14. 10.

Autor:

Dvanáct stanovišť, čtyři živly, nespočitatelná zábava a unikátní pasivní dům se zelenou střechou. To je Otevřená zahrada Nadace Partnerství, která se ukrývá pod špilberským svahem v samém centru Brna (vstup z Údolní ulice). Vznikla na místech kdysi nádherných měšťanských zahrad, které však časem zchátraly. V roce 2006 se Nadace Partnerství rozhodla, že bývalým zahradám vdechne nový život. Podařilo se, a tak vznikl prostor pro moderní environmentální vzdělávání.

Takto začíná úvodní představení otevřené zahrady, kterou jsme navštívili v pátek 10.10.2014. Na srazu se nás sešla pěkná řádka a tak byla naše výpravu opravdu různorodá a velká. Celým areálem nás provedla paní Helena Peřinová, která začala svůj výklad u pasivního domu. Jeho složitou funkci nám velmi jednoduše a vcelku dopodrobna popsala.

Dalším stanovištěm se nám stala pyramida z dřeva. Na ní byly umístěny plaketky z bronzu a na nich různá zvířata. V podstatě jsme si mohli zjistit, kde je koho predátor a jak to v životě funguje.

Na dalším stanovišti jsme prosvištěli několik milionů let vývoje během chvilky. Zákoutí se sluneční energií vzduchem a vodou jsme potom šli v pomalejším tempu, protože strmost kopce, ve kterém se zahrada nachází, nám dala vcelku zabrat. Společně jsme si ale řekli, že je krásné mít taková místa uprostřed centra, že je krásné když se spolu shledáme a když je nás hodně, je i více zábavy.

Děkujeme všem účastníkům a Vám, kterým to nevyšlo, vzkazujeme „nevadí bude jiná akce“ a třeba se sem, zase do Otevřené zahrady, vrátíme.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Otevřená zahrada, 10. 10. 2014


8. 10.

Autor:

Spolu s klienty jsme kráčeli ke zdraví snad mílovými kroky. Na čerstvém vzduchu v zahradě u Smrku jsme se sešli společně 30.9.2014. tato aktivita probíhala pod záštitou akce Brněnské dny pro zdraví. Odpolední návštěva zahrady u Smrku se nesla v duchu přátelské nálady i počasí. Sesedli jsme se společně u stolu, kde jsme si povídali o tom, jak se máme a s jakým očekáváním přicházíme. Poté jsme se začali věnovat výtvarné tvorbě, a to především tvorbě z hlíny a využívali jsme razítka s motivy indických květin. Tato aktivita bavila všechny návštěvníky nejen tím, že se můžeme vrátit do dětských let, kdy jsme dělali bábovičky na písku a plácali bláto dohromady, ale i tím, že zapojujeme naši fantazii při tvorbě a řekněme si otevřeně, není to vůbec jednoduché zpracovat si kus hlíny. Dalším naším krokem ke zdraví byla přednáška od paní doc. PaedDr. Marie Blahutkové, Ph.D. ,která se zabývá Psychologií sportu, Psychomotorikou a Psychologií koučování.Proč je důležité sportovat a zajímat se o své zdraví nám vysvětlila během velmi zajímavé, poutavé a poučné besedy. Prakticky jsme si vyzkoušeli cvičení a dostali jsme dobré rady. Paní Blahutková nás všechny naplnila novými znalostmi, optimistickým přístupem a nadšením zkoušet různá cvičení. Protože se jednalo o nenáročná cvičení, zvládne to opravdu každý. Takže žádné výmluvy na to, že jsme staří, mladí, unavení, zasmušilí, ale šup kráčejme společně ke zdraví.

Poslední zařazenou aktivitou bylo cvičení pod dozorem paní Zlaty Zumrové, která cvičí s našimi klienty i v TyfloCentru. Toto cvičení bylo další ukázkou toho, že to jde a vůbec to nebolí. Cvičili jsme na čerstvém vzduchu v prostředí velmi klidném a plném zeleně a proto nám toto cvičení dalo velmi mnoho energie.

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, všem, kteří se na této aktivitě podíleli a zvláštní poděkování patří paní docentce Blahutkové, která si na nás udělala čas a bez nároku na finanční odměnu přišla mezi nás a dala nám skvělý a nezapomenutelný zážitek. Děkujeme!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Happening u Smrku, 30. 9. 2014


8. 10.

Autor:

Věznice nebo také – z části podle typu – vězení, káznice, šatlava, žalář či nápravně výchovné zařízení je zařízení, ve kterém se vykonává trest odnětí svobody. Na toto téma jsme se bavili v pondělí 29. 9. 2014 v naší klubovně na Chaloupkove 3. Přijeli za námi pracovníci z věznice Kuřim.

Na návštěvu přijeli hned 4 pracovníci. Každý je v kontaktu s vězni každý den. Jejich poutavá přednáška trvala 2 hodiny a měli jsme mnoho místa pro dotazy. Dozvěděli jsme se, jak to vypadá s obsazeností, jaký mají odsouzení denní režim, jak je to s pracovním uplatněním, ale i co náplní volného času. Ač vždy slýcháme, že ve věznicích se mají jako v ráji a že mají veškerý komfort, jistě nebude žádný komfort to, že sdílíte pokoj hned s několika lidmi. Je pravdou, že sorta lidí, která se sejde na oddělení je od osob, které vyrůstali v nepříznivém sociálním prostředí, ale jsou zde i osoby, které jsou vysokoškolsky vzdělaní, jsou to podnikatelé a osoby, které si „žili na velké noze“ a možná i z nudy se ocitly právě v tomto zařízení. Je na zvážení každého z nás, zda se jedná o komfortní zařízení, kde se dá schovat a dobře a levně (bereme-li v potaz to, co by si hradil odsouzený sám) a zda je to opravdu komfortní, když nemáte přístup k rodině. Každopádně jsme měli o čem přemýšlet, mohli jsme zhodnotit, jaká je realita od toho, co do nás televizní filmy tlačí a pokud jste u toho nebyli, nezoufejte, určitě se nám podaří zařadit do programu návštěvu z jiného zajímavého prostředí. Sledujte program, hlaste se na aktivity a zažijete podobné zážitky jako my při této besedě.

Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným klientům a jejich doprovodům a v neposlední řadě patří také velké díky pracovníkům z Věznice Kuřim, kteří nám připravili velmi zajímavou a obohacující přednášku.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Beseda o věznici Kuřim, 29. 9. 2014


1. 10.

Autor:

V úterý 16. září jsme se s našimi klienty vydali poznat krásy Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, které bylo poprvéotevřeno 11. července 2009. Představuje ojedinělou a největší sbírku historických kočárů, saní a luceren.

Každý člověk se postupem času a stárnutí s přibývajícími zkušenostmi stává patriotem, člověkem, který miluje své blízké, rodinu a samotnou zemi, ve které žije. Všechny tyto pocity ale spojuje něco, co naši předkové cítili jako samozřejmost, je to víra, která podporuje našeho ducha. A to je jedna z hlavních myšlenek muzea kočárů, která by měla oslovit každého, který překročí práh a ocitne se na půdě, která byla prolita potem našich předků, na místě, kde není prostor pro špatnosti a komerci dnešního mnohdy prázdného života. Strávený čas v muzeu, který nás přivede k zamyšlení nad věcmi, které by nás možná nikdy nenapadly, bude tím, co nás pohladí a osloví. V muzeu je k vidění, jak se mísí řemeslný um našich předků s duchem, kterého vdechli do každého kočáru. Vidíme zde kombinaci skvostných kočárů, které sloužily člověku v těch nejradostnějších chvílích života, ale i takové, které se vybírali na poslední cestu. Jde o unikátní sbírku, která díky této skladbě nemá ve světě obdoby a v nás probudí pocity, které posílí naši mysl i ducha pro další cesty naším životem.

Měli jsme možnost si prohlédnout největší sbírku biskupských kočárů a saní, největší sbírku smutečních kočárů ve střední Evropě a největší smuteční kočár všech dob postavený firmou Brožík. Pan Václav Obr, majitel sbírky, nám přiblížil každý vystavený exponát zajímavým a  poutavým výkladem.

S krásnými dojmy jsme se všichni vydali na cestu zpět k domovu.

Děkujeme všem, kteří se výletu zúčastnili a těšíme se na další poznávání našeho krásného okolí.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem, 16. 9. 2014


23. 09.

Autor:

„Třináctka pro nás není nešťastné číslo – alespoň letošní sobota 13. září se vydařila,ˮ usmívá se Jana Brzobohatá z chráněné dílny HapAteliér brněnského TyfloCentra. Na Slovanském náměstí v Brně – Králově Poli proběhly v sobotu 13. září 2014 Erbovní slavnosti, kterých se brněnské TyfloCentrum opět zúčastnilo. Letos popáté.

Nový stánek, který si HapAteliér pořídil, měl premiéru. Většinou bývá počasí vlídné, tentokrát ovšem zpočátku hodně pršelo a stánek významně pomohl v úspěšné prezentaci výrobků i služeb brněnského TyfloCentra.

„Líbily se zejména nové výrobky z keramiky, které jsme přes léto v chráněné dílně HapAteliér vytvořili, zaujala také slepotisková přání, košíky z pedigu, některé kombinované s keramikou a jinými materiály, opět se k nám vraceli spokojení zákazníci z let minulých, ˮ vypočítává Jana Brzobohatá. Stranou zájmu návštěvníků slavností nezůstaly ani četné společenské aktivity, ukazující možnosti kompenzace zrakové nedostatečnosti – jako třeba speciálně upravené společenské hry či ukázky nejrůznějších pomůcek, usnadňujících život ve tmě.

Pro ty, které vrtkavé počasí od návštěvy našeho stánku odradilo, je připravena žhavá novinka – HapAteliér brněnského TyfloCentra spustil e-shop.

V nejbližší době bude příležitost koupit si něco z našeho HapAteliéru na jarmarku chráněných dílen před kavárnou Práh 9. října. Pokud byste nechtěli čekat – a podléhat rozmarům počasí – přijměte pozvání do našeho e-shopu!TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS