24. 10.

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, pomocí kterých lze v případě náhle vzniklého akutního stavu nebo úrazu zabránit závažným důsledkům a případně smrti postiženého člověka.
Vidící člověk se s problematikou poskytování první pomoci může opakovaně setkat během školní docházky, v rámci školení u zaměstnavatele nebo v přípravném kurzu pro řízení motorových vozidel. K dispozici jsou rovněž příručky první pomoci, jejichž stěžejní část tvoří instruktážní kresby nebo fotografie, pomocí kterých si vidící člověk dokáže vytvořit jasnou představu, jak při první pomoci postupovat. Žádný ze zmíněných kanálů ovšem nemůže člověk s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomý) uspokojivě využít. Povědomí o poskytování první pomoci je tak mezi těžce zrakově postiženými relativně nízké.

Z tohoto důvodu nabízíme lidem s těžkým (zejména nevidomým) speciální kurz, ve kterém se mohou základům první pomoci za pomoci specifických metod (verbální popis, polohování, ošetřování a simulovaných zranění a simulovaných situací, zvukové ukázky z reálných a simulovaných situací apod.) naučit. Absolvování kurzu přispívá ke snížení závislosti nevidomých a těžce zrakově postižených občanů na pomoci jiných osob tím, že se naučí samostatně ošetřovat drobná poranění u sebe i u jiných (např. při péči o vlastní děti), rozlišovat, které poranění budou vyžadovat lékařský zásah a efektivně komunikovat se složkami integrovaného záchranného systému. Sama existence kurzu rovněž nabourává vžité představy veřejnosti o tom, že nevidomí jsou závislí na pomoci jiných a sami ostatním pomáhat nemohou.

Pokud i vy máte zájem o získání vědomostí a dovedností z oblasti poskytování první pomoci, přihlaste se do kurzu první pomoci, který pořádá TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Kurz bude probíhat od prosince 2011 do května 2012 v prostorách brněnského TyfloCentra, Chaloupkova 3, 612 00 Brno – Královo Pole.

Kurz se bude konat vždy v pondělí dopoledne, či odpoledne (dle preferencí přihlášených), v blocích o rozsahu 4 hodin, asi 2x do měsíce.

Kurz obsahuje celkem 40 výukových hodin (10 lekcí), z toho 20 hodin je teoretických, 10 hodin praktického nácviku a 10 hodin individuálních konzultací.

Cena kurzu je 600 Kč, lze využít možnosti financování prostřednictvím výtěžku z Koncertů ve tmě, v případě potřeby vám pomůžeme se sepsáním žádosti o příspěvek na kurz.

Lektorem kurzu je Tomáš Marek, DiS. – diplomový zdravotnický záchranář.

Maximální počet účastníků kurzu je 6, minimální 4. Pořadatel si vyhrazuje právo na odložení začátku kurzu v případě nenaplnění počtu účastníků.

Program kurzu první pomoci zahrnuje nepřímou srdeční masáž, umělé dýchání, ošetření krvácení, první pomoc při infarktu, polohování zraněného, ošetření zlomenin, ošetření úrazů spojených s amputací končetiny, ošetření popálenin, ošetření poranění očí, ošetření pneumotoraxu, Crash syndrom, protišoková opatření, obvazovou techniku, druhy a obsah lékárniček.

Přihlásit se můžete do konce listopadu 2011 Mgr. Anně Horké e-mailem horka@tyflocentrumbrno.cz nebo telefonicky na 515 919 667, 774 715 103.


Autor:

Tags: ,

Přidat komentář


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/web/virtuals/132902/virtual/www/subdom/blog/wp-content/themes/wp-simply-06/wp-simply-06/comments.php on line 82


TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS