18. května.

Naše doprovodné akce jsou pro vás připraveny na pátek 17. května od 13 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Místem konání je jako obvykle sál Břetislava Bakaly neboli Bílý dům v Brně na Žerotínově náměstí.

I tentokrát se v rámci výstavy kompenzačních pomůcek můžete těšit na to nejlepší, co pro nás vystavovatelé, tedy zástupci osvědčených firem připravují včetně olomoucké prodejny Tyflopomůcek, u nichž si budete moci zakoupit jakoukoliv pomůcku pro každodenní či příležitostnou potřebu. V případě, že už teď víte, co byste si chtěli u nich pořídit, vám doporučujeme se s nimi předem domluvit, aby vám ji do Brna přivezli. Týká se to především těch cenově náročnějších.

A jaký program jsme pro vás připravili?

– tradiční 19. ročník výstavy kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené uživatele,

– již po patnácté se představí venkovní prezentace středisek výcviku vodicích psů z Prahy a Brna

tradiční již 22. ročník sobotního setkání příznivců výpočetní techniky s úpravou pro nevidomé a slabozraké uživatele

Výstavu doprovodí prodejní výstava výrobků z produkce dílny HapAteliéru brněnského TyfloCentra a v pátek i prodejní výstava výrobků z produkce žáků Střední školy Aloyse Klara.

V sobotu od 9:30 do 12:00 hodin proběhne v přednáškovém sále již tradiční setkání příznivců výpočetní techniky s úpravou pro nevidomé a slabozraké uživatele. V rámci tohoto setkání si budete moci vyslechnout upoutávky jednotlivých vystavovatelů, v nichž nás seznámí s novinkami a pozvou k návštěvě jejich stánků. A jakéže by to měly být novinky? Půjde především o informace spojené se zpřístupněním Windows 8.

ACE Design: zpřístupnění nového operačního systému Windows 8

Adaptech: Window-Eyes 8.1 v prostředí Windows 8 a Novinky v českém vydání programu SuperNova 13.5x

Spektra: SuperNova, Envid a ZoomText ve Windows 8

Galop: nejzajímavější novinky z nabídky firmy

V druhé polovině přednáškové části nás pánové Matěj Plch, Roman Kabelka a Pavel Ondra v krátkosti seznámí s tím, co jsou to tablety, proč a zda jsou vhodné nebo nevhodné pro nevidomé a s možnostmi jejich případné obsluhy bez použití zraku.

Patrik Pospíšil nám před půl dvanáctou v krátkosti představí vlastnoručně vytvořeného, jednoduchého e-mailového klienta, jehož obsluhu zvládne i úplný začátečník, a který spolupracuje se všemi používanými odečítači v systémech Windows 7 i 8. A kdo ví, možná k tomu ještě přidá i nějaké další, jednoduché a pro mnohé z nás užitečné aplikace.

Na úplný závěr proběhne vyhodnocení a ocenění výherců již šestého ročníku Memoriálu Zdeňky Vernarské. Základní část soutěže v těchto dnech právě probíhá. Finále soutěže se uskuteční během sobotního dopoledne a bude pro zájemce přístupné.

Pokud vás zajímá, jaké byly předchozí ročníky festivalu, podívejte se zde.

V případě potřeby zajištění doprovodu na místo konání, doprovod z místa konání, případně asistenci na místě, kontaktujte naše pracovníky Dispečinku asistenčních služeb na telefonu 515 919 670 nebo na mailu asistence@centrumpronevidome.cz, nejpozději do 10. 5. 2013. Po tomto datu již nejsme schopni zaručit, že asistenta zajistíme.


7. 03.

Autor:

Jaro je tu, a my bychom rádi pozvali všechny příznivce turistiky a výletů do přírody na celoroční cyklus vycházek. Bude se jednat o vycházky přírodou Národního parku Podyjí. Tato řada vycházek je určená všem, kdo mají chuť poznávat okolí Znojma a zejména přírodní krásy Národního Parku Podyjí, a sami by se vzhledem ke svému těžkému zrakovému postižení na tyto trasy nevydali.

Pro rok 2013 se společně vypravíme nejdříve v březnu na Kraví horu, kde budeme obdivovat zdejší vřesoviště a dozvíme se něco o péči, kterou jim Správa Národního Parku Podyjí věnuje. V dubnu bude následovat vycházka z Havraníků na Saelsfieldův kámen. V květnu zařadíme výlet z Podmolí přes Šobes  k Devíti mlýnům.

Červnový termín bude patřit Hardeggské vyhlídce. Kdo už někdy absolvoval tuto turistickou trasu, nemusí zůstávat pozadu. Při této příležitosti nás totiž čeká výstava exponátů ptáků a poslech jejich hlasů přímo v návštěvnickém středisku v Čížově. Při další vycházce se můžete těšit na povídání a smyslové poznávání z oblasti botaniky a dendrologie na cestě z Hradiště na Králův stolec.

Následující dvě turistické trasy plánované v srpnu a v září budou věnované oblasti Vranovska. Nejdříve se vydáme z Čížova přes Větrník k Lusthauzu a na Lesnou, a poté přes Vranovskou bránu do Vranova – Benátky. V říjnu nás na závěr čeká trasa z Čížova do Lukova.

S kým?

Tento sled turistických výletů pro Vás budeme připravovat společně s paní Svatavou Holubovou, která působí v návštěvnickém středisku Čížov – Správy Národního Parku Podyjí, a která se stane po čas vycházek naší odbornou průvodkyní.

 Proč?

Součástí vycházek budou informace o navštívených lokalitách a také smyslové poznávání dřevin, květin a živočichů NP. Nebudou chybět zajímavosti či historické informace o místech, kterými budeme procházet.

 Náročnost?

U všech vycházek se bude jednat o lehce náročné turistické trasy v délce 3 až 7 km. Zaměříme se na zpevněné a širší cesty.

 Co s sebou?

Pohodlné oblečení a obuv, pití a svačinu, peníze na dopravu či oběd. Kdo potřebuje, měl by mít s sebou svého průvodce. Průvodce nejen doprovází, ale také popisuje okolní prostředí a zprostředkovává smyslové poznávání. Průvodce můžeme zajistit z řad pracovníků nebo našich dobrovolníků.


4. 03.

Autor:

Již devatenáctý ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie Opta 2013 proběhl na brněnském výstavišti ve dnech 22. – 24. 2. 2013. Díky vstřícnosti organizátorů, jmenovitě paní Ireně Klugarové, se i brněnské TyfloCentrum mohlo výstavy aktivně zúčastnit.

Poděkování patří i stolaři Liboru Kotolovi, který poskytl na náš stánek zdarma koberec a zajistil i jeho odborné položení.

Návštěvníkům veletrhu z řad převážně odborné veřejnosti (studenti spec.škol, jejich pedagogové, oční lékaři, optici, optometristi a oftalmologové) jsme předávali informace o naší činnosti. Naší snahou bylo představit péči o zrakově postižené, kterým již oční korekce nepomáhá. Seznámili jsme je s prací kolegů z Tyfloservisu, nastínili jsme úlohu Školy pro výcvik vodicích psů a objasnili jsme jim rozdíly i podobnosti mezi námi.

Také proběhla setkání s řediteli či majiteli firem, dodávajících zboží do optik, abychom jim nabídli spolupráci. Od února jsme spustili provoz chráněné dílny HapAteliér a začínáme nabízet první výrobky… A také hledáme cesty, jak získat finanční podporu naší činnosti.

Kromě osvěty a připomenutí organizací, poskytujících sociální služby zrakově postiženým lidem, jsme měli za cíl pozvat návštěvníky veletrhu k nám, aby se mohli blíže seznámit s naší prací.

Všechny zájemce o bližší informace o péči věnované zrakově postiženým lidem srdečně zveme ve středu 13. 3. k nám do TyfloCentra na Chaloupkovu ul.č. 3 v Brně – Králově Poli. Od 17-ti hodin pořádáme setkání profesně spřízněných podnikatelů i optiků a očních lékařů, takový uzavřený »Půlden otevřených dveří«, kde blíže představíme brněnské TyfloCentrum a vedoucí brněnského Tyfloservisu, Ing. Bc. Petr Karásek, pohovoří o práci Tyfloservisu. Návštěvníci budou mít možnost také prakticky zakusit radosti i strasti života potmě a na vlastní kůži vyzkoušet např.chůzi s bílou holí či přípravu svačinky poslepu. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Fotogalerie

Opta 2013, 22 až 24. 2. 2013TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS