17. 10.

Autor:

Sobota 4. října 2014 byla ve znamení TyfloBrna. Dvanáctého ročníku soutěže v samostatné orientaci a pohybu nevidomých se zúčastnilo 11 soutěžících z celé České republiky.

Letos jsme soutěžili v Brně – Řečkovicích. Tamní starosta, Mgr. Bc. Marek Viskot, převzal nad akcí záštitu a TyfloBrno 2014 bylo podpořeno i z rozpočtu městské části. Zázemí jsme měli v jídelně ZŠ Horácké náměstí.

Cenový fond byl letos velmi bohatý a výjimečný, protože o dary pro naše soutěžící se postarali zaměstnanci TC Brno – a to ze svých domácích zásob. O marmelády, naložené švestky, houby, dýně Hokaido či sušený čaj nebyla nouze. Krásné hliněné medajle vyrobili pracovníci Chráněné dílny HapAteliér. Poděkování patří také Pekařství Kulhánek & Drápal z Viničných Šumic, jejichž koláčky za sponzorskou cenu byly fantastické. Všem dárcům a sponzorům velice děkujeme!

Autorem soutěžní trasy byl Josef Konečný. Vytvořil pestrý a docela náročný, 3,5 km dlouhý okruh. Soutěžící se přesouvali také autobusem MHD a na tandemu (dvojkole), na třech stanovištích plnili doprovodné úkoly zaměřené na hmat, odhad vzdálenosti a zručnost. Na trase byli rozmístěni hodnotitelé, kteří bodovali technické a bezpečnostní postupy při chůzi s bílou holí u jednotlivých soutěžících – zaměřili se zejména na dostatečné vykrývání prostoru, používání echolokace, správné signalizování při přecházení vozovky, hodnotili bezpečné užití kyvadlově-kluzné techniky při dohledávání schodiště a také například vystupování z autobusu MHD.

Podmínky soutěže byly pro všechny účastníky stejné – trasa se šla opravdu poslepu. K dispozici byl hmatový plánek trasy a popis v braillově písmu, a také ve zvukové podobě.

TyfloBrno je soutěž, kde nejde o to být v cíli první, ale především o bezpečný pohyb po ulicích. O bezpečnost soutěžících během celého trvání akce dbali strážníci městské policie, oddělení prevence a samozřejmě „andělé“ z řad zaměstnanců brněnského TyfloCentra, jejich rodinných příslušníků a dobrovolníků.

A jak to celé vlastně dopadlo? Po sečtení bodů všech soutěžících je na prvních třech místech toto pořadí:

3. místo Hana Kolářová (Centrum sociálních služeb Brno – Chrlice)

2. místo Martin David (Dvůr Králové nad Labem)

1. místo Petr Svoboda (Bílovice nad Svitavou)

Sláva vítězům, čest zúčastněným! Blahopřejeme všem, kteří našli odvahu a pustili se do neznámého terénu po neznámé trase!

Příštímu TyfloBrnu 2016 třikrát na zdar!!!

 


8. 10.

Autor:

Spolu s klienty jsme kráčeli ke zdraví snad mílovými kroky. Na čerstvém vzduchu v zahradě u Smrku jsme se sešli společně 30.9.2014. tato aktivita probíhala pod záštitou akce Brněnské dny pro zdraví. Odpolední návštěva zahrady u Smrku se nesla v duchu přátelské nálady i počasí. Sesedli jsme se společně u stolu, kde jsme si povídali o tom, jak se máme a s jakým očekáváním přicházíme. Poté jsme se začali věnovat výtvarné tvorbě, a to především tvorbě z hlíny a využívali jsme razítka s motivy indických květin. Tato aktivita bavila všechny návštěvníky nejen tím, že se můžeme vrátit do dětských let, kdy jsme dělali bábovičky na písku a plácali bláto dohromady, ale i tím, že zapojujeme naši fantazii při tvorbě a řekněme si otevřeně, není to vůbec jednoduché zpracovat si kus hlíny. Dalším naším krokem ke zdraví byla přednáška od paní doc. PaedDr. Marie Blahutkové, Ph.D. ,která se zabývá Psychologií sportu, Psychomotorikou a Psychologií koučování.Proč je důležité sportovat a zajímat se o své zdraví nám vysvětlila během velmi zajímavé, poutavé a poučné besedy. Prakticky jsme si vyzkoušeli cvičení a dostali jsme dobré rady. Paní Blahutková nás všechny naplnila novými znalostmi, optimistickým přístupem a nadšením zkoušet různá cvičení. Protože se jednalo o nenáročná cvičení, zvládne to opravdu každý. Takže žádné výmluvy na to, že jsme staří, mladí, unavení, zasmušilí, ale šup kráčejme společně ke zdraví.

Poslední zařazenou aktivitou bylo cvičení pod dozorem paní Zlaty Zumrové, která cvičí s našimi klienty i v TyfloCentru. Toto cvičení bylo další ukázkou toho, že to jde a vůbec to nebolí. Cvičili jsme na čerstvém vzduchu v prostředí velmi klidném a plném zeleně a proto nám toto cvičení dalo velmi mnoho energie.

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, všem, kteří se na této aktivitě podíleli a zvláštní poděkování patří paní docentce Blahutkové, která si na nás udělala čas a bez nároku na finanční odměnu přišla mezi nás a dala nám skvělý a nezapomenutelný zážitek. Děkujeme!

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Happening u Smrku, 30. 9. 2014


22. 09.

Autor:

Ve středu 17.9. jsme opět navštívili park Lužánky. Zamířili jsme na hřiště pro pétanque. O tom, co je to hra, jsme psali již v minulém článku. Velký zájem o tuto aktivitu a kladné ohlasy nám napověděli, že je vhodné připravit tuto aktivitu znovu. A proto jsme vyzbrojeni bojovným duchem a soustředěním byli připraveni. Pro začátek jsme zopakovali pravidla, které jsme si trošku upravili a zopakovali jsme si správnou techniku hodu. Plni sportovního nadšení jsme se pustili do prvních hodů. Po 5. kole jsme udělali průběžné hodnocení a zjistili jsme, že jsou výsledky všech 7 soutěžících vyrovnány. Hody se stále zdokonalovaly a přibližovaly se stále více prasátku, cíli na který se míří, a body rostly závratnou rychlostí. Protože se nám čas nachýlil ke konci, tak jsme v 10. kole utnuly snažení našich hráčů a spočítaly jsme body našich soutěžících. Krásné a vyrovnané výsledky nás všechny zahřály na duši a my jsme se po necelých dvou hodinách s úsměvem na rtech a menší sportovní únavou vydali zpět do svých domovů. Petanque je hra pro každého, přijďte si vyzkoušet své dovednosti i vy. Rádi Vám pomůžeme. Sledujte program, věříme, že se pétanque mezi aktivitami nejednou objeví.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Petanque v Lužánkách, 17. 9. 2014


12. 09.

Autor:

Co je vlastně kolektivní hra Pétanque, která oslovila i naše klienty vyškovského TyfloCentra? Pétanque je hra, která má svůj původ ve francouzském středomoří. Její počátky však sahají až do starověku a svou podobu získala ve starém Římě. První oficiální pravidla byla vydána roku 1907 a první dlouhodobá soutěž byla uspořádána roku 1910 ve Francii ve městě La Ciotat.

Pravidla hry nejsou zase až tak jednoduchá, upravili jsme je potřebám a možnostem našich klientů. Hrají proti sobě 2 družstva v počtu 1–3 hráčů. Jako hřiště poslouží rovný písčitý (nebo jemný štěrk) plácek, dlouhý alespoň 15 metrů. Dále jsou zapotřebí kovové koule na pétanque, celkem šest, které se od sebe hezky odrážejí a jsou označeny zářezy, aby se od sebe daly rozeznat. Oficiální závodní koule pak ještě musí mít vyraženo na povrchu jméno výrobce. A nakonec je zapotřebí „prasátko“ – malá dřevěná kulička asi 3 cm v průměru, nejlépe reflexní barvy. Začínající hráč namaluje na zem malý půlkroužek – („semimetu“ nebo „hemimetu“), odkud se pak v průběhu celé hry hází. V následujících hrách se meta umisťuje na místo, kde skončilo „prasátko v minulé hře. Hráč hodí prasátko libovolným směrem 6–10 m daleko (kadeti 6–9 m, děti mohou 5–8 m) a poté hodí kouli tak, aby skončila co nejblíže „prasátku“. Dále se družstva v házení střídají tak dlouho, dokud všechny koule nebyly použity. Koule se nesbírají a hází se stále ze stejného místa. To družstvo, které má nakonec kouli nejblíže „prasátku“, vyhrává dané kolo a získává stanovený počet bodů. Hra končí po dosažení zvolené bodové hranice.

    Dopoledne v úterý 4. září jsme se sešli ve známém centrálním vyškovském parku Smetanovy sady. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den a nadšení klientů poznat něco nového bylo veliké. Pustili jsme se do soutěžení s přizpůsobenými pravidly možnostem našim klientům. Během „sportovního klání“ jsme si užili spoustu zábavy. Bylo to příjemně strávené dopoledne, které se všem moc líbilo a velmi rychle uběhlo. Ihned jsme se domluvili na zopakování této vydařené akce.


10. 07.

Autor:

Pétanque est un jeu social français. Že jste nerozuměli tomuto řádku? Vůbec nevadí! V následujících řádcích se dozvíte, co jsme podnikli tentokrát.

Ve středu 9. července se nám na chvíli schovalo slunce za mraky a tak bylo docela příjemné počasí na zábavu po francouzsku. Nezavedli jsme kroužek francouzštiny, ale hráli jsme pétanque. Jde o společenskou hru původem z Francie. V této hře se hází kovovými koulemi na prasátko (menší kulička). Kdo dohodí nejblíže k prasátku, má bod. Protože oficiální pravidla jsou velmi namáhavá, upravili jsme si je tak, aby vyhovovali co nejvíce našim potřebám.  Sešel krásný počet 7 klientů, hra velmi dobře ubíhala, s dalšími přibývajícími koly jsme se stále zdokonalovali ve svých hodech.  Ověřili jsme si, že na tuto hru není třeba velkého úsilí, stačí pouze sportovní duch,  soutěžní nasazení a dobrou trefu. Někdy byly hody o štěstí, někdy o skvělém zamíření na křičící prasátko, ale i tak bylo naše francouzské dopoledne plné přátelské a soutěživé atmosféry. Pokud i vy chcete s námi příště zkusit své štěstí a ukázat sportovního ducha, pozorně sledujte náš program, jistě se ještě tato aktivita objeví. Budeme se na Vás těšit a nezapomeňte, že sportovat se dá i nenáročně a se správnou partou lidí i velmi zábavně.

Fotogalerie

Fotogalerie na Flickru - Petanque, 9. 7. 2014TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS