19. 04.

Autor:

Právě skončila závěrečná zkoušková lekce kurzu první pomoci. Na čtyřech stanovištích byly připraveny čtyři modelové situace. Těžce zrakově postižení klienti brněnského TyfloCentra, po absolvování devíti výukových lekcích, v nichž si připomněli zasuté vědomosti, nebo se naučili věci pro ně do té doby neznámé, se postupně ocitali vprostřed situací, v nichž byli oni v hlavní roli zachránců.

I s těžkým zrakovým handicapem dokázali rozpoznat různé druhy simulovaných zranění a ošetřit je. Diagnostikovali tak popáleninu, zastavili krvácení po nehodě cyklisty, zlomeniny horních i dolních končetin a fixovali je, rozdýchali cvičné figuríny a přivolali záchranáře-profesionály.

Vedoucí kurzu – Tomáš Marek, diplomovaný zdravotnický záchranář, shrnuje: „Zpočátku byla tréma vidět na všech“ hodnotí a dodává: „jde o to naučit se taky zvládat stres, kdyby se člověk náhodou do nějaké takové situace dostal, aby dokázal udělat aspoň něco“ uklidňuje klienty.

Celkově třetí kurz první pomoci, konaný v brněnském TyfloCentru v rámci dlouhodobého Individuálního projektu, financovaného Jihomoravským krajem, očekávání nevidomých klientů splnil. Josef Konečný, jeden ze čtyř absolventů kurzu, shrnul své hodnocení kurzu takto: „Ten kurz byl fakt dobrý a jsem rád, že jsem si mohl oprášit dávno zapomenuté informace a hlavně si prakticky vyzkoušet postupy, kdysi nám vštěpované v hodinách branné výchovy. Příjemně mě překvapila ochota všech figurantů, se kterou trpělivě snášeli naše »velejemné« zacházení“ chválí J.Konečný.

Absolvování kurzu přispívá ke snižování závislosti osob s těžkým postižením zraku na pomoci druhých tím, že je naučí samostatně ošetřovat drobná poranění u sebe i u jiných (např. vlastních dětí), rozlišovat, která poranění budou vyžadovat lékařský zásah a účinně komunikovat se složkami integrovaného záchranného systému. Sama existence kurzu nabourává vžité představy veřejnosti o tom, že nevidomí jsou závislí na pomoci jiných lidí a sami ostatním pomáhat nemohou.

Na konec ještě shrnutí figurantky a hodnotitelky závěrečné zkouškové lekce,  A. Horké: „Vaše pokroky jsou viditelné“.

Fotogalerie

Kurz PP, závěrečné zkoušky, 11. 4. 2011


1. 07.

Autor:

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno nabídku sociálních služeb rok od roku rozšiřuje a vylepšuje. Většina kurzů pro zrakově hendikepované, které jsou v běhu po celý školní rok, v červnu končí. Jedním z takových kurzů byl i kurz vaření pro osoby s těžkým postižením zraku.

Výuka probíhala v malých skupinkách po dvou lidech a účastníci si osvojili základy práce v kuchyni. Samostatná příprava stravy je tedy dovednost, která člověku pomáhá snížit závislost na pomoci jiných osob. Vlastní přípravě stravy ovšem předchází také nákup potřebných surovin. Tomuto nákupu zase předchází znalost toho, co všechno je potřeba nakoupit, aby člověk mohl konkrétní jídlo uvařit. Je také dobré znát, kde potřebné suroviny sežene a kolik přibližně stojí. Nezbytnou dovedností pro úspěšné zvládnutí kuchyňských prací je rovněž obsluha a údržba kuchyňského vybavení či speciálních kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké.

O samostatnosti v kuchyni lze proto hovořit teprve tehdy, jestliže člověk zvládne v uspokojivé míře všechny tyto navzájem provázané dovednosti. Z toho důvodu kurz klade důraz zejména na propojení jednotlivých dovedností. Kurz probíhá částečně v terénu (nakupování) a částečně v prostorách TyfloCentra, které je vybaveno cvičnou kuchyňkou se vším potřebným vybavením, včetně nejrůznějších kompenzačních pomůcek pro domácnost.

Pokud vás kurz vaření zaujal, přečtete si další informace či si prohlédněte fotogalerii.


23. 06.

Autor:

„Podívej, to je ale nešika, je celý odřený, asi se vyboural na kole,“ je slyšet rozechvělý hlas. „A jestlipak měl cyklistickou helmu,“ konstatuje druhý hlas. „Au, au, to bolí, au, pomoc, pomoc!“, ozývá se pro změnu ze schodů za rohem. Takhle nějak začínal náš dnešní terénní kurz první pomoci na Hradišti – výkřiky zraněných, různorodé reakce účastníků. A na to vše dohlíželo shora usměvavé sluníčko, které našim akcím letos prostě přeje.

Během dopoledne si klienti znojemského TyfloCentra společně s klienty z Ateliéru Samuel v praxi vyzkoušeli ošetřit:

  • Cizí těleso v ráně (hřebík ve stehně)
  • Otevřený pneumotorax
  • Rozsáhlé odřeniny na noze, ruce a hlavě
  • Zavřenou zlomeninu předloktí

Kromě praktického nácviku v simulovaných situacích se dostalo i na opakování práce s laickým defibrilátorem. Naučili jsme se obvaz hlavy pomocí dvou obinadel – Hippokratovu čepičku. Zopakovali jsme si umělé dýchání a nepřímou masáž srdce. Zájemci si připomněli i oživování miminka. Pomocí cvičných obvazů jsme zkoušeli rozbíhavý obvaz kolene, překládaný obvaz stehna a předloktí. Zopakovali jsme i práci s šátkovými obvazy a také pravidla poskytování první pomoci.

Celé dopoledne proběhlo v plné práci. Klienti ocenili především to, že měli možnost si jednotlivá zranění osahat namaskovaná skoro jako v reálu a porovnat je se svými dosavadními představami o charakterech jednotlivých zranění.

Dnešní terénní kurz první pomoci uzavřel dvouletou výuku první pomoci ve znojemském středisku. Klienti si v praxi vyzkoušeli většinu z toho, co se během jednotlivých besed učili teoreticky. Akce se všem účastníkům velmi líbila. Závěrem nezbývá než popřát, aby získané vědomosti klienti nikdy nemuseli využít ve svém reálném životě.

Fotogalerie

Terénní kurz první pomoci na Hradišti, Znojmo, 23. 6. 2010


6. 05.

Autor:

Vidící člověk se s problematikou poskytování první pomoci opakovaně setkává během školní docházky, v rámci školení u zaměstnavatele nebo v přípravném kurzu pro řízení motorových vozidel. Běžně jsou k dispozici příručky první pomoci, jejichž stěžejní část tvoří instruktážní kresby nebo fotografie, pomocí kterých si vidící člověk dokáže vytvořit jasnou představu, jak při první pomoci postupovat. Žádný ze zmíněných kanálů ovšem nemůže uspokojivě využít člověk s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomý). Povědomí o poskytování první pomoci je tak mezi těžce zrakově postiženými relativně nízké.
A právě to bylo důvodem k tomu, že TyfloCentrum Brno, o.p.s., připravilo v rámci kurzů sociální rehabilitace Kurz první pomoci pro nevidomé. Od podzimu 2009 do jara 2010 probíhal již podruhé. Lidé s těžkým zrakovým postižením (zejména nevidomí) se v něm učí základům první pomoci specifickými metodami jako jsou: verbální popis, vzájemné polohování, ošetřování simulovaných zranění a simulovaných situací, zvukové ukázky z reálných a simulovaných situací apod. Absolvování kurzu přispívá ke snížení závislosti nevidomých a těžce zrakově postižených občanů na pomoci jiných osob tím, že se naučí samostatně ošetřovat drobná poranění u sebe i u jiných (např. při péči o vlastní děti), rozlišovat, která poranění budou vyžadovat lékařský zásah a efektivně komunikovat se složkami integrovaného záchranného systému. Sama existence kurzu rovněž nabourává vžité představy veřejnosti o tom, že nevidomí jsou závislí na pomoci jiných lidí a sami ostatním pomáhat nemohou.
O kurz první pomoci v rámci TyfloCentra Brno, o.p.s, je mezi lidmi s těžkým postižením zraku velký zájem právě proto, že bereme ohled na jejich handicap a přizpůsobujeme mu celou výuku – teoretickou i praktickou. Za necelé 2 roky existence tohoto kurzu jsme proškolili v poskytování první pomoci celkem 9 našich klientů. V průběhu 17 setkání jsme odučili celkem 68 výukových hodin, z nichž byla celá polovina věnována praktickému nácviku ošetření jednotlivých poranění. Absolventi našeho kurzu mají zájem o opakovaná setkání a procvičování, což nás velmi těší a určitě to vypovídá o dobré úrovni našeho kurzu.TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS