10. 11.

Autor:

Na Vysočině máme jedno velmi oblíbené místo, které se nám nechce ani trochu měnit. A tak sem jezdíme už od roku 1999 a to třikrát do roka.
V roce 2011 jsme si užili pobytů na Kuklíku podle zaběhnuté tradice také třikrát a to vždy v početném obsazení. Zabydleli jsme celý penzion Kukla a při týdenním letním pobytu dokonce i apartmán sousedního penzionu Na mlýně.
Už první pobyt na jaře jsme absolvovali v mimořádně velkém počtu. Přijelo několik nových a po několika letech i několik staronových účastníků.
Číst zbytek článku »


26. 09.

Autor:

Na konci července se už po třinácté sjeli děti, instruktoři i vedoucí z celé ČR i Rakouska na tábořiště YMCA ve Veverské Bítýšce, aby zde od 29. července do 13. srpna společně prožili 14 dnů na táboře pro děti s těžkým postižením zraku.

Náš tábor je mezinárodní, kromě dětí ze všech koutů České republiky se jej účastnily i nevidomé a slabozraké děti z Rakouska v rámci realizace a naplňování příhraničního projektu Ani nevidomé hranice nerozděluje. České děti tak měly příležitost se seznámit se stejně zrakově postiženými vrstevníky ze zahraničí a procvičit si své jazykové znalosti.

Na děti opět čekalo 14 dní her, zpívání a „táborového života“.

Letošní tábor se nesl v duchu knihy Geralda Durella Mluvicí balík, podle které byly připravovány celotáborové hry. Ty se odehrávaly v nejrůznějších prostředích – na tábořišti samotném, na louce i v lese, a děti si při nich užily spoustu legrace.

Děti se také na táboře formou her učily dovednosti, které uplatní i v běžném životě – ukrojit a namazat si krajíc chleba, zavázat si tkaničky či od sebe odlišit jednotlivé bankovky. Tábor hraje důležitou roli i při zvyšování samostatnosti dětí. Na tzv. ptačce – výletu do blízkého města – děti samostatně plnily nejrůznější úkoly, které jsou opět zaměřeny na běžný život.

Kromě aktivit, zaměřených na učení dovedností, děti nepřišly ani o klasické táborové aktivity – táborák, sportovní den, hry na louce, koupání, jízdu na lodích či spaní ve stanu.

O táboře v médiích

Fotogalerie

Tábor pro nevidomé děti, 30. 7. až 13. 8. 2011

Projekt Ani nevidomé hranice nerozděluje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


26. 09.

Autor:

Tak zněl název poslední akce projektu Ani nevidomé hranice nerozděluje, který společně s BBI realizovalo brněnské TyfloCentrum.

V pátek 9. září se v podvečer vydala skupinka 11 lidí z Brna na Wien-Simmering, kde už nás čekali naši průvodci a tlumočníci Zdenda a Mária. Společně jsme se vydali do BBI, kde už na nás čekal hlavní organizátor pobytu, pan Erich Schmid, společně s rakouskými přáteli. Po ubytování a večeři následovalo vzájemné krátké představení a Erich nás seznámil s programem. Na páteční večer byla naplánována procházka podél Dunajského kanálu, při které jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o okolních stavbách.
V sobotu dopoledne jsme se vydali do centra Vídně. Prohlédli jsme si katedrálu svatého Štěpána a pak vyrazili do Muzea Madame Tussauds, které bylo pro mnoho z nás jednou z nejzajímavějších akcí pobytu. Až do oběda jsme si prohlíželi voskové figuríny umělců, politiků, muzikantů, vynálezců, vědců a dalších známých osobností.
Odpoledni jsme si krátce prošli Naschmarkt a pak vyrazili do Domu Hudby. Zde jsme si mohli vyzkoušet spoustu „hudebních“ atrakcí – například dirigovat Vídeňské filharmoniky nebo si poslechnout, co slyší miminko u maminky v bříšku.

Večer jsme pak strávili v Prátru. Po projížďce vláčkem kolem Prátru jsme vyrazili na večeři, kde jsme v družné zábavě setrvali až do desáté hodiny. Kromě procvičení našich anglických a německých jazykových znalostí došlo i na zpěv moravských a slovenských lidovek, které byly příjemnou tečkou za vydařeným dnem.

Nedělní dopoledne jsme strávili v parku u Schönnbrunu, kde nás Erich seznámil se spoustou zajímavostí nejen o parku samotném, ale i o jednotlivých kašnách, které se v něm nacházejí.

A pak už nás čekal jen oběd, závěrečné poděkování, předání dárečků a cesta domů.

Našim klientům se pobyt velmi líbil, což se odrazilo i v závěrečném hodnocení.

Bylo krásné letní počasí a to umocnilo můj velmi dobrý dojem ze samotného města i lidiček v něm. Někdy bych se do Vídně rád vrátil. Určitě bychom zvládli i nějakou společnou hudební produkci v prostorách školy.

Ať se daří.

Především děkuji, že jsem měla možnost tento báječný víkend s vámi všemi prožít. Myslím, že organizace a příprava byla na jedničku, podtrženo krásným počasím to nemělo chybu.

Velmi se mi líbili také naši tlumočníci, byli oba moc milí a bezprostřední. A samozřejmě rakouští přátelé. Třebaže byli pro většinu přítomných generačně trochu dál, myslím, že jsme se nakonec navzájem všichni pobavili a trochu poznali.

Pro mě to bylo zajímavé i z hlediska profesního. Zajímala jsem se o problematiku vzdělání, integrace, zaměstnání a organizace zrakově postižených. Snažila jsem se na toto téma konverzovat při večerním posezení a leccos jsem se dověděla.

Nezbývá než si přát, aby takých akcí bylo víc a lidi o ně měli zájem.

Fotogalerie

Vídeň - hlavní město Rakouska, 9. až 11. 9. 2011

Projekt Ani nevidomé hranice nerozděluje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


15. 09.

Autor:

„Hovoří CML, centrální mozek lidstva.“ Tak na tuto památnou větu, která se nesla každý den na základně Strážná u Lelekovic, určitě jen tak nezapomene 18 účastníků letního zážitkového pobytu MEZISVĚTY, který se letos uskutečnil již podruhé.

Devíti dnů, plných nevšedních zážitků, se zúčastnilo 9 mladých lidí se zrakovým postižením a jejich 9 vidících vrstevníků. Účastníci byli ve věku 18 až 26 let.

Tento pobyt je u nás realizován velice ojediněle, jeho hlavním cílem je najít společnou cestu mezi dvěma zdánlivě odlišnými světy: lidí se zrakovým postižením a vidícími vrstevníky. Společně zde překonávali vlastní i nastražené překážky, společně komunikovali a vzájemně se ovlivňovali, získávali nové zkušenosti. Někteří se nebáli vrhnout do plnění úkolů téměř „po hlavě“, někteří se naopak zdráhali a vše sledovali nejdříve z povzdálí (v teple svého spacáku). Jako záminku své zdrženlivosti uváděli přítomnost nejrůznějších střevních parazitů či fingovali poranění kotníku, ale časem však zvítězila síla skupiny, zájem budoucnosti a přirozená zvědavost a tito individualisté nakonec neodolali a připojili se k ostatním účastníkům.

Program nabízel bezpočet aktivit, které byly náročné jak psychicky, tak fyzicky (záměrem bylo propotit tričko a celé odpoledne vysoušet boty). Organizátoři své svěřence mnohdy nešetřili. Právě tyto momenty prokázaly, kde jsou hranice účastníků a jak dalece se vlastně dá zajít.

Celý pobyt byl zasazen do příběhu návštěvy z budoucnosti, která se ve složení Akademiků vrátila zpět do roku 2011, aby získala chybějící informace pro CML – centrální mozek lidstva. V samotném závěru pobytu bylo zřejmé, že CML není zcela v pořádku, a je nutný zásah účastníků. I přes nejrůznější úskalí se podařilo CML opravit a doplnit všechny chybějící informace. Program byl opravdu „luxusní“, jak uvedl jeden z účastníků a je jasné, že záchrana lidstva nebyla účastníkům lhostejná, mnozí nasazovali vlastní život, jen aby společně dosáhli cíle.

S blížícím se koncem pobytu byla cítit soudržnost kolektivu a souznění celé skupiny, podařilo se nám společně vytvořit situace, kdy se tajil dech, či tekly slzy smíchu. Všichni tito lidé – ať už mají, nebo nemají postižení, dokážou v sobě najít přátelství, pochopení a sounáležitost. Přestože žijeme v odlišných světech, mnohé nás spojuje a musíme hledat i vytvářet příležitosti, které nám dávají prostor to dokázat. Letní zážitkový pobyt byl jedním z mostů, kdy se tyto dva světy propojily a vytvořily jeden společný prostor, kde všichni přijímáme i strádáme, kde se radujeme i litujeme, kde tolerujeme i prosazujeme, jsme najednou všichni stejní a přece každý jedinečný.

Nadace Život umělce - logoO spokojenost se po všech stránkách staral pětičlenný tým a dvě starostlivé kuchařky. Akci zorganizovalo TyfloCentrum Brno, o.p.s. za finanční podpory Nadace Život umělce, která letos přispěla 15 000 Kč.

Napsali o nás

Fotogalerie

Mezisvěty 2011, 20.až 28. srpna 2011


26. 08.

Autor:

Je to pět let, kdy brněnskému TyfloCentru odrostly děti se zrakovým postižením, které se účastnily pravidelně letních rehabilitačních táborů. Protože měly dál zájem setkávat se, připravili pro ně pracovníci Radek Pavlíček a Jiřka Falková speciální pobyt s výukou na počítačích, doplněný o volnočasový program. A tak se od roku 2007 scházíme vždy na jeden týden v srpnu v prostorách ekologického střediska Rychta Krásensko poblíž Moravského krasu.

Volnočasový a počítačový program je každoročně propojený motivační linií. V minulosti účastníci připravovali vlastní rádiová vysílání a psali reportáže. Letos jsme pobyt motivovali příběhem Stopařův průvodce po Galaxii od Douglase Adamse. Dvanáct nevidomých a těžce slabozrakých teenagerů vytvářelo vlastního „Průvodce“, mapujícího historii a současnost obce Krásensko, zahrnujícího krátkou sci-fi povídku, originálním pohledem (malého dítěte) glosovaný volnočasový program a také mnoho argumentů, proč by Země neměla být zničena mimozemšťany.

„Ponoukli jsme naše dospívající účastníky k zamyšlení a ti svým přístupem i názory velmi mile překvapili. Myslím, že takto srovnané priority, pozitiva a negativa života na planetě Zemi a nesobecká přání do budoucnosti nemají mnohdy ani dospělí lidé,“ ocenila skupinu mladých lidí se zrakovým postižením sociální pracovnice Jiřina Falková. Jeden z účastníků například argumentoval lidskou kulturou a tradicemi, které by mohly jiné civilizace od pozemšťanů převzít, další se zamýšlel nad druhovou rozmanitostí rostlin a zvířat, jiný opěvoval básnickým způsobem krásu přírody. Sedmnáctiletá Kristýna by si do budoucna přála, aby se lidé zaměřili více na duchovní svět a svoje pocity než aby se prosazovalo materiálno, i když je pro život potřebné. A také aby nastal pokrok v medicíně, např. vynalezení účinného léku na onemocnění rakovinou nebo postupu, který by dokázal vrátit zrak nevidomým lidem. 

Zábavnou část programu připravuje skupinka „vidících vodících“ vedoucích z řad speciálních a sociálních pedagogů. Tentokrát to byl například celodenní výlet s prohlídkou jeskyně Balcarky, adrenalinové aktivity ve středisku Baldovec, koncert brněnské folkové kapely Ořešák, beseda o létání v horkovzdušných balónech i s možností se v jednom ukotveném vznést několik metrů nad zem, dramatická lekce na téma „bobřík sexu“, zvuková střelba nebo hraní pétanque s ozvučením.

Výuka PC je zaměřena na zlepšení dovedností zrakově postižených účastníků v obsluze náročných kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky a propojení získaných znalostí s jejich praktickým využitím. Tuto část zajišťují lektoři z řad zaměstnanců TyfloCentra Brno, o.p.s., kteří patří v České republice ke špičce v této oblasti. Výuka probíhá převážně skupinovou formou, základem jsou přednášky a na ně navazující workshopy, kde si mohou účastníci získané teoretické vědomosti hned vyzkoušet v praxi při práci na zadaném úkolu,“ popisuje odborný program vedoucí pobytu Radek Pavlíček.

Výstupy z minulých ročníků, kterými jsou reportáže a rádiová vysílání vymyšlená, nahraná i sestříhaná účastníky, si můžete poslechnout na http://www.centrumpronevidome.cz/pobyty-s-vyukou-pc. „Průvodce po Krásensku 2011“ byl odeslán intergalaktickou poštou k mimozemšťanům v textovém formátu, obrázkové prezentaci a několika nahraných rozhovorech. Nevidomý účastník Ondřej Kodet však připravuje také webové stránky. Chce se procvičit v programování, o kterém se dozvěděl během letní výuky.

Sedmnáctiletá účastnice shrnuje akci slovy: „Považuji to tu za svůj druhý domov, za svou druhou rodinu a myslím, že nejsem jediná, kdo to tak cítí. Tento tábor nám strašně moc dává. Nejen mnoho dobrých kamarádů, ale zároveň tu člověk získá mnoho zkušeností a dozví se různé zajímavé informace, které nám ukazují nové možnosti, jak pracovat s PC. Člověk se zde oprostí od běžných starostí a ještě se zasměje s výbornými přáteli, díky čemuž se každý pozitivně naladí a má pak celý rok na co vzpomínat.“ A další se přidává: „Krásensko je neobyčejně krásná vesnice. Jsou tady příjemní lidé, úžasná příroda a klidné prostředí, které je pro relaxaci jako stvořené. Důvodem, proč se sem tak ráda vracím, je počítačový pobyt pro zrakově postižené, který je rok od roku lepší. Přednášky a volnočasové aktivity nás obohatí a pobaví natolik, že se nám nikdy nechce odjíždět domů.“

Tyto ohlasy nejen že přesvědčily mimozemšťany, aby postavili intergalaktický most na místě jiné planety, ale také těší lektory a vedoucí, kteří akci PC Krásensko pod hlavičkou TyfloCentra Brno, o.p.s. připravují. Doufejme, že se příští rok sejdeme všichni ve zdraví a pohodě zase na Rychtě! Za podporu děkujeme Nadaci Leontinka, OŠMT Magistrátu města Brna, Sdružení rodičů a žáků školy Jaroslava Ježka a dalším dárcům z řad firem i jednotlivců.

Fotogalerie

Pobyt s výukou PC, Rychta Krásensko, 15. až 21. 8. 2011TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.
Naše Centrum pro nevidomé najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Znojmě a Moravském Krumlově.
Více informací o naší společnosti

Podpořte naši organizaci

Podpořte prosím naši činnost zasláním DMS, finančním či materiálním darem. Více informací o možnostech podpory najdete na stránce Jak nám můžete pomoci? Děkujeme.

Rubriky

Archivy

Odkazy

Přihlásit se k odběru RSS